Om bolaget (INDT)

Indutrade

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,92 %
 • Utv. idag SEK
  +6,60 SEK
 • Köp
  350,00
 • Sälj
  350,40
 • Senast
  350,40
 • Högst
  350,80
 • Lägst
  343,20
 • Antal
  25 508
 • Tid
  12:30:25

Indutrade

Indutrade är en återförsäljare av industriella komponenter, system och tillhörande tjänster. Bolagets produkter används vanligtvis i diverse produktionsprocesser bland större industriella aktörer. Verksamhet innehas på global nivå via flertalet etablerade dotterbolag, med störst närvaro inom den europeiska marknaden. En viktig faktor i affärsidén är att växa genom förvärv. Indutrade grundades ursprungligen 1978 och har sitt huvudkontor i Kista.
VD
Bo Annvik
Ordförande
Katarina Martinson
Hemsida
http://www.in...
Bransch
Industri
Börsvärde
41 549 949 000 SEK
Indutrade
120 855 000 aktier
Totalt
120 855 000 aktier
Introdatum
2005-10-05

Kommande händelser

2020-04-27
Delårsrapport
2020-05-06
Bolagsstämma
2020-05-07
Ordinarie utdelning Indutrade
 • Utdelning/aktie: 4,75 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-07
 • Utdelningsdag: 2020-05-13
2020-07-17
Delårsrapport
2020-10-20
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-05
Årsrapport
2020-02-04
Extra bolagsstämma
2019-10-25
Delårsrapport
2019-07-18
Delårsrapport
2019-05-10
Ordinarie utdelning Indutrade
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-10-03
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,09 %
 • Röstandel: 5,09 %
2019-08-22
 • Vem: FMR LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 8,00 %
 • Röstandel: 8,00 %
2019-04-03
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,82 0,24 3,74 8,66 19,34
2020 Bulkers -3,73 -1,90 -10,86 -15,26 -
24Storage 2,27 4,65 5,88 - -
3M Co -1,37 -2,25 -12,45 -6,96 -23,80
51job Inc -1,90 -1,89 -13,18 3,26 9,29
A. O. Smith Corp 0,11 -0,07 -6,27 -8,91 -15,37
A.P. Møller - Mærsk A 1,77 0,19 -2,13 -10,93 -6,63
A.P. Møller - Mærsk B 2,00 1,01 -0,62 -10,60 -6,14
Aalberts NV 0,78 -0,93 4,35 11,80 35,72
Aallon Group Oyj -1,28 -3,33 -10,08 9,95 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -0,40 -0,51 -2,15 17,88 10,35
Ägare Kapital % Röster %
L E Lundberg 26,70 26,70
Didner & Gerge Fonder 6,20 6,20
AMF försäkring och fonder 5,10 5,10
State Street Bank &... 5,10 5,10
JPM Chase NA 4,90 4,90
Alecta Pension Insurance 4,50 4,50
Första AP-Fonden 3,80 3,80
Handelsbanken Fonder 2,80 2,80
Skandia Life Insurance 2,80 2,80
Brown Brothers Harrima... 2,60 2,60
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,28
Balanslikviditet
1,55
Räntabilitet totalt kapital %
0,11
Kassalikviditet
0,86
Ändring eget kapital %
0,15
Soliditet %
0,41
Ändring totalt kapital %
0,25
Kapitalomsättningshast.
1,05
Bruttomarginal %
0,34
Varulagrets oms. hast.
0,18
Rörelsemarginal %
0,11
Kundfordringar oms. hast.
0,16
Nettomarginal %
0,10
Andel utdelad vinst %
-