Om bolaget (DEDI)

Dedicare B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  41,90
 • Sälj
  42,30
 • Senast
  42,30
 • Högst
  42,30
 • Lägst
  41,50
 • Antal
  3 619
 • Tid
  11:36:53

Dedicare

Dedicare är ett bemanningsföretag i vårdbranschen. Bolaget är verksamt i Sverige och Norge. Dedicare hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor samt erbjuder omsorgstjänster inom personlig assistans, ledsagning och avlösning till privata och offentliga vårdgivare.

VD
Krister Widström
Ordförande
Björn Örås
Hemsida
www.dedicare.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
383 043 673 SEK
Dedicare B
7 043 499 aktier
Totalt
7 043 499 aktier
Introdatum
2011-05-04

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Dedicare B
 • Utdelning/aktie: 4,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-03
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-07
Årsrapport
2018-10-24
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
233 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 6 800 000
Materiella anläggningstillgångar 1 300 000
Finansiella anläggningstillgångar 100 000
Summa anläggningstillgångar 8 200 000
Kassa och bank 93 700 000
Summa omsättningstillgångar 224 800 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 109 500 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 10 100 000
Kortfristiga skulder 113 400 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-16
 • Vem: Björn Örås
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 39,23 %
 • Röstandel: 67,82 %

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 0,37 -4,28 0,65 -1,55
2cureX -2,94 0,00 4,43 1,35 117,39
A1M Pharma -1,75 10,89 21,48 -3,45 -72,24
ADDvise Group A 0,00 -4,68 -19,31 -14,21 -24,19
ADDvise Group B 0,67 0,00 0,67 20,99 -45,49
ALK-Abelló B 1,64 6,44 36,30 44,37 47,52
Acarix -4,67 6,09 24,01 7,55 -49,89
Active Biotech -0,16 -0,16 -5,69 -17,32 12,30
AddLife B 0,39 0,39 1,99 23,08 30,95
AdderaCare 3,51 -1,79 1,59 52,59 -1,03
Aino Health 3,87 4,29 -5,90 126,67 -16,12
Ägare Kapital % Röster %
Björn Örås 39,23 67,83
SEB 24,18 12,18
Swedbank Robur Microcap 8,81 4,67
Swedbank 2,74 1,45
Sara Örås 2,51 1,33
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
100,40
Räntabilitet eget kapital %
36,05
Balanslikviditet
1,44
Räntabilitet totalt kapital %
22,37
Kassalikviditet
1,44
Ändring eget kapital %
-6,48
Soliditet %
47,45
Ändring totalt kapital %
-7,38
Kapitalomsättningshast.
3,62
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
6,18
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
4,70
Andel utdelad vinst %
94,82