Om bolaget (SVA)

Sernova Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,73 %
 • Utv. idag CAD
  +0,01 CAD
 • Köp
  1,36
 • Sälj
  1,38
 • Senast
  1,38
 • Högst
  1,40
 • Lägst
  1,36
 • Antal
  62 730
 • Tid
  21:59:58

Sernova

Sernova Corp är ett medicinföretag som fokuserar på utveckling och kommersialisering av en egenutvecklad produkt och tillhörande teknik inklusive terapeutiska celler och lokalt immunskydd. Företaget utvecklar ett system som ligger i klinisk fas I / II-studie för behandling av typ 1-diabetes. Systemet är en medicinsk anordning avsedd att skapa en vaskulär vävnadsmiljö för transplantation av terapeutiska celler för behandling av kroniska sjukdomar, såsom hemofili A och sköldkörtelsjukdomar.
VD
Philip M. Toleikis
Ordförande
Frank Holler
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Sjukvård
Börsvärde
355 128 687 CAD
Sernova Corp
259 218 020 aktier
Totalt
259 218 020 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-06-30
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-06-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Sjukvård)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,59 -0,25 1,03 4,26 36,27
10X Genomics Inc 3,38 2,59 32,07 17,96 123,81
111 Inc -1,31 -2,90 -21,30 -44,31 33,09
1Life Healthcare Inc 2,71 -1,34 -0,85 -13,54 4,42
22nd Century Group Inc -1,55 -7,50 -1,99 47,51 441,84
2cureX -1,21 -2,74 -26,91 -18,30 11,64
4D Molecular Therapeutics Inc -4,52 -10,07 -4,88 -39,86 -
4D Pharma PLC -7,69 -4,52 6,15 - -
9 Meters Biopharma Inc -3,38 -2,05 20,17 -13,33 141,60
908 Devices Inc. 3,42 2,53 10,90 -15,59 -
Abbott Laboratories 1,41 1,54 -4,57 -5,50 23,67
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-06-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-261,19
Balanslikviditet
294,95
Räntabilitet totalt kapital %
-179,87
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
68,87
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-