Om bolaget (TSRI)

TSR Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +4,84 %
 • Utv. idag USD
  +0,18 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  3,88
 • Senast
  3,90
 • Högst
  3,99
 • Lägst
  3,70
 • Antal
  16 080
 • Tid
  22:00:15

TSR

TSR tillhandahåller kontrakterade datorprogrammeringstjänster. Företaget förser sina kunder med tekniskt datapersonal till för att komplettera deras egna informationstekniska möjligheter. Företaget grundades 1997 och har sitt huvudkontor i Wisconsin, USA.
VD
Christopher Hughes
Ordförande
Christopher Hughes
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Teknik
Börsvärde
0
TSR Inc
1 962 062 aktier
Totalt
1 962 062 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-01-10
Årsrapport
2019-10-11
Delårsrapport
2019-08-27
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-42,14
Balanslikviditet
197,78
Räntabilitet totalt kapital %
-22,19
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-23,01
Soliditet %
53,16
Ändring totalt kapital %
-12,21
Kapitalomsättningshast.
511,91
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-4,38
Kundfordringar oms. hast.
11,68
Nettomarginal %
-4,34
Andel utdelad vinst %
-