Om bolaget (FXI)

FX International

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +8,37 %
 • Utv. idag SEK
  +0,085 SEK
 • Köp
  1,100
 • Sälj
  1,150
 • Senast
  1,100
 • Högst
  1,245
 • Lägst
  1,010
 • Antal
  47 383
 • Tid
  14:10:25

FX International

FX International är ett finansbolag som bedriver valutahandel och rådgivning. Bolaget har utvecklat en algoritmisk plattform vars användning syftar till att ligga som grund för ekonomiska beslut. Plattformen används som en handelsplattform som grundar sina beslut på statistiska modeller för att uppnå en långsiktig och stabil avkastning över tid. Utöver drivs även en internationell fond med bolagets plattform som grund. Huvudkontoret ligger i Helsingborg.
VD
Ole Helland
Ordförande
Johan Olsson
Hemsida
http://www.fx...
Bransch
Finans
Börsvärde
20 617 216 SEK
FX International
20 312 529 aktier
Totalt
20 312 529 aktier
Introdatum
2011-04-15

Kommande händelser

2019-08-31
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FXI-TO1
 • Noteringsperiod: 2019-05-31 - -
2018-11-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FXI-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-11-27 - 2019-05-13
2019-04-17
Delårsrapport
2019-03-28
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2019-03-28
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-01-16
Delårsrapport
2018-12-19
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-19
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-22
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 1,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-22
 • Tidsperiod: 2018-11-27 - 2018-12-14
 • Likviddag: -
2018-11-27
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: FXI-UR
 • Noteringsperiod: 2018-11-27 - 2018-12-12
2018-10-18
Ordinarie utdelning FX International
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-10-18
 • Utdelningsdag: -
2018-10-17
Bolagsstämma
2018-10-17
Delårsrapport
2018-08-31
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,05 -1,98 -1,75 -5,35 0,69
ABG Sundal Collier Holding -1,07 4,23 -1,33 -14,75 -37,18
Aareal Bank AG 0,04 -0,94 -3,08 -24,90 -41,66
Ackermans & Van Haaren NV 0,53 -1,07 -1,04 -8,38 -13,37
Aegon NV -0,22 -0,42 6,80 -2,78 -14,69
Ageas SA -0,39 1,37 9,91 4,35 12,11
Aker -6,42 -7,68 -2,39 -28,53 -22,79
Aktia Bank Abp -1,70 -2,69 3,95 -3,44 4,32
Allianz SE -0,41 -0,16 2,13 0,69 16,90
Alm. Brand -0,41 1,00 4,13 -6,64 -9,30
Amundi SA -0,39 1,34 1,19 -2,32 3,79
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-04-17
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-0,18
Balanslikviditet
28,66
Räntabilitet totalt kapital %
-0,19
Kassalikviditet
28,66
Ändring eget kapital %
3,42
Soliditet %
0,94
Ändring totalt kapital %
1,19
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-175,57
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-197,93
Andel utdelad vinst %
-