Om bolaget (SNFCA)

Security National Financial Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,35 %
 • Utv. idag USD
  +0,03 USD
 • Köp
  8,51
 • Sälj
  8,68
 • Senast
  8,61
 • Högst
  8,61
 • Lägst
  8,61
 • Antal
  99
 • Tid
  15:38:58

Security National Financial

Security National Financial är verksamt i tre affärssegment. Bolaget säljer och tjänar utvalda livsförsäkringar, livränteprodukter och olycksfalls- och sjukförsäkringar, driver begravningsplatser i Utah och Kalifornien och hushållsföretag i Utah och Arizona. Ursprungligen och undertecknar bostads- och kommersiella lån för nybyggnation och befintliga bostäder. Företaget grundades 1965 och har sitt huvudkontor i Utah, USA.
VD
Scott Quist
Ordförande
Scott Quist
Hemsida
https://www.s...
Bransch
Finans
Börsvärde
150 861 016 USD
Security National Financial Corp
17 582 869 aktier
Totalt
17 582 869 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-06-25
Bolagsstämma
2021-05-17
Delårsrapport
2021-03-31
Årsrapport
2020-11-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -0,05 0,91 -2,15 31,80
180 Degree Capital Corp -0,14 -0,70 -1,79 -6,81 33,33
1st Constitution Bancorp -0,96 -0,96 -0,38 13,59 81,14
1st Source Corp -0,94 -0,25 0,62 9,58 43,19
26 Capital Acquisition Corp 0,00 0,30 1,86 1,86 -
360 DigiTech Inc -0,09 -3,46 5,58 -3,50 86,16
49 North Resources Inc 0,00 0,00 -41,67 -36,36 -65,00
A-Mark Precious Metals Inc 0,03 5,06 22,64 45,50 121,71
ABG Sundal Collier Holding -0,22 -1,80 -0,64 -6,37 77,39
Aareal Bank AG -0,66 -0,52 11,32 33,46 66,40
Aberdeen International Inc 0,00 -9,38 -12,12 -42,00 262,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
4,91
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
28,41
Soliditet %
19,03
Ändring totalt kapital %
-1,25
Kapitalomsättningshast.
34,79
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
14,12
Andel utdelad vinst %
-