Om bolaget (PLED)

PledPharma

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,26 %
 • Utv. idag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  19,55
 • Högst
  19,65
 • Lägst
  19,35
 • Antal
  43 593
 • Tid
  17:29:33

PledPharma

PledPharma är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklar nya terapier för livshotande sjukdomar relaterade till oxidativ stress. Ett initialt mål är att utveckla ett läkemedel, PledOx®, som minskar allvarliga biverkningar i samband med cellgiftsbehandling. Ett annan läkemedelskandidat är Manami som är i fas 2 studie. De utvärderar om Manami har möjlighet att begränsa de skador som uppstår på hjärtmuskulaturen när en patient drabbas av akut hjärtinfarkt.

VD
Nicklas Westerholm
Ordförande
Håkan Åström
Hemsida
www.pledpharm...
Bransch
Hälsovård
Börsvärde
953 866 457 SEK
PledPharma
48 666 656 aktier
Totalt
48 666 656 aktier
Introdatum
2011-04-07

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-08
Ordinarie utdelning PledPharma
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-08
 • Utdelningsdag: -
2019-05-07
Bolagsstämma
2019-05-06
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-08-22
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
315 368 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 0
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 0
Kassa och bank 309 531 000
Summa omsättningstillgångar 315 368 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 303 711 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 11 657 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Hälsovård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
2cureX -1,76 3,09 13,61 2,58 108,75
A1M Pharma 3,24 -3,04 1,83 -3,88 -72,74
ADDvise Group A -3,80 -7,32 -24,00 -20,00 -29,30
ADDvise Group B 0,00 5,56 -5,00 21,79 -45,13
ALK-Abelló B 1,07 5,57 39,17 47,28 49,90
Acarix 1,59 -7,84 20,16 2,29 -47,90
Active Biotech 2,28 0,00 -5,42 -17,59 16,30
AddLife B 1,53 5,56 5,98 27,88 38,18
AdderaCare 0,54 -1,06 3,60 49,00 -2,86
Aino Health -0,65 -5,95 -16,73 103,56 -25,16
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Persson inkl f... 21,40 21,40
Peter Lindell inkl fam... 14,10 14,10
Försäkringsbolaget Ava... 5,90 5,90
Danica Pension 4,70 4,70
Nordnet Pensionsförsäk... 2,40 2,40
Thomas Eldered 1,90 1,90
Carl Rosvall 1,70 1,70
Lars Backsell 1,40 1,40
Thord Wilkne 1,40 1,40
UBS Switzerland 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-85 002,00
Räntabilitet eget kapital %
-32,50
Balanslikviditet
10,67
Räntabilitet totalt kapital %
-30,50
Kassalikviditet
10,67
Ändring eget kapital %
-27,77
Soliditet %
90,63
Ändring totalt kapital %
-23,25
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-327,92
Kundfordringar oms. hast.
2,99
Nettomarginal %
-301,30
Andel utdelad vinst %
-