Om bolaget (V)

Visa Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,74 %
 • Utv. idag USD
  -1,52 USD
 • Köp
  204,30
 • Sälj
  205,73
 • Senast
  205,00
 • Högst
  207,99
 • Lägst
  204,21
 • Antal
  7 709 729
 • Tid
  22:00:59

Visa

Visa är ett finansbolag. Bolaget erbjuder ett brett utbud av betalnings- och kreditlösningar runtom den globala marknaden. Kunderna återfinns både bland privata aktörer samt företagskunder. Utöver huvudverksamheten tillhandahåller även Visa nätverksinfrastruktur, produktsupport och branschkunskaper för att hjälpa finansiella aktörer, och konsumenter att använda sina produkter. Bolaget grundades 1958 och har huvudkontor i Fresno, Kalifornien.
VD
Alfred Kelly
Ordförande
Robert Matschullat
Hemsida
https://inves...
Bransch
Finans
Börsvärde
353 528 832 085 USD
Visa Inc
1 711 838 234 aktier
Totalt
1 711 838 234 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-01-28
Bolagsstämma
2020-01-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-14
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,30 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-14
 • Utdelningsdag: 2019-12-03
2019-10-24
Årsrapport
2019-08-15
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-15
 • Utdelningsdag: 2019-09-03
2019-07-23
Delårsrapport
2019-05-16
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: 2019-06-04
2019-04-24
Delårsrapport
2019-02-14
Ordinarie utdelning Visa Inc
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-05
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,97 -0,72 0,96 4,37 21,80
1347 Property Insurance Holdings Inc 3,72 2,63 9,74 24,15 35,02
180 Degree Capital Corp 0,45 1,84 3,27 3,76 9,41
1st Constitution Bancorp 0,37 -0,64 0,32 13,73 11,75
1st Source Corp 0,14 -3,71 -6,01 -2,21 11,12
360 Finance Inc -5,61 1,98 -2,63 4,52 -30,82
49 North Resources Inc 0,00 28,57 125,00 125,00 80,00
A-Mark Precious Metals Inc -0,36 -5,30 3,01 -22,45 -38,38
ABG Sundal Collier Holding 0,97 0,12 4,28 20,14 -10,09
Aareal Bank AG 0,88 -0,07 -2,27 -2,30 2,69
Aberdeen International Inc 12,50 28,57 12,50 12,50 -10,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
43,00
Balanslikviditet
1,56
Räntabilitet totalt kapital %
20,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,00
Soliditet %
48,00
Ändring totalt kapital %
0,05
Kapitalomsättningshast.
0,32
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
65,00
Kundfordringar oms. hast.
0,07
Nettomarginal %
65,00
Andel utdelad vinst %
20,00