Om bolaget (ECOM)

ECOMB

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -9,27 %
 • Utv. idag SEK
  -0,046 SEK
 • Köp
  0,500
 • Sälj
  0,505
 • Senast
  0,450
 • Högst
  0,450
 • Lägst
  0,382
 • Antal
  11 571
 • Tid
  12:02:32

Ecomb

ECOMB är verksamt inom energi- och miljöområdet. Bolaget levererar en patenterad teknik, Ecotube-systemet, som effektiviserar förbränningsprocessen och minskar utsläpp från pannor i fjärrvärme och industrisektorn. Systemet finns installerat i ett trettital anläggningar i Usa, Frankrike, England, Holland och Sverige.

VD
Ulf Hagström
Ordförande
Göran Ernstsson
Hemsida
www.ecomb.se
Bransch
-
Börsvärde
9 347 616 SEK
ECOMB
18 846 002 aktier
Totalt
18 846 002 aktier
Introdatum
2011-02-02

Kommande händelser

2019-05-29
Delårsrapport
2019-06-10
Bolagsstämma
2019-06-11
Ordinarie utdelning ECOMB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-11
 • Utdelningsdag: -
2019-08-29
Delårsrapport
2019-11-28
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-02-28
Årsrapport
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECOM-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - 2019-01-25
2018-12-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-11-14
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:1
 • Betalt/aktie: 0,50
 • Handlas utan rätt: 2018-11-14
 • Tidsperiod: 2018-11-19 - 2018-12-04
 • Likviddag: -
2018-11-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ECOM-TR
 • Noteringsperiod: 2018-11-19 - 2018-11-30
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-30
Delårsrapport
2018-06-12
Ordinarie utdelning ECOMB
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-12
 • Utdelningsdag: -
2018-06-11
Bolagsstämma
2018-05-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 289 000
Immateriella anläggningstillgångar 96 000
Materiella anläggningstillgångar 23 000
Finansiella anläggningstillgångar 0
Summa anläggningstillgångar 119 000
Kassa och bank 251 000
Summa omsättningstillgångar 2 170 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital -469 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 2 758 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Claes Göran Almsparre
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,14 %
 • Röstandel: 4,14 %
2018-06-30
 • Vem: Ulf Hagström
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,49 %
 • Röstandel: 5,49 %
2018-06-30
 • Vem: Erik Norelius
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,53 %
 • Röstandel: 4,53 %
2018-06-30
 • Vem: Frank Schill
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,61 %
 • Röstandel: 2,61 %
2018-06-30
 • Vem: Tibia Konsult AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,90 %
 • Röstandel: 20,90 %
Ägare Kapital % Röster %
Tibia Konsult AB 20,90 20,90
Ulf Hagström 5,49 5,49
Erik Norelius 4,53 4,53
Claes Göran Almsparre 4,14 4,14
Frank Schill 2,61 2,61
Avanza Pension 1,78 1,78
Carl Göran Rasmus Palm... 1,78 1,78
Thomas Blixt 1,31 1,31
Aria Rezai 1,23 1,23
Martti Poikola 1,06 1,06
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,96
Räntabilitet totalt kapital %
-91,83
Kassalikviditet
0,96
Ändring eget kapital %
-91,90
Soliditet %
-0,79
Ändring totalt kapital %
109,52
Kapitalomsättningshast.
0,88
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-104,31
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-104,67
Andel utdelad vinst %
-