Om bolaget (ZAR)

Zargon Oil & Gas Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -3,70 %
 • Utv. idag CAD
  -0,005 CAD
 • Köp
  0,125
 • Sälj
  0,130
 • Senast
  0,130
 • Högst
  0,135
 • Lägst
  0,130
 • Antal
  19 022
 • Tid
  21:59:31

Zargon Oil & Gas Ltd

Zargon Oil & Gas är ett upstream energiföretag som prospekterar, utforskar, utvecklar och producerar olje- och naturgasfyndigheter i Nordamerika. Verksamheten bedrivs onshore mestadels i västra och mellersta Kanada och för nya borrhål inledningsvis med användning av frackning.
VD
Creig H. Hansen
Ordförande
Kyle Kitagawa
Hemsida
http://www.za...
Bransch
Energi
Börsvärde
3 104 197 CAD
Zargon Oil & Gas Ltd
22 994 057 aktier
Totalt
22 994 057 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-30
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,35 2,93 9,24 19,49
ADS Crude Carriers -1,64 -4,00 -16,67 -8,40 21,83
Abraxas Petroleum Corp -2,36 -5,51 -31,13 -6,50 -81,57
Advantage Oil & Gas Ltd -2,02 7,05 -2,80 5,19 7,52
Aemetis Inc 3,19 -4,02 -9,54 -21,30 -15,38
Africa Energy Corp 0,00 1,54 -1,49 13,79 32,00
Africa Energy Corp -1,80 1,24 -2,39 15,84 38,42
Africa Oil -1,55 -1,55 -17,53 2,42 9,48
Africa Oil -1,06 -1,22 -16,76 6,17 11,73
Akastor -1,85 -2,80 -1,42 9,58 -33,14
Aker -2,73 -4,47 -13,81 1,38 -23,77
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-