Om bolaget (V)

Visa Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,43 %
 • Utv. idag USD
  -0,76 USD
 • Köp
  176,39
 • Sälj
  179,13
 • Senast
  177,26
 • Högst
  178,77
 • Lägst
  176,02
 • Antal
  5 186 495
 • Tid
  22:00:59

Visa

Visa är ett finansbolag. Bolaget erbjuder idag ett brett utbud av betalnings- och kreditlösningar runtom den globala marknaden. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Utöver huvudverksamheten tillhandahåller även Visa nätverksinfrastruktur, produktsupport och branschkunskaper för att hjälpa finansiella aktörer, och konsumenter att använda sina produkter. Bolaget grundades 1958 och har huvudkontor i Fresno, Kalifornien.
VD
Alfred F. Kelly Jr.
Ordförande
Robert W. Matschullat
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
307 435 465 361 USD
Visa Inc
1 726 971 494 aktier
Totalt
1 726 971 494 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-08-15
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-15
 • Utdelningsdag: 2019-09-03
2019-07-23
Delårsrapport
2019-05-16
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: 2019-06-04
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-14
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-05
2018-11-15
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-15
 • Utdelningsdag: 2018-12-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,84 3,39 9,61 4,77 1,87
1347 Property Insurance Holdings Inc -0,81 -1,61 -5,05 -16,12 -21,76
180 Degree Capital Corp 0,00 1,38 1,38 10,55 -2,22
1st Constitution Bancorp -1,57 6,56 8,28 -1,15 -8,99
1st Source Corp 0,42 5,73 5,45 5,96 -13,22
360 Finance Inc 0,21 -3,70 -8,21 -33,70 -
A-Mark Precious Metals Inc -11,41 -10,39 -10,71 0,73 -6,79
ABG Sundal Collier Holding 0,00 8,28 11,99 -0,14 -38,55
ABN Amro Bank NV 2,65 7,19 12,38 -1,54 -20,39
Aareal Bank AG 0,59 4,21 6,55 12,81 -23,11
Aberdeen International Inc 0,00 -10,00 -10,00 12,50 -50,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-23
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
42,00
Balanslikviditet
1,69
Räntabilitet totalt kapital %
21,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
5,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
0,03
Kapitalomsättningshast.
0,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
66,00
Kundfordringar oms. hast.
0,07
Nettomarginal %
66,00
Andel utdelad vinst %
12,00