Om bolaget (ORX)

Orexo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,77 %
 • Utv. idag SEK
  +0,26 SEK
 • Köp
  34,22
 • Sälj
  34,32
 • Senast
  34,22
 • Högst
  35,00
 • Lägst
  33,86
 • Antal
  46 766
 • Tid
  16:59:52

Orexo

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.
VD
Nikolaj Sørensen
Ordförande
James Noble
Hemsida
https://orexo...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 178 773 300 SEK
Orexo
34 710 639 aktier
Totalt
34 710 639 aktier
Introdatum
2005-11-09

Kommande händelser

2021-11-03
Delårsrapport
2022-01-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-07-15
Delårsrapport
2021-04-29
Delårsrapport
2021-04-14
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: -
2021-04-13
Bolagsstämma
2021-01-28
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,66 -0,29 -1,45 4,24 30,16
10X Genomics Inc -0,96 -1,73 -3,90 -21,94 30,68
111 Inc -1,11 0,48 2,29 -28,94 7,38
1Life Healthcare Inc -4,86 -1,69 0,04 -33,16 -11,61
22nd Century Group Inc 0,99 -1,93 -18,01 -32,97 422,51
23andMe Holding Co. 2,48 12,48 10,04 -24,67 -
2cureX -2,92 -8,51 -12,63 -14,76 -23,19
4D Molecular Therapeutics Inc -0,20 3,91 21,11 41,16 -
4D Pharma PLC -3,20 -9,70 -16,55 -37,03 -
9 Meters Biopharma Inc 2,31 2,31 18,75 -1,48 81,93
908 Devices Inc. 1,99 1,52 12,88 -5,61 -
Ägare Kapital % Röster %
Novo A/S 27,80 27,80
Avanza Pension 7,30 7,30
Arbejdsmarkedets Tilla... 5,90 5,90
Anders Walldov direct... 4,60 4,60
Life Insurance Skandia 3,80 3,80
Swedbank Insurance 2,30 2,30
Sixth Swedish National... 2,20 2,20
Fourth Swedish Nationa... 1,90 1,90
Lancelot Asset Managem... 1,80 1,80
Orexo AB 1,10 1,10
Datum för årsredovisning
2021-07-15
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-28,62
Balanslikviditet
277,37
Räntabilitet totalt kapital %
-13,23
Kassalikviditet
249,25
Ändring eget kapital %
-37,54
Soliditet %
34,16
Ändring totalt kapital %
-8,07
Kapitalomsättningshast.
43,46
Bruttomarginal %
89,20
Varulagrets oms. hast.
16,37
Rörelsemarginal %
-22,50
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-30,44
Andel utdelad vinst %
-