Om bolaget (PTP.H)

Petrichor Energy Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +33,33 %
 • Utv. idag CAD
  +0,005 CAD
 • Köp
  0,015
 • Sälj
  0,020
 • Senast
  0,020
 • Högst
  0,020
 • Lägst
  0,020
 • Antal
  7 000
 • Tid
  15:49:18

Petrichor Energy Inc

International Tower Hill Mines är ett kanadensiskt gruv- och prospekteringsbolag. Bolaget bedriver prospektering, utveckling och gruvdrift i Kanada och USA. Kärnverksamhetens består av utvinning av guld och andra bas- och ädelmetaller genom hela prospekteringkedjan. International Tower Hill Mines grundades 1978 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
VD
Karl L. Hanneman
Ordförande
Marcelo Kim
Hemsida
http://www.pe...
Bransch
Teknik
Börsvärde
0
Petrichor Energy Inc
35 288 809 aktier
International Tower Hill Mines Ltd
187 573 671 aktier
Totalt
222 862 480 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-11-20
Delårsrapport
2019-05-30
Bolagsstämma
2019-05-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,27
Balanslikviditet
0,00
Räntabilitet totalt kapital %
-126,74
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-420,88
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-