Om bolaget (ATO)

Atmos Energy Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,90 %
 • Utv. idag USD
  +1,00 USD
 • Köp
  109,83
 • Sälj
  113,62
 • Senast
  111,69
 • Högst
  112,09
 • Lägst
  109,94
 • Antal
  755 706
 • Tid
  22:00:06

Atmos Energy

Atmos Energy är verksamma inom energibranschen. Bolaget distribuerar naturgas direkt och genom dotterbolag till allmänheten, institutioner samt företagskunder. Organisationen fokuserar huvudsakligen på att utveckla distributions-, pipeline- och lagringsenheter. Utöver huvudverksamheten erbjuds även gastransport för tredje part via eget pipelinenät. Bolaget grundades ursprungligen 1906 och har sitt huvudkontor i Dallas, Texas.
VD
Kevin Akers
Ordförande
Kim R. Cocklin
Hemsida
https://www.a...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
15 387 571 678 USD
Atmos Energy Corp
139 015 012 aktier
Totalt
139 015 012 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-05-04
Delårsrapport
2022-02-17
Ordinarie utdelning Atmos Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,68 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-17
 • Utdelningsdag: 2022-03-07
2022-02-09
Bolagsstämma
2022-02-08
Delårsrapport
2021-11-26
Ordinarie utdelning Atmos Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,68 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-26
 • Utdelningsdag: 2021-12-13
2021-08-20
Ordinarie utdelning Atmos Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-20
 • Utdelningsdag: 2021-09-07
2021-05-21
Ordinarie utdelning Atmos Energy Corp
 • Utdelning/aktie: 0,625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-21
 • Utdelningsdag: 2021-06-07
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,08 -0,52 -6,22 -7,65 -11,01
A2A SpA 1,06 -0,36 1,00 8,15 -5,56
AES Corp -0,63 2,34 -10,73 -3,43 -19,01
ALLETE Inc -0,54 0,36 -3,84 -0,29 -12,88
Acea SpA 1,13 1,38 -3,70 -1,10 -16,54
Advent Technologies Holdings Inc -11,76 -3,85 -27,18 -50,00 -85,98
Aega 1,91 0,17 -13,82 -14,20 -51,17
Algonquin Power & Utilities Corp -0,07 2,13 -7,81 3,52 -6,73
Algonquin Power & Utilities Corp 0,22 2,15 -5,85 4,28 -0,59
Algonquin Power & Utilities Corp Pref 0,04 1,05 6,47 -4,15 -3,19
Alliant Energy Corp 0,29 -0,36 -8,95 2,80 0,95
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
11,45
Balanslikviditet
80,87
Räntabilitet totalt kapital %
4,18
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
16,43
Soliditet %
40,32
Ändring totalt kapital %
27,67
Kapitalomsättningshast.
17,38
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
26,56
Kundfordringar oms. hast.
10,07
Nettomarginal %
24,04
Andel utdelad vinst %
48,83