Om bolaget (VSEC)

Vindico Group

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +23,08 %
 • Utv. idag SEK
  +0,135 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,720
 • Högst
  0,720
 • Lägst
  0,590
 • Antal
  18 002
 • Tid
  17:29:43

Vindico

Vindico Group marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I produktsortimentet ingår stöldskyddsmärkningsprodukter med Märk-DNA, datorvagnar och laddskåp för surfplattor och laptops, kontanthanteringsprodukter, rånskydd, larmöverföringsenheter och säkerhetsskåp. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker genom direktförsäljning, via återförsäljare och genom företagets webshop. I koncernen ingår, förutom moderbolaget, dotterbolagen Uni Safe (datorsäkerhet), Key Innovations (elektroniska produkter) och SPC Service (rånskydd och kontanthantering).

VD
Carl Schneider (tf)
Ordförande
Ann-Charlott Salomonsson (tf)
Hemsida
www.vindico.se
Bransch
-
Börsvärde
8 911 036 SEK
Vindico Group
15 232 541 aktier
Totalt
15 232 541 aktier
Introdatum
2007-07-23

Kommande händelser

2019-08-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Vindico Group
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-05-09
Delårsrapport
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-16
Delårsrapport
2018-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
8 452 000
Immateriella anläggningstillgångar 3 597 000
Materiella anläggningstillgångar 241 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 093 000
Summa anläggningstillgångar 4 930 000
Kassa och bank 73 000
Summa omsättningstillgångar 3 523 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 1 834 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 6 619 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Carl Schneider
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 18,23 %
 • Röstandel: 18,23 %
2018-06-30
 • Vem: Patrik Carnbäck
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,87 %
 • Röstandel: 5,87 %
2018-06-30
 • Vem: Göran Nordlund
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,00 %
 • Röstandel: 5,00 %
2018-06-30
 • Vem: Rajko Grahovac
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,40 %
 • Röstandel: 7,40 %
2018-06-30
 • Vem: Tomas Welin
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 7,50 %
 • Röstandel: 7,50 %
Ägare Kapital % Röster %
Carl Schneider 18,23 18,23
Tomas Welin 7,50 7,50
Rajko Grahovac 7,40 7,40
Patrik Carnbäck 5,87 5,87
Göran Nordlund 5,00 5,00
Nordnet Pensionsförsäk... 4,76 4,76
Avanza Pension 4,08 4,08
Ernst-Olof Persson 3,61 3,61
Lennart Englund 3,13 3,13
P & P Utveckling AB 1,76 1,76
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-26,19
Räntabilitet eget kapital %
-410,80
Balanslikviditet
0,57
Räntabilitet totalt kapital %
-49,59
Kassalikviditet
0,54
Ändring eget kapital %
-88,93
Soliditet %
2,63
Ändring totalt kapital %
-8,81
Kapitalomsättningshast.
1,89
Bruttomarginal %
51,47
Varulagrets oms. hast.
60,89
Rörelsemarginal %
-26,24
Kundfordringar oms. hast.
4,82
Nettomarginal %
-27,38
Andel utdelad vinst %
-