Om bolaget (WPC)

WP Carey Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +2,15 %
 • Utv. idag USD
  +1,97 USD
 • Köp
  63,99
 • Sälj
  94,13
 • Senast
  93,45
 • Högst
  93,53
 • Lägst
  91,28
 • Antal
  626 793
 • Tid
  22:00:03

W. P. Carey

WP Carey är en fastighetsinvesteringsfond (REIT) i USA. Som REIT slipper man federal skatt under förutsättning att minst 90% av resultatet delas ut till aktieägarna. Fonden tillhandahåller långsiktiga försäljning-leaseback avtal och finansieringslösningar för företag över hela världen. Förutom sin ägda portfölj av diversifierad global fastighet förvaltar WP Carey en serie av icke-omsatta REITs. Bolaget grundades 1973 och har sitt huvudkontor i New York, New York.
VD
Jason E. Fox
Ordförande
Benjamin Griswold IV
Hemsida
http://ir.wpc...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
15 623 596 315 USD
WP Carey Inc
170 787 017 aktier
Totalt
170 787 017 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-09-27
Ordinarie utdelning WP Carey Inc
 • Utdelning/aktie: 1,0360 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-27
 • Utdelningsdag: 2019-10-15
2019-08-02
Delårsrapport
2019-06-27
Ordinarie utdelning WP Carey Inc
 • Utdelning/aktie: 1,0340 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-27
 • Utdelningsdag: 2019-07-15
2019-06-13
Bolagsstämma
2019-03-28
Ordinarie utdelning WP Carey Inc
 • Utdelning/aktie: 1,0320 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-28
 • Utdelningsdag: 2019-04-15
2018-12-28
Ordinarie utdelning WP Carey Inc
 • Utdelning/aktie: 1,0300 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-28
 • Utdelningsdag: 2019-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,89 2,70 2,59 7,64 9,98
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,20 1,81 -2,82 -5,42 -11,90
AGNC Investment Corp 0,55 1,05 3,46 -5,85 -8,16
Acadia Realty Trust 0,24 0,03 0,88 6,33 4,44
Acrinova 2,86 8,54 -1,37 8,00 44,68
Adapteo 0,03 3,16 1,04 1,45 -
Aedifica SA -0,76 0,38 -0,57 11,06 31,82
Agat Ejendomme 0,00 -2,97 -2,18 -5,28 -38,32
Agree Realty Corp 1,02 1,36 4,23 16,88 40,99
Akelius Residential Prop. D -0,56 0,28 - - -
Akelius Residential Prop. Pref -0,14 -0,14 0,00 -2,11 3,42
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-08-02
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,00
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
3,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
125,00
Soliditet %
49,00
Ändring totalt kapital %
0,72
Kapitalomsättningshast.
0,08
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
40,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
41,00
Andel utdelad vinst %
-