Om bolaget (STEF B)

Stendörren Fastigheter B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,65 %
 • Utv. idag SEK
  +1,50 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  233,50
 • Högst
  287,00
 • Lägst
  230,50
 • Antal
  4 037
 • Tid
  12:59:47

Stendörren Fastigheter

Stendörren Fastigheter är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter inom logistik och lätt industri i tillväxtregioner. Stendörren förädlar även verksamhets- och industrifastigheter genom att tillskapa bostadsbyggrätter för vidare utveckling och förvaltning, främst i Storstockholm och Mälardalsregionen.
VD
Erik Ranje
Ordförande
Andreas Philipson
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
6 595 357 480 SEK
Stendörren Fastigheter B
25 928 265 aktier
Totalt
28 428 265 aktier
Introdatum
2011-02-04

Kommande händelser

2022-07-20
Delårsrapport
2022-11-08
Delårsrapport
2023-02-22
Årsrapport

Tidigare händelser

2022-05-25
Ordinarie utdelning Stendörren Fastigheter B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-25
 • Utdelningsdag: -
2022-05-24
Bolagsstämma
2022-05-06
Delårsrapport
2022-02-23
Årsrapport
2022-02-04
Extra bolagsstämma
2021-11-09
Delårsrapport
2021-07-20
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,96 -0,53 -1,81 -7,46 -11,01
AFC Gamma Inc 0,00 1,22 8,36 -11,53 -23,15
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,25 1,80 11,27 -11,63 -38,04
AGNC Investment Corp 0,68 1,46 -5,97 -8,68 -12,29
Acadia Realty Trust 2,24 -1,06 -11,27 -13,96 -12,96
Acres Commercial Realty Corp 1,34 3,41 -6,23 -10,08 -10,26
Acres Commercial Realty Corp 0,00 -8,36 -18,27 -14,25 -36,93
Acrinova A 0,00 -1,11 -4,64 5,12 -0,37
Acrinova B 1,49 4,94 -4,23 -5,56 -14,29
Aedifica NV 0,09 0,46 -4,99 5,14 3,14
Agat Ejendomme 0,50 0,00 1,00 1,51 6,32
Ägare Kapital % Röster %
Stendörren Real Estate AB 40,60 58,00
Länsförsäkringar Fondf... 17,10 9,60
Altira 10,70 14,80
SEB Investment Management 9,50 5,30
Verdipapirfond Odin Ej... 3,70 2,10
Tredje AP-Fonden 2,60 1,50
Carnegie Fonder 1,60 0,90
Alfred Berg 1,20 0,70
SEB AB, Luxemburg Bran... 0,90 0,50
Warmland, Bodil 0,90 0,50
Datum för årsredovisning
2022-05-06
Räntetäckningsgrad
322,56
Räntabilitet eget kapital %
7,86
Balanslikviditet
21,00
Räntabilitet totalt kapital %
12,63
Kassalikviditet
21,00
Ändring eget kapital %
28,85
Soliditet %
42,86
Ändring totalt kapital %
21,34
Kapitalomsättningshast.
5,27
Bruttomarginal %
75,64
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
63,98
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
239,91
Andel utdelad vinst %
-