Om bolaget (KDEV)

Karolinska Development B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,65
 • Högst
  3,65
 • Lägst
  3,47
 • Antal
  13 703
 • Tid
  17:29:34

Karolinska Development

Karolinska Development är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter. Karolinska Developments portfölj består av ett flertal bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd.
VD
Viktor Drvota
Ordförande
Hans Wigzell
Hemsida
http://www.ka...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
235 128 390 SEK
Karolinska Development B
62 915 639 aktier
Totalt
62 915 639 aktier
Introdatum
2011-04-15

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-07
Delårsrapport
2015-01-16
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: KDEV-KV1
 • Noteringsperiod: 2015-01-16 - 2019-12-30

Tidigare händelser

2019-06-28
Bolagsstämma
2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-08
Ordinarie utdelning Karolinska Development B
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-02-14
Årsrapport
2018-10-31
Delårsrapport
2018-08-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-02-12
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-02-08
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,74 %
 • Röstandel: 4,56 %
2018-11-28
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-11-26
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,19 %
 • Röstandel: 4,56 %
2018-08-21
 • Vem: Tredje AP-Fonden
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,90 %
 • Röstandel: 8,18 %
2018-08-08
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-08-06
 • Vem: The Goldman Sachs Group, Inc.
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,74 %
 • Röstandel: 4,55 %

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
2cureX -1,83 4,90 4,90 1,58 97,42
A1M Pharma 0,44 2,23 116,04 148,59 -41,03
ADDvise Group A 0,00 0,85 2,61 -41,58 -41,00
ADDvise Group B 4,38 5,70 5,03 11,33 -35,77
Acarix 0,88 -0,22 14,46 21,11 -18,04
AcouSort 8,64 1,27 10,00 0,00 5,64
Active Biotech -2,38 -3,61 0,00 -8,08 -55,44
AcuCort -0,96 2,64 -4,31 -7,16 34,05
AddLife B 4,58 -2,84 -5,84 9,16 34,31
AdderaCare -3,83 -8,31 -16,87 -26,79 -25,20
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-21
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,29
Balanslikviditet
0,24
Räntabilitet totalt kapital %
0,04
Kassalikviditet
0,24
Ändring eget kapital %
0,12
Soliditet %
0,35
Ändring totalt kapital %
0,21
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-1,84
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
24,49
Kundfordringar oms. hast.
0,00
Nettomarginal %
9,75
Andel utdelad vinst %
-