Om bolaget (ORX)

Orexo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,74 %
 • Utv. idag SEK
  -0,15 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,10
 • Högst
  20,90
 • Lägst
  19,12
 • Antal
  13 945
 • Tid
  17:32:52

Orexo

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.
VD
Nikolaj Sørensen
Ordförande
James Noble
Hemsida
https://orexo...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
702 890 439 SEK
Orexo
34 710 639 aktier
Totalt
34 710 639 aktier
Introdatum
2005-11-09

Kommande händelser

2022-07-14
Delårsrapport
2022-11-03
Delårsrapport
2023-01-26
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-04-28
Delårsrapport
2022-04-22
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-22
 • Utdelningsdag: -
2022-04-21
Bolagsstämma
2022-01-27
Årsrapport
2021-11-03
Delårsrapport
2021-07-15
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,81 0,54 -7,28 -8,69 -16,17
10X Genomics Inc 0,16 6,80 11,34 -31,94 -73,94
111 Inc -4,80 6,86 12,37 -16,48 -73,35
1Life Healthcare Inc 0,10 21,76 23,51 -5,31 -68,56
22nd Century Group Inc -1,32 -2,61 20,43 1,82 -42,86
23andMe Holding Co. 1,06 16,67 21,10 -19,61 -71,86
2cureX 3,19 -2,35 -8,91 -14,64 -28,20
4D Molecular Therapeutics Inc 9,57 8,03 3,23 -47,54 -68,00
4D Pharma PLC 0,00 0,00 -50,15 -56,12 -85,00
9 Meters Biopharma Inc 2,67 -45,15 -58,26 -62,93 -79,50
908 Devices Inc. -2,76 8,14 52,67 6,93 -38,79
Ägare Kapital % Röster %
Novo A/S 27,80 27,80
Avanza Pension 6,90 6,90
Arbejdsmarkedets Tilla... 5,90 5,90
Anders Walldov direct... 4,60 4,60
Swedbank Insurance 2,60 2,60
Sixth Swedish National... 2,20 2,20
Fourth Swedish Nationa... 1,90 1,90
Life Insurance Skandia 1,40 1,40
Handelsbanken Funds 1,10 1,10
Orexo AB 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2022-04-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-57,81
Balanslikviditet
239,59
Räntabilitet totalt kapital %
-17,04
Kassalikviditet
216,73
Ändring eget kapital %
-38,39
Soliditet %
27,33
Ändring totalt kapital %
-15,89
Kapitalomsättningshast.
49,11
Bruttomarginal %
85,27
Varulagrets oms. hast.
13,11
Rörelsemarginal %
-32,17
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-34,71
Andel utdelad vinst %
-