Om bolaget (SVI)

Storagevault Canada Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,26 %
 • Utv. idag CAD
  -0,01 CAD
 • Köp
  3,77
 • Sälj
  3,80
 • Senast
  3,77
 • Högst
  3,82
 • Lägst
  3,77
 • Antal
  22 084
 • Tid
  21:59:58

StorageVault Canada

StorageVault Canada är ett företag som tillhandahåller utrymme för självförvaring. Företaget äger, förvaltar och hyr ut utrymme och flyttbara lagringsplatser till privata och kommersiella kunder i ett flertal provinser i Kanada. Företaget är också inblandat i förvaltningen av butiker som ägs av tredje part. Bolaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Toronto, Kanada.
VD
Steven Scott
Ordförande
Steven Scott
Hemsida
https://www.s...
Bransch
-
Börsvärde
1 371 403 107 CAD
Storagevault Canada Inc
362 805 055 aktier
Totalt
362 805 055 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-12-30
Ordinarie utdelning Storagevault Canada Inc
 • Utdelning/aktie: 0,0026 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-30
 • Utdelningsdag: 2020-01-15
2019-09-27
Ordinarie utdelning Storagevault Canada Inc
 • Utdelning/aktie: 0,0026 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-06-27
Ordinarie utdelning Storagevault Canada Inc
 • Utdelning/aktie: 0,0026 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-03-28
Ordinarie utdelning Storagevault Canada Inc
 • Utdelning/aktie: 0,0026 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,00
Balanslikviditet
0,06
Räntabilitet totalt kapital %
-3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
24,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,10
Bruttomarginal %
69,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-4,00
Kundfordringar oms. hast.
0,06
Nettomarginal %
-34,00
Andel utdelad vinst %
-