Om bolaget (STEF B)

Stendörren Fastigheter B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -4,33 %
 • Utv. idag SEK
  -7,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  163,60
 • Högst
  168,20
 • Lägst
  161,20
 • Antal
  9 647
 • Tid
  17:29:39

Stendörren Fastigheter

Stendörren Fastigheter är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Stendörren förädlar även verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.
VD
Erik Ranje
Ordförande
Andreas Philipson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
4 861 233 315 SEK
Stendörren Fastigheter B
25 928 265 aktier
Totalt
28 428 265 aktier
Introdatum
2011-02-04

Kommande händelser

2022-11-08
Delårsrapport
2023-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-07-20
Delårsrapport
2022-05-25
Ordinarie utdelning Stendörren Fastigheter B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-25
 • Utdelningsdag: -
2022-05-24
Bolagsstämma
2022-05-06
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport
2022-02-04
Extra bolagsstämma
2021-11-09
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,40 4,93 -1,07 -1,86 -15,22
AFC Gamma Inc -1,77 3,21 -3,94 4,61 -27,90
AG Mortgage Investment Trust Inc -7,46 0,48 -28,84 -38,93 -62,98
Acadia Realty Trust -1,42 5,68 -16,92 -15,97 -37,86
Acres Commercial Realty Corp 0,56 0,70 -2,49 7,32 -15,82
Acres Commercial Realty Corp 1,02 7,96 -7,73 7,83 -43,71
Acrinova A -1,86 -6,65 -15,80 -15,80 -35,23
Acrinova B 4,44 10,59 -11,53 -8,96 -34,61
Adler Group SA -8,31 -4,94 -30,07 -54,30 -82,12
Adler Real Estate AG 2,21 2,64 -0,40 7,10 -7,63
Aedifica NV -2,98 1,61 -19,08 -17,77 -29,61
Ägare Kapital % Röster %
Stendörren Real Estate AB 40,60 58,00
Länsförsäkringar Fondf... 11,80 6,60
Altira 10,70 14,80
SEB Investment Management 9,30 5,20
Verdipapirfond Odin Ej... 3,80 2,10
Tredje AP-Fonden 3,50 1,90
Didner & Gerge Fon... 2,10 1,20
Carnegie Fonder 1,40 0,80
Northern Trust Company... 1,30 0,70
Alfred Berg 1,10 0,60
Datum för årsredovisning
2022-07-20
Räntetäckningsgrad
336,09
Räntabilitet eget kapital %
7,93
Balanslikviditet
124,07
Räntabilitet totalt kapital %
10,39
Kassalikviditet
124,07
Ändring eget kapital %
23,26
Soliditet %
41,52
Ändring totalt kapital %
24,09
Kapitalomsättningshast.
5,05
Bruttomarginal %
76,32
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
65,20
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
205,70
Andel utdelad vinst %
-