Om bolaget (PSA)

Public Storage

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,41 %
 • Utv. idag USD
  -0,81 USD
 • Köp
  196,16
 • Sälj
  196,27
 • Senast
  196,16
 • Högst
  196,39
 • Lägst
  186,27
 • Antal
  771 555
 • Tid
  20:21:00

Public Storage

Public Storage är ett amerikanskt fastighetsinvesteringsförtroende (REIT). Fokus ligger på att äga, förvalta och utveckla större anläggningar för förvaring. Utrymmena som bolaget förfogar över hyrs ut till på löpande basis, för personlig – alternativ affärsmässig användning, där kunderna således består av både privata aktörer, samt företagskunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordamerikanska marknaden. Bolaget grundades under 1972 och har sitt huvudkontor i Glendale, Kalifornien.
VD
Joseph D. Russell Jr.
Ordförande
Ronald L. Havner Jr.
Hemsida
https://inves...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
34 428 926 982 USD
Public Storage
174 792 745 aktier
Public Storage
-
Totalt
174 792 745 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-07-13
Delårsrapport
2020-06-12
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3094 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-12
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-06-12
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-12
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-04-30
Delårsrapport
2020-04-21
Bolagsstämma
2020-03-13
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3094 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2020-03-13
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-13
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2019-12-12
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3094 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-12
 • Utdelningsdag: 2019-12-30
2019-12-12
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-12
 • Utdelningsdag: 2019-12-30
2019-09-11
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 0,3094 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-11
 • Utdelningsdag: 2019-09-27
2019-09-11
Ordinarie utdelning Public Storage
 • Utdelning/aktie: 2,00 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-11
 • Utdelningsdag: 2019-09-27
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,36 1,10 0,48 14,31 14,19
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,16 -9,66 -22,71 -4,38 -83,58
AGNC Investment Corp -0,09 1,00 6,47 3,01 -
AGNC Investment Corp -0,80 0,07 5,41 9,13 -19,78
Acadia Realty Trust 0,81 1,06 -6,56 12,62 -54,18
Acrinova 0,56 1,12 -3,21 5,85 -7,65
Adapteo -2,70 -1,91 -7,93 12,32 -33,33
Aedifica SA -0,20 0,69 -1,01 9,64 3,16
Agat Ejendomme 0,00 0,00 -4,24 17,14 -40,21
Agree Realty Corp -0,55 1,85 2,79 10,13 0,69
Akelius Residential Prop. D -1,23 0,62 -3,01 11,02 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-0,63
Soliditet %
76,21
Ändring totalt kapital %
8,74
Kapitalomsättningshast.
24,30
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
40,83