Om bolaget (ORX)

Orexo

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,04 %
 • Utv. idag SEK
  -1,45 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  46,25
 • Högst
  48,10
 • Lägst
  46,25
 • Antal
  134 206
 • Tid
  17:29:36

Orexo

Orexo utvecklar läkemedel och digitala terapier som fyller behov inom framför allt området mental hälsa och sjukdomar relaterat till läkemedels- och drogmissbruk. Produkterna kommersialiseras av Orexo i USA eller genom partners över hela världen. Huvudmarknaden är den amerikanska marknaden för buprenorfin/naloxon produkter, där Orexo kommersialiserar huvudläkemedlet Zubsolv®, för behandling av opioidberoende. Huvudkontoret, där forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.
VD
Nikolaj Sørensen
Ordförande
James Noble
Hemsida
https://orexo...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
1 655 697 480 SEK
Orexo
34 710 639 aktier
Totalt
34 710 639 aktier
Introdatum
2005-11-09

Kommande händelser

2021-04-13
Bolagsstämma
2021-04-14
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-14
 • Utdelningsdag: -
2021-04-29
Delårsrapport
2021-07-15
Delårsrapport
2021-11-03
Delårsrapport
2022-01-27
Årsrapport

Tidigare händelser

2021-01-28
Årsrapport
2020-11-04
Delårsrapport
2020-07-16
Delårsrapport
2020-05-19
Extra bolagsstämma
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-17
Ordinarie utdelning Orexo
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-17
 • Utdelningsdag: -
2020-04-16
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,49 3,95 7,72 23,11
10X Genomics Inc 0,76 6,85 3,07 30,16 136,53
111 Inc -5,70 0,32 59,97 177,35 178,17
1Life Healthcare Inc -4,26 -13,99 -13,39 34,18 129,02
22nd Century Group Inc -1,52 -14,96 22,26 100,00 291,38
2cureX -10,39 -1,19 19,05 56,74 101,61
9 Meters Biopharma Inc -4,60 -3,49 12,93 78,08 -
Abbott Laboratories -0,16 1,00 1,43 12,76 49,50
Abbvie Inc 0,19 2,23 5,08 3,45 22,49
Abcam PLC 0,40 -2,28 -0,18 17,88 -
Abeona Therapeutics Inc 3,42 15,79 18,63 55,13 -27,98
Ägare Kapital % Röster %
Novo A/S 27,80 27,80
HealthCap 10,20 10,20
Avanza Pension 6,40 6,40
Arbejdsmarkedets Tilla... 5,90 5,90
Anders Walldov direct... 4,60 4,60
Lancelot Asset Managem... 1,80 1,80
Orexo AB 1,20 1,20
Evli Funds 1,00 1,00
Nordnet Pensionsförsäk... 1,00 1,00
Swedbank Insurance 1,00 1,00
Datum för årsredovisning
2021-01-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-3,56
Balanslikviditet
138,30
Räntabilitet totalt kapital %
-3,11
Kassalikviditet
120,27
Ändring eget kapital %
-20,94
Soliditet %
45,30
Ändring totalt kapital %
-17,87
Kapitalomsättningshast.
53,82
Bruttomarginal %
90,11
Varulagrets oms. hast.
16,34
Rörelsemarginal %
-3,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-5,77
Andel utdelad vinst %
0,00