Om bolaget (ZETA)

ZetaDisplay

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  24,80
 • Högst
  24,80
 • Lägst
  24,50
 • Antal
  11 953
 • Tid
  17:29:39

ZetaDisplay

ZetaDisplay är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Plattformen används för att skapa och vidare distribuera budskap och för att säkerställa att en stor mängd information visas på bildskärmar. Tekniken används inom en rad branscher, bland annat inom bygg, elektronik och dagligvaruhandeln.
VD
Per Mandorf
Ordförande
Mats Johansson
Hemsida
http://ir.zet...
Bransch
Kommunikation
Börsvärde
664 640 272 SEK
ZetaDisplay
26 800 011 aktier
Totalt
26 800 011 aktier
Introdatum
2011-04-04

Kommande händelser

2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-11-07
Delårsrapport
2016-11-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-TO1
 • Noteringsperiod: 2016-11-04 - 2019-09-26
2016-11-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-PREF
 • Noteringsperiod: 2016-11-04 - 2019-08-22
2019-08-15
Delårsrapport
2019-05-22
Ordinarie utdelning ZetaDisplay
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-21
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-22
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,31 %
 • Röstandel: 10,32 %
2019-04-30
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: 2 566 096
 • Aktiekapital: 9,54 %
 • Röstandel: 9,73 %
2019-04-30
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,79 %
 • Röstandel: 9,79 %
2019-04-12
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,63 %
 • Röstandel: 10,66 %
2019-04-12
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,36 %
 • Röstandel: 10,59 %
2019-04-09
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-04-09
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 9,49 %
2019-02-14
 • Vem: Valeado AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,11 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-02-14
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-01-23
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: 880 797
 • Aktiekapital: 11,36 %
 • Röstandel: 11,61 %

Andra bolag i samma bransch (Kommunikation)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,81 -2,12 1,83 12,69 18,68
1&1 Drillisch AG 0,40 4,20 -18,68 4,89 -39,27
58.Com Inc 0,28 10,10 12,60 3,86 0,12
5th Planet Games -4,22 2,62 -16,80 -39,12 -69,86
A. H. Belo Corp -2,52 -13,45 -15,11 -12,71 -33,41
A3 Allmänna IT- och Telekom. 1,83 5,36 9,87 14,78 22,34
Activision Blizzard Inc 1,31 3,13 -1,01 10,64 9,58
Adevinta 0,79 4,28 2,20 -3,40 -
Alaska Communications Systems Group Inc 1,07 4,42 13,17 6,18 29,45
Alma Media Oyj -0,25 -0,25 13,91 22,81 19,09
Alphabet Inc Class A -1,17 0,11 4,27 9,60 25,89
Ägare Kapital % Röster %
Virala Oy 13,90 14,20
Anders Petterson 10,30 10,30
Mats Johansson 9,50 9,70
Prioritet Capital AB 4,50 4,60
AMF Fonder 4,40 4,20
Anders Moberg 4,30 4,10
Magari Venture 4,10 4,20
Mats Leander 3,70 3,80
Martin Gullberg 3,00 3,00
Leif Liljebrunn 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
2019-11-07
Räntetäckningsgrad
4,74
Räntabilitet eget kapital %
1,00
Balanslikviditet
2,11
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
1,98
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
37,00
Ändring totalt kapital %
0,20
Kapitalomsättningshast.
0,57
Bruttomarginal %
51,00
Varulagrets oms. hast.
0,04
Rörelsemarginal %
0,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-