Om bolaget (ELO)

Eloro Resources Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,27 %
 • Utv. idag CAD
  +0,01 CAD
 • Köp
  3,75
 • Sälj
  3,77
 • Senast
  3,77
 • Högst
  3,83
 • Lägst
  3,73
 • Antal
  60 058
 • Tid
  19:50:26

Eloro Resources

Eloro Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guld, silver och koppar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot den industriella sektorn, samt grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom Sydamerika.
VD
Thomas Larsen
Ordförande
Thomas Larsen
Hemsida
https://www.e...
Bransch
-
Börsvärde
232 665 145 CAD
Eloro Resources Ltd
61 879 028 aktier
Totalt
61 879 028 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-09-30
Bolagsstämma
2021-03-01
Delårsrapport
2020-12-30
Bolagsstämma
2020-11-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-07-29
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-27,22
Balanslikviditet
22,64
Räntabilitet totalt kapital %
-24,53
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
89,43
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-0,75
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
3 225,00
Kundfordringar oms. hast.
-50,00
Nettomarginal %
3 250,00
Andel utdelad vinst %
-