Om bolaget (MRC)

Morguard Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,95 %
 • Utv. idag CAD
  +1,90 CAD
 • Köp
  199,80
 • Sälj
  203,75
 • Senast
  201,90
 • Högst
  201,90
 • Lägst
  198,00
 • Antal
  4 941
 • Tid
  21:59:58

Wilton Resources Inc

Morguard är ett fastighetsbolag. Bolagets huvudsakliga verksamhet omfattar fastighetsägande, utveckling och fastighetsförvaltningstjänster. Bolaget äger flerbostadshus, detaljhandel, kontor, industri och hotellfastigheter. Morguards verksamhet är både inom fastighetsbranschens kommersiella och bostadsområden, och betjänar kunder i USA och Kanada.
VD
K. Rai Sahi
Ordförande
K. Rai Sahi
Hemsida
http://www.wi...
Bransch
-
Börsvärde
2 295 296 182 CAD
Morguard Corp
11 282 459 aktier
Wilton Resources Inc
55 434 832 aktier
Totalt
55 434 832 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-06-13
Ordinarie utdelning Morguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-13
 • Utdelningsdag: 2019-06-28
2019-03-14
Ordinarie utdelning Morguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-14
 • Utdelningsdag: 2019-03-29
2018-12-13
Ordinarie utdelning Morguard Corp
 • Utdelning/aktie: 0,15 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-13
 • Utdelningsdag: 2018-12-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,00
Balanslikviditet
0,19
Räntabilitet totalt kapital %
4,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
31,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,11
Bruttomarginal %
46,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
52,00
Kundfordringar oms. hast.
0,07
Nettomarginal %
35,00
Andel utdelad vinst %
2,00