Om bolaget (ECOM)

ECOMB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,79 %
 • Utv. idag SEK
  +0,007 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,399
 • Högst
  0,400
 • Lägst
  0,300
 • Antal
  3 500
 • Tid
  17:29:47

ECOMB

ECOMB är verksamma inom energi- och miljösektorn. Idag arbetar bolaget med att effektivisera förbränningsprocesser inom industrisektorn. Tekniken utgår ifrån installation av rör, utrustade med munstycken, som förbättrar hastigheten och blandningen av gaserna samtidigt som graden av förorening minskar. Bolaget har verksamhet främst inom Norden och Europa. ECOMB etablerades under 1992 och har sitt huvudkontor i Södertälje.
VD
Ulf Hagström
Ordförande
Göran Ernstson
Hemsida
http://www.ec...
Bransch
Industri
Börsvärde
7 387 632 SEK
ECOMB
18 846 002 aktier
Totalt
18 846 002 aktier
Introdatum
2011-02-02

Kommande händelser

2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-08-29
Delårsrapport
2019-06-10
Bolagsstämma
2019-05-29
Delårsrapport
2019-05-21
Ordinarie utdelning ECOMB
 • Utdelning/aktie: 0,0000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: -
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECOM-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - 2019-01-25
2018-12-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-14
 • Tidsperiod: 2018-11-19 - 2018-12-04
 • Likviddag: -
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECOM-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - 2018-11-30
2018-11-29
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,34 3,24 2,03 5,31 8,69
2020 Bulkers -1,83 5,39 4,39 6,17 -
3M Co 1,09 7,63 -2,40 -6,13 -19,20
51job Inc -1,51 4,82 10,91 3,25 35,92
A. O. Smith Corp 2,58 8,03 1,85 12,64 5,12
A.P. Møller - Mærsk A -0,66 2,82 0,27 2,68 -5,32
A.P. Møller - Mærsk B -0,80 3,94 -0,05 4,00 -5,66
AAR Corp 1,22 1,54 -8,84 -0,69 -8,37
Aalberts NV 0,77 5,05 -2,46 5,74 12,53
Aallon Group Oyj 4,22 3,30 2,63 13,01 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,34 4,41 1,15 7,09 -8,15
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult AB 19,10 19,10
Ulf Hagström 8,71 8,71
Claes Göran Almsparre 5,57 5,57
Erik Norelius 4,36 4,36
Frank Schill 3,20 3,20
Avanza Pension 2,84 2,84
Anders Hedqvist 1,80 1,80
Jonas Olsson 1,40 1,40
Rasmus Palmqvist 1,28 1,28
Eva Ingeborg Lindgren 1,23 1,23
Datum för årsredovisning
2019-02-28
Räntetäckningsgrad
-140,43
Räntabilitet eget kapital %
8 532,00
Balanslikviditet
0,20
Räntabilitet totalt kapital %
-68,00
Kassalikviditet
0,20
Ändring eget kapital %
-92,00
Soliditet %
-1,00
Ändring totalt kapital %
1,10
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
53,00
Varulagrets oms. hast.
0,00
Rörelsemarginal %
-107,00
Kundfordringar oms. hast.
0,20
Nettomarginal %
-107,00
Andel utdelad vinst %
0,00