Om bolaget (ECOM)

ECOMB

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +10,68 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,11 SEK
 • Köp
  1,04
 • Sälj
  1,12
 • Senast
  1,14
 • Högst
  1,18
 • Lägst
  1,02
 • Antal
  11 038
 • Tid
  09:36:36

Ecomb

ECOMB är verksamt inom energi- och miljöområdet. Bolaget levererar en patenterad teknik, Ecotube-systemet, som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från pannor i fjärrvärme och industrisektorn. Systemet finns installerat i ett trettital anläggningar i Usa, Frankrike, England, Holland och Sverige.

VD
Ulf Hagström
Ordförande
Göran Ernstsson
Hemsida
www.ecomb.se
Bransch
-
Börsvärde
11 822 222 SEK
ECOMB
11 477 886 aktier
Totalt
11 477 886 aktier
Introdatum
2011-02-02

Kommande händelser

2018-11-29
Delårsrapport

Tidigare händelser

2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-12
Ordinarie utdelning ECOMB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-12
 • Utdelningsdag: -
2018-06-11
Bolagsstämma
2018-05-30
Delårsrapport
2018-02-28
Årsrapport
2018-02-07
Extra bolagsstämma
2017-11-28
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
7 852 000
Immateriella anläggningstillgångar 120 000
Materiella anläggningstillgångar 28 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 148 000
Kassa och bank 5 240 000
Summa omsättningstillgångar 7 704 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 3 346 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 4 506 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Claes Göran Almsparre
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,14 %
 • Röstandel: 4,14 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Norelius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,53 %
 • Röstandel: 4,53 %
2018-06-30
 • Vem: Tibia Konsult AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,90 %
 • Röstandel: 20,90 %
2018-06-30
 • Vem: Frank Schill
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 2,61 %
2018-06-30
 • Vem: Ulf Hagström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2017-12-31
 • Vem: Claes Göran Almsparre
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,05 %
 • Röstandel: 3,05 %
2017-12-31
 • Vem: Erik Norelius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,70 %
 • Röstandel: 3,70 %
2017-12-31
 • Vem: Frank Schill
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 2,61 %
2017-12-31
 • Vem: Tibia Konsult AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,90 %
 • Röstandel: 20,90 %
2017-12-31
 • Vem: Ulf Hagström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult AB 20,90 20,90
Ulf Hagström 5,49 5,49
Erik Norelius 4,53 4,53
Claes Göran Almsparre 4,14 4,14
Frank Schill 2,61 2,61
Avanza Pension 1,78 1,78
Carl Göran Rasmus Palm... 1,78 1,78
Thomas Blixt 1,31 1,31
Aria Rezai 1,23 1,23
Martti Poikola 1,06 1,06
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-952,75
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,79
Räntabilitet totalt kapital %
-75,16
Kassalikviditet
0,79
Ändring eget kapital %
-114,02
Soliditet %
-20,49
Ändring totalt kapital %
-70,85
Kapitalomsättningshast.
0,94
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-82,60
Kundfordringar oms. hast.
3,08
Nettomarginal %
-80,37
Andel utdelad vinst %
-