Om bolaget (INDT)

Indutrade

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,45 %
 • Utv. idag SEK
  +1,20 SEK
 • Köp
  266,60
 • Sälj
  267,00
 • Senast
  266,80
 • Högst
  268,00
 • Lägst
  264,80
 • Antal
  100 351
 • Tid
  16:13:39

Indutrade

Indutrade marknadsför och säljer industriella komponenter, system och tillhörande tjänster. Bolagets produkter används vanligtvis i olika produktionsprocesser. Bolaget är verksamma i en internationell miljö via etablerade dotterbolag, med störst marknad inom Europa. En viktig faktor i affärsidén är att växa genom förvärv. Indutrade startades ursprungligen 1978 och har idag sitt huvudkontor i Kista.
VD
Bo Annvik
Ordförande
Katarina Martinson
Hemsida
http://www.in...
Bransch
Industri
Börsvärde
32 099 088 000 SEK
Indutrade
120 855 000 aktier
Totalt
120 855 000 aktier
Introdatum
2005-10-05

Kommande händelser

2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Indutrade
 • Utdelning/aktie: 4,5 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-03
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,15 -1,83 -1,55 -4,05 1,50
2020 Bulkers -0,01 -2,48 - - -
A.P. Møller - Mærsk A 0,21 -1,63 -3,40 -14,16 -10,56
A.P. Møller - Mærsk B 0,47 -1,93 -4,79 -15,14 -10,88
ABB Ltd 0,79 0,42 -4,06 -8,51 -10,28
Aalberts NV -1,41 -1,09 4,66 -1,86 -15,83
Aallon Group Oyj 0,00 1,20 2,44 -0,59 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 0,51 -3,99 -3,76 -9,67 -23,80
Absolent Group 3,08 1,52 23,50 49,30 174,87
Addtech B 0,19 -4,40 -6,79 16,78 33,16
Aeroports de Paris SA -0,54 2,55 4,17 -7,82 -16,12
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-07-18
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,30
Balanslikviditet
1,42
Räntabilitet totalt kapital %
0,11
Kassalikviditet
0,82
Ändring eget kapital %
0,16
Soliditet %
0,38
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
1,02
Bruttomarginal %
0,34
Varulagrets oms. hast.
0,19
Rörelsemarginal %
0,11
Kundfordringar oms. hast.
0,18
Nettomarginal %
0,10
Andel utdelad vinst %
-