Om bolaget (DOME)

Dome Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -6,11 %
 • Utv. i dag SEK
  -1,400 SEK
 • Köp
  21,500
 • Sälj
  22,500
 • Senast
  21,500
 • Högst
  22,500
 • Lägst
  18,602
 • Antal
  402
 • Tid
  16:36:38

Dome Energy

Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag. Bolaget intriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgånger på land i USA

VD
Pål Mörch
Ordförande
Håkan Gustafsson
Hemsida
www.domeenerg...
Bransch
Energi
Börsvärde
169 041 594 SEK
Dome Energy
7 381 729 aktier
Totalt
7 381 729 aktier
Introdatum
2006-06-12

Kommande händelser

2019-02-28
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-31
Extra bolagsstämma
2018-08-31
Delårsrapport
2018-07-03
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2018-07-03
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-06-21
Ordinarie utdelning Dome Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-21
 • Utdelningsdag: -
2018-06-20
Bolagsstämma
2018-02-28
Årsrapport
2018-02-01
Extra bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
514 099 000
Immateriella anläggningstillgångar 477 550 000
Materiella anläggningstillgångar 5 153 000
Finansiella anläggningstillgångar 10 381 000
Summa anläggningstillgångar 493 084 000
Kassa och bank 5 170 000
Summa omsättningstillgångar 21 015 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 111 607 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 39 358 000
Långfristiga skulder 9 994 000
Kortfristiga skulder 353 140 000
Årets resultat 135 776 000
Total fakturering 84 190 000
Rörelseresultat 160 378 000
Summa finansnetto -24 159 000
Resultat efter finansiella poster 136 219 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,95 -0,08 -0,16 -5,46 -9,49
Africa Energy Corp -5,11 8,33 -8,45 0,78 -
Africa Oil -1,42 -1,09 -1,75 -19,56 -32,22
African Petroleum Corporation -3,57 -5,26 74,19 13,80 25,58
Akastor -2,23 -3,52 8,60 -19,29 -21,97
Aker BP -0,08 3,05 11,53 -13,48 17,19
Aker Solutions -0,26 1,24 7,77 -17,79 -4,01
Archer -0,75 -7,40 -10,44 -33,38 -59,10
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -7,60 -26,85
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 -11,43 -15,65 -18,95
Awilco Drilling 1,09 -3,82 -18,29 -37,61 -15,81
Ägare Kapital % Röster %
Range Ventures LLC &am... 20,80 20,80
Kvalitena AB 13,10 13,10
Gabrielsson Invest AB 8,30 8,30
Mikael Fellbrant 7,80 7,80
Avanza Pension 6,50 6,50
Paul Mørch 4,90 4,90
Tigerstaden AS 2,70 2,70
Jula AB 2,20 2,20
Deutsche Bank Suisse S.A. 1,80 1,80
Ivan Fellbrant 1,60 1,60
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
5,66
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
0,06
Räntabilitet totalt kapital %
38,58
Kassalikviditet
0,06
Ändring eget kapital %
-181,15
Soliditet %
21,71
Ändring totalt kapital %
49,65
Kapitalomsättningshast.
0,20
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
190,50
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
161,27
Andel utdelad vinst %
0,00