Om bolaget (LTC)

LTC Properties Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,54 %
 • Utv. idag USD
  -0,20 USD
 • Köp
  32,40
 • Sälj
  37,50
 • Senast
  37,08
 • Högst
  37,61
 • Lägst
  36,93
 • Antal
  243 712
 • Tid
  22:00:05

LTC Properties

LTC Properties är en fastighetsinvesteringsfond. Fonden investerar i hälsovårdsfaciliteter, bostäder för seniorer och serviceboenden, bostadsstöd och skolor genom finansiering av hypotekslån, anläggningshyra och andra investeringar. Fonden grundades 1992 och har sitt huvudkontor i Westlake Village, Kalifornien.
VD
Wendy Simpson
Ordförande
Wendy Simpson
Hemsida
https://ir.lt...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 471 151 897 USD
LTC Properties Inc
39 462 229 aktier
Totalt
39 462 229 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-05-25
Bolagsstämma
2022-06-21
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-21
 • Utdelningsdag: 2022-06-30

Tidigare händelser

2022-04-20
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-20
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2022-04-28
Delårsrapport
2022-03-22
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-22
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-02-17
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-17
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-02-18
Årsrapport
2022-01-20
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-20
 • Utdelningsdag: 2022-01-31
2021-12-22
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-22
 • Utdelningsdag: 2021-12-31
2021-11-18
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-18
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-10-20
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-20
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
2021-10-28
Delårsrapport
2021-09-21
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-21
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-08-20
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-20
 • Utdelningsdag: 2021-08-31
2021-07-21
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-21
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-07-29
Delårsrapport
2021-06-21
Ordinarie utdelning LTC Properties Inc
 • Utdelning/aktie: 0,19 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-21
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-05-26
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,64 -1,05 -4,24 -3,47 -10,65
AFC Gamma Inc 1,35 -2,10 1,71 -11,74 -23,33
AG Mortgage Investment Trust Inc 1,54 -1,00 6,48 -14,05 -37,38
AGNC Investment Corp 0,60 -0,36 -7,73 -8,91 -13,50
Acadia Realty Trust 0,00 -10,96 -13,46 -14,15 -15,23
Acres Commercial Realty Corp -0,27 -2,63 -8,87 -11,52 -12,43
Acres Commercial Realty Corp -1,94 -14,30 -22,97 -15,80 -38,17
Acrinova A 0,00 -6,97 -3,26 5,12 8,98
Acrinova B -2,57 -3,05 -12,53 -5,38 -15,90
Aedifica NV -0,10 -1,28 -5,66 11,74 3,42
Agat Ejendomme 1,00 0,00 2,03 8,00 6,32
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2022-04-28
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
7,54
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-2,93
Soliditet %
47,80
Ändring totalt kapital %
5,55
Kapitalomsättningshast.
10,14
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
35,54
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
160,56