Om bolaget (AROC)

AroCell

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,84
 • Högst
  3,95
 • Lägst
  3,84
 • Antal
  2 244
 • Tid
  17:29:36

AroCell

Arocell är verksamt inom forskning och utveckling inom cellbiologi och medicin för kommersieilla applikationer som cancerdiagnostik för prognos, behandlingsuppföljning, samt därmed förenlig verksamhet. Företagets produkt blodtestet TK210 ELISA lanseras i Europa under 2015

VD
Johan von Heijne (tf)
Ordförande
Claes Post
Hemsida
www.arocell.com
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
151 401 388 SEK
AroCell
39 427 445 aktier
Totalt
39 427 445 aktier
Introdatum
2011-05-25

Kommande händelser

2018-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-31
Delårsrapport
2018-06-18
Ordinarie utdelning AroCell
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AROC-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-05-22
2018-04-27
Delårsrapport
2018-03-26
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: AROC-TR
 • Noteringsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-24
2018-03-20
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:8
 • Betalt/aktie: 3,25
 • Handlas utan rätt: 2018-03-20
 • Tidsperiod: 2018-03-26 - 2018-04-11
 • Likviddag: -
2018-02-22
Delårsrapport
2018-02-22
Årsrapport
2017-11-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
66 421 000
Immateriella anläggningstillgångar 31 328 000
Materiella anläggningstillgångar 170 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 31 498 000
Kassa och bank 32 852 000
Summa omsättningstillgångar 34 923 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 63 456 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 965 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Bernhard Tribukait
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %
2017-12-31
 • Vem: Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 11,00 %
 • Röstandel: 11,00 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,00 %
 • Röstandel: 3,00 %
2017-12-31
 • Vem: Jon Eiken
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,00 %
 • Röstandel: 2,00 %
2017-12-31
 • Vem: Staffan Eriksson med bolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,00 %
 • Röstandel: 4,00 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,79 -0,31 -6,06 -3,33 -7,00
2cureX 1,68 -4,35 -22,13 78,35 -
A1M Pharma -0,23 -3,25 13,70 11,35 -55,97
ADDvise Group A 0,00 -2,40 -15,67 -8,50 -40,20
ADDvise Group B 0,00 13,52 10,80 6,54 -33,09
ALK-Abelló B -3,77 2,20 -8,60 -12,97 1,80
Acarix 0,86 -0,56 -0,56 26,07 -61,63
Active Biotech 2,15 11,33 -19,94 -58,64 -59,86
AddLife B -1,47 0,50 1,01 -1,47 18,93
AdderaCare -0,23 2,79 -2,86 19,78 -34,28
Aino Health 3,59 3,88 6,53 -0,79 -57,63
Ägare Kapital % Röster %
Försäkringsaktiebolage... 11,00 11,00
Bernhard Tribukait 4,00 4,00
Staffan Eriksson med b... 4,00 4,00
Nordnet Pensionsförsäk... 3,00 3,00
Gunvald Berger 2,00 2,00
Jon Eiken 2,00 2,00
Olle Stenfors 2,00 2,00
Håkan Englund med bolag 1,00 1,00
Swedbank 1,00 1,00
UBS Switzerland AG/ Cl... 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-4 316,50
Räntabilitet eget kapital %
-31,36
Balanslikviditet
7,02
Räntabilitet totalt kapital %
-29,79
Kassalikviditet
6,42
Ändring eget kapital %
-26,44
Soliditet %
94,27
Ändring totalt kapital %
-25,45
Kapitalomsättningshast.
0,01
Bruttomarginal %
45,02
Varulagrets oms. hast.
0,29
Rörelsemarginal %
-3 439,44
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-3 440,24
Andel utdelad vinst %
-