Om bolaget (ZAR)

Zargon Oil & Gas Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,80 %
 • Utv. idag CAD
  -0,015 CAD
 • Köp
  0,375
 • Sälj
  0,385
 • Senast
  0,380
 • Högst
  0,385
 • Lägst
  0,380
 • Antal
  18 340
 • Tid
  21:59:58

Zargon Oil & Gas Ltd

Zargon Oil & Gas är ett upstream energiföretag som prospekterar, utforskar, utvecklar och producerar olje- och naturgasfyndigheter i Nordamerika. Verksamheten bedrivs onshore mestadels i västra och mellersta Kanada och för nya borrhål inledningsvis med användning av frackning.
VD
Creig H. Hansen
Ordförande
Kyle Kitagawa
Hemsida
http://www.za...
Bransch
Energi
Börsvärde
9 082 652 CAD
Zargon Oil & Gas Ltd
22 994 057 aktier
Totalt
22 994 057 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,40 0,62 7,98 3,06 1,91
ADS Crude Carriers 0,00 -0,96 4,04 4,57 3,00
AKITA Drilling Ltd 0,00 -1,82 -2,41 -40,22 -69,14
Advantage Oil & Gas Ltd -2,33 9,38 28,83 26,51 -36,36
Africa Energy Corp 0,00 0,00 26,83 20,93 8,33
Africa Energy Corp -0,64 -4,21 21,14 20,05 8,60
Africa Oil 0,00 0,00 5,08 2,48 -13,89
Africa Oil 0,28 1,57 7,96 5,46 -9,01
Akastor 1,57 1,21 16,57 6,38 -31,29
Aker BP 2,10 7,64 13,44 15,34 -12,83
Aker Solutions 0,74 2,33 10,08 -13,92 -49,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-52,00
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
-9,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
13,00
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
0,31
Bruttomarginal %
37,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-21,00
Kundfordringar oms. hast.
0,07
Nettomarginal %
-30,00
Andel utdelad vinst %
-