Om bolaget (INDT)

Indutrade

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,07 %
 • Utv. idag SEK
  -0,20 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  289,20
 • Högst
  289,20
 • Lägst
  286,00
 • Antal
  70 373
 • Tid
  17:29:48

Indutrade

Indutrades verksamhet omfattar både industriell teknikförsäljning och tillverkande bolag. Koncernen består av drygt 200 dotterbolag i 31 länder. Sverige och Finland står för 28 respektive 17 procent av omsättningen. Koncernen är organiserad i åtta affärsområden: Benelux, DACH, Finland, Flow Technology, Fluids & Mechanical Solutions, Industrial Components, Measurement & Sensor Technology och UK.

VD
Bo Annvik
Ordförande
Katarina Martinson
Hemsida
www.indutrade.se
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
34 975 437 000 SEK
Indutrade
120 855 000 aktier
Totalt
120 855 000 aktier
Introdatum
2005-10-05

Kommande händelser

2019-07-18
Delårsrapport
2019-10-25
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Indutrade
 • Utdelning/aktie: 4,50 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-08
Delårsrapport
2018-07-25
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 566 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 4 947 000 000
Materiella anläggningstillgångar 1 618 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 139 000 000
Summa anläggningstillgångar 6 704 000 000
Kassa och bank 464 000 000
Summa omsättningstillgångar 5 862 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 5 151 000 000
Minoritetsintressen 17 000 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 2 169 000 000
Kortfristiga skulder 5 229 000 000
Årets resultat 1 029 000 000
Total fakturering 14 847 000 000
Rörelseresultat 1 380 000 000
Summa finansnetto -70 000 000
Resultat efter finansiella poster 1 310 000 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-04-03
 • Vem: AMF Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,91 %
 • Röstandel: 4,91 %

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
A.P. Møller - Mærsk A 2,09 -0,72 -10,25 -13,77 -12,28
A.P. Møller - Mærsk B 1,84 -1,84 -11,25 -14,78 -11,68
ABB Ltd -0,27 2,38 -5,35 -0,94 -13,37
AF Gruppen -1,51 0,62 -0,30 6,86 23,86
AKVA Group -0,56 -1,65 4,08 5,00 -4,55
Absolent Group -0,50 -1,24 10,86 39,16 192,65
Addtech B 0,38 16,78 16,78 38,54 33,57
Ages Industri B -3,47 -3,47 -4,79 6,60 -28,94
Alelion Energy Systems -2,41 4,18 -55,74 -53,98 -85,54
Alfa Laval -1,17 1,74 -8,56 2,23 -9,46
Ägare Kapital % Röster %
L E Lundbergföretagen 26,70 26,70
Didner & Gerge Funds 8,70 8,70
AMF Insurance and Funds 6,10 6,10
Handelsbanken funds 4,30 4,30
JPM Chase NA 3,90 3,90
Första AP-Fonden 3,80 3,80
State Street Bank and... 3,70 3,70
Alecta Pension Insurance 3,30 3,30
Livförsäkringsbolaget... 2,90 2,90
Odin funds 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
24,05
Balanslikviditet
1,38
Räntabilitet totalt kapital %
13,14
Kassalikviditet
0,81
Ändring eget kapital %
20,71
Soliditet %
44,19
Ändring totalt kapital %
11,97
Kapitalomsättningshast.
1,27
Bruttomarginal %
34,12
Varulagrets oms. hast.
5,95
Rörelsemarginal %
10,83
Kundfordringar oms. hast.
5,86
Nettomarginal %
8,11
Andel utdelad vinst %
39,78