Om bolaget (BULTEN)

Bulten

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,25 %
 • Utv. idag SEK
  +0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  78,90
 • Högst
  79,40
 • Lägst
  78,70
 • Antal
  12 142
 • Tid
  17:29:50

Bulten

Bulten är en leverantör av fästelement till den internationella fordonsindustrin.Produkterbjudandet sträcker sig från kundspecifika standardprodukter till kundanpassade specialfästelement och omfattar också teknisk utveckling, line-feeding, logistik-, material- och produktionskunnande. Bulten erbjuder ett Full Service Provider-koncept eller delar därav

VD
Anders Nyström
Ordförande
Ulf Liljedahl
Hemsida
www.bulten.com
Bransch
Sällanköpsvaror- och tjänster
Börsvärde
1 655 864 290 SEK
Bulten
21 040 207 aktier
Totalt
21 040 207 aktier
Introdatum
2011-05-20

Kommande händelser

2019-07-10
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Bulten
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 178 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 206 000 000
Materiella anläggningstillgångar 628 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 13 000 000
Summa anläggningstillgångar 847 000 000
Kassa och bank 48 000 000
Summa omsättningstillgångar 1 331 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 440 000 000
Minoritetsintressen 14 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 97 000 000
Kortfristiga skulder 627 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sällanköpsvaror- och tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
5th Planet Games 30,11 52,67 27,22 -9,13 -66,52
AAK 0,60 -2,46 11,23 17,15 27,47
Agromino 0,00 -1,09 -3,70 8,66 2,82
Altia Oyj 0,56 -1,10 -8,17 -3,62 -20,20
Amer Sports Oyj -0,67 -0,02 -9,13 0,81 48,53
Apetit Oyj 3,49 2,30 3,73 -3,47 -35,04
Aqua Bio Technology -3,10 -4,58 -6,72 -3,85 -61,54
Arcus 1,90 -0,79 -2,34 -5,90 -9,42
Atari SDB -2,29 -9,04 - - -
Atria Oyj A -0,96 -2,30 -20,72 -9,17 -37,13
Ägare Kapital % Röster %
Volito AB 21,40 21,40
Lannebo fonder 13,20 13,20
Investment AB Öresund 10,80 10,80
Spiltan Fonder AB 4,10 4,10
Bulten AB 3,20 3,20
Tredje AP-Fonden 2,70 2,70
Skandinaviska Enskilda... 2,40 2,40
CBNY-DFA-INT SML CAP V 1,80 1,80
NORDEN SMAL 1,70 1,70
Clients Accounts-DCS 1,50 1,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
9,92
Balanslikviditet
2,01
Räntabilitet totalt kapital %
8,77
Kassalikviditet
1,01
Ändring eget kapital %
4,44
Soliditet %
64,76
Ändring totalt kapital %
7,35
Kapitalomsättningshast.
1,39
Bruttomarginal %
18,71
Varulagrets oms. hast.
4,42
Rörelsemarginal %
6,70
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,66
Andel utdelad vinst %
57,64