Om bolaget (ORX)

Orexo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +3,49 %
 • Utv. idag SEK
  +1,90 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  56,30
 • Högst
  56,50
 • Lägst
  53,70
 • Antal
  114 042
 • Tid
  17:29:41

Orexo

Orexo är ett svenskt läkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och forskning i Sverige. Bolaget utvecklar läkemedel baserade på drug delivery-teknologi särskilt inriktade mot opioidberoende och smärta. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för underhållsbehandling på den amerikanska marknaden. Orexos huvudkontor är beläget i Uppsala.
VD
Nikolaj Sørensen
Ordförande
Martin Nicklasson
Hemsida
http://orexo....
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 934 116 384 SEK
Orexo
34 710 639 aktier
Totalt
35 553 610 aktier
Introdatum
2005-11-09

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-11
Delårsrapport
2019-05-02
Delårsrapport
2019-04-14
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-14
 • Utdelningsdag: -
2019-04-11
Bolagsstämma
2019-01-30
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-29
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,62 %
 • Röstandel: 4,48 %
2019-08-28
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,36 %
 • Röstandel: 5,40 %
2019-08-27
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,34 %
 • Röstandel: 5,09 %
2019-08-19
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,40 %
 • Röstandel: 5,15 %
2019-08-09
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,44 %
 • Röstandel: 5,03 %
2019-08-08
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,39 %
 • Röstandel: 3,47 %
2019-08-05
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,43 %
 • Röstandel: 5,02 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
2cureX -1,06 0,72 4,49 -14,68 -2,17
A1M Pharma -4,00 -6,25 -36,51 -47,37 -72,25
AAC Holdings Inc -1,25 12,86 -52,48 -60,50 -94,28
AC Immune SA -3,23 -2,04 -7,88 -12,27 -50,10
ACADIA Pharmaceuticals Inc -0,08 -1,48 -5,35 52,77 75,68
Abbott Laboratories 0,50 4,01 -0,99 -5,65 21,43
Abbvie Inc 1,77 3,89 7,33 12,06 -14,98
Abeona Therapeutics Inc -3,98 -3,13 -32,40 -43,64 -77,65
Abiomed Inc -0,69 3,34 -8,06 -33,31 -54,65
Acadia Healthcare Company Inc 0,63 3,24 -5,36 -4,23 -20,74
Ägare Kapital % Röster %
Novo A/S 27,10 27,70
HealthCap 11,10 11,40
Arbejdsmarkedets Tilla... 5,70 5,90
Anders Walldov direct... 4,40 4,50
Avanza Pension 3,40 3,50
HealthInvest Partners 2,80 2,80
Orexo AB 2,40 0,20
SEB Funds 1,50 1,60
Lancelot Asset Managem... 1,40 1,40
Nordnet Pensionsförsäk... 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2019-07-11
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
23,00
Balanslikviditet
2,21
Räntabilitet totalt kapital %
9,00
Kassalikviditet
1,91
Ändring eget kapital %
53,00
Soliditet %
38,00
Ändring totalt kapital %
0,23
Kapitalomsättningshast.
0,57
Bruttomarginal %
83,00
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
15,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
16,00
Andel utdelad vinst %
-