Om bolaget (INN)

Summit Hotel Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,68 %
 • Utv. idag USD
  +0,07 USD
 • Köp
  10,41
 • Sälj
  10,42
 • Senast
  10,42
 • Högst
  10,64
 • Lägst
  10,33
 • Antal
  337 818
 • Tid
  19:19:18

Summit Hotel Properties

Summit Hotel Properties är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden investerar i hotell de mellanklass och exklusiva hotell. Summit Hotel Properties är etablerade i ett flertal delstater i USA. Fonden grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Austin, Texas.
VD
Daniel P. Hansen
Ordförande
Daniel P. Hansen
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 094 085 945 USD
Summit Hotel Properties Inc
105 708 787 aktier
Summit Hotel Properties Inc
6 400 000 aktier
Totalt
105 708 787 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-13
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-02-11
Ordinarie utdelning Summit Hotel Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,390625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-11
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-24
Årsrapport
2020-11-13
Ordinarie utdelning Summit Hotel Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,390625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-13
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-03
Delårsrapport
2020-08-14
Ordinarie utdelning Summit Hotel Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,390625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-14
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-05
Delårsrapport
2020-05-15
Ordinarie utdelning Summit Hotel Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,390625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-15
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
2020-05-14
Bolagsstämma
2020-05-11
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,23 1,16 3,89 6,79 23,12
AG Mortgage Investment Trust Inc -1,58 2,11 25,29 33,74 -70,99
AGNC Investment Corp -0,26 -0,93 -2,30 4,66 -
AGNC Investment Corp -0,45 -0,53 -0,20 4,28 -
Acadia Realty Trust 1,53 2,78 32,32 32,87 -15,86
Acres Commercial Realty Corp -1,03 -4,93 - - -
Acres Commercial Realty Corp 2,38 5,13 - - -
Acrinova 12,61 13,64 26,90 30,21 9,65
Adapteo 2,74 9,18 8,94 2,96 -5,92
Aedifica SA 0,39 -0,38 2,98 6,67 -11,77
Agat Ejendomme 1,09 -0,53 1,92 -8,82 -47,16
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-5,49
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-4,12
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-12,70
Soliditet %
45,33
Ändring totalt kapital %
5,85
Kapitalomsättningshast.
14,07
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-17,68
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-29,29
Andel utdelad vinst %
-154,70