Om bolaget (PSA)

Public Storage

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,09 %
 • Utv. idag USD
  +3,40 USD
 • Köp
  316,05
 • Sälj
  316,34
 • Senast
  316,07
 • Högst
  317,88
 • Lägst
  312,11
 • Antal
  282 422
 • Tid
  21:07:33

Public Storage Corporation

Public Storage Corporation är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Fokus ligger på att äga, förvalta och utveckla större anläggningar för förvaring. Utrymmena som bolaget förfogar över hyrs ut till på löpande basis, för personlig – alternativ affärsmässig användning, där kunderna således består av både privata aktörer, samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades under 1972 och har sitt huvudkontor i Glendale, Kalifornien.
VD
Joseph D. Russell Jr.
Ordförande
Ronald L. Havner Jr.
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
55 170 153 044 USD
Public Storage
12 000 000 aktier
Public Storage
175 528 938 aktier
Totalt
175 528 938 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-14
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-06-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,315625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-14
 • Utdelningsdag: 2022-06-30
2022-05-03
Delårsrapport
2022-04-28
Bolagsstämma
2022-03-15
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-15
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-03-15
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3156 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-15
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-02-23
Årsrapport
2021-12-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-14
 • Utdelningsdag: 2021-12-30
2021-12-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3156 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-14
 • Utdelningsdag: 2021-12-30
2021-11-01
Delårsrapport
2021-09-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-14
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-09-14
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3156 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-14
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-08-03
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,17 0,56 -8,10 -11,50 -17,50
AFC Gamma Inc 2,22 -6,84 -12,16 -19,19 -24,84
AG Mortgage Investment Trust Inc 3,56 -2,51 -15,27 -23,86 -45,56
AGNC Investment Corp 2,75 1,54 -7,26 -11,17 -15,50
Acadia Realty Trust 2,82 -0,80 -17,60 -26,16 -28,24
Acres Commercial Realty Corp -0,49 -7,32 -13,83 -18,48 -19,74
Acres Commercial Realty Corp 3,54 0,95 -13,82 -37,42 -50,18
Acrinova A -8,86 -9,68 -24,11 -24,68 -24,11
Acrinova B 0,43 2,43 -7,20 -14,07 -17,88
Aedifica NV 0,05 -1,03 -13,18 -19,30 -17,99
Agat Ejendomme -1,76 -4,88 -5,34 -5,80 -5,34
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-05-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
12,80
Soliditet %
54,80
Ändring totalt kapital %
47,71
Kapitalomsättningshast.
20,46
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
77,29