Om bolaget (ORX)

Orexo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,05 %
 • Utv. idag SEK
  -0,80 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  75,70
 • Högst
  76,80
 • Lägst
  75,40
 • Antal
  28 500
 • Tid
  17:29:59

Orexo

Orexo är ett läkemedelsföretag med fokus på terapiområdena smärta och inflammation. Bolaget har kommersialiserade produkter, utvecklingssamarbeten med partners och egna utvecklingsprogram. Orexo har tre produkter på marknaden:

 • Zubsolv är för behandling av opiatberoende
 • Abstral är för behandling genombrottssmärta hos cancerpatienter.
 • Edluar är för behandling av tillfälliga sömnbesvär.
VD
Nikolaj Sørensen
Ordförande
Martin Nicklasson
Hemsida
www.orexo.se
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
2 715 031 665 SEK
Orexo
34 710 639 aktier
Totalt
34 710 639 aktier
Introdatum
2005-11-09

Kommande händelser

2019-07-11
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-12
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-12
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 003 900 000
Immateriella anläggningstillgångar 121 000 000
Materiella anläggningstillgångar 20 100 000
Finansiella anläggningstillgångar 35 400 000
Summa anläggningstillgångar 176 500 000
Kassa och bank 327 900 000
Summa omsättningstillgångar 827 400 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 329 100 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 5 800 000
Långfristiga skulder 319 100 000
Kortfristiga skulder 349 900 000
Årets resultat 23 200 000
Total fakturering 643 700 000
Rörelseresultat 57 400 000
Summa finansnetto -27 700 000
Resultat efter finansiella poster 29 700 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Novo Holdings A/S 27,20 27,80
HealthCap 11,20 11,40
Arbejdsmarkedets Tillæ... 5,80 5,90
Anders Walldov direct... 4,20 4,30
Avanza Pension 3,30 3,40
Orexo AB (publ) 2,50 0,30
Lancelot Asset Managem... 1,60 1,60
Nordnet Pension Insurance 1,40 1,40
Danica Pension 1,20 1,20
Eccenovo AB 1,20 1,20
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
34,25
Balanslikviditet
2,19
Räntabilitet totalt kapital %
8,05
Kassalikviditet
1,83
Ändring eget kapital %
44,67
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
28,17
Kapitalomsättningshast.
0,68
Bruttomarginal %
78,07
Varulagrets oms. hast.
4,51
Rörelsemarginal %
12,23
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
17,61
Andel utdelad vinst %
0,00