Om bolaget (ZETA)

ZetaDisplay

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  21,00
 • Sälj
  21,00
 • Senast
  21,00
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  08:45:00

ZetaDisplay

ZetaDisplay erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Bolagets medieplattform möjliggör för kunderna att producera budskap samt säkerställa att en stor mängd kommunikation visas på rätt bildskärmar vid rätt tillfälle. Bolagets medieplattform används inom en rad branscher, bland annat bygg-, elektronik-, sport-, konfektions- och dagligvaruhandeln, samt bank, restaurang och annan servicehandel.
VD
Leif Liljebrunn
Ordförande
Mats Johansson
Hemsida
http://ir.zet...
Bransch
Konsument, cyklisk
Börsvärde
551 775 924 SEK
ZetaDisplay
26 275 044 aktier
Totalt
26 275 044 aktier
Introdatum
2011-04-04

Kommande händelser

2016-11-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-TO1
 • Noteringsperiod: 2016-11-04 - 2019-09-26
2019-11-07
Delårsrapport
2020-02-07
Årsrapport

Tidigare händelser

2016-11-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ZETA-PREF
 • Noteringsperiod: 2016-11-04 - 2019-08-22
2019-08-15
Delårsrapport
2019-05-22
Ordinarie utdelning ZetaDisplay
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-22
 • Utdelningsdag: -
2019-05-21
Delårsrapport
2019-05-21
Bolagsstämma
2019-02-22
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-22
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,31 %
 • Röstandel: 10,32 %
2019-04-30
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: 2 566 096
 • Aktiekapital: 9,54 %
 • Röstandel: 9,73 %
2019-04-30
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,79 %
 • Röstandel: 9,79 %
2019-04-12
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,63 %
 • Röstandel: 10,66 %
2019-04-12
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 10,36 %
 • Röstandel: 10,59 %
2019-04-09
 • Vem: Mats Johansson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,03 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-04-09
 • Vem: Ningamma AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,50 %
 • Röstandel: 9,49 %
2019-02-14
 • Vem: Valeado AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,11 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-02-14
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 12,38 %
2019-01-23
 • Vem: Virala Oy AB
 • Antal: 880 797
 • Aktiekapital: 11,36 %
 • Röstandel: 11,61 %
Ägare Kapital % Röster %
Virala Oy 13,90 14,20
Anders Petterson 10,30 10,30
Mats Johansson 9,50 9,70
Prioritet Capital AB 4,50 4,60
AMF Fonder 4,40 4,20
Anders Moberg 4,30 4,10
Magari Venture 4,10 4,20
Mats Leander 3,70 3,80
Martin Gullberg 3,00 3,00
Leif Liljebrunn 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
2019-08-15
Räntetäckningsgrad
5,12
Räntabilitet eget kapital %
8,00
Balanslikviditet
1,22
Räntabilitet totalt kapital %
5,00
Kassalikviditet
1,12
Ändring eget kapital %
24,00
Soliditet %
50,00
Ändring totalt kapital %
0,14
Kapitalomsättningshast.
0,69
Bruttomarginal %
47,00
Varulagrets oms. hast.
0,03
Rörelsemarginal %
6,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
8,00
Andel utdelad vinst %
-