Om bolaget (DS)

Dividend Select 15 Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  9,40
 • Sälj
  9,43
 • Senast
  9,40
 • Högst
  9,40
 • Lägst
  9,40
 • Antal
  6 207
 • Tid
  16:52:11

Dividend Select 15

Dividend Select 15 Corp är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden har skapats för att ge investerare en möjlighet att investera i en portfölj av 15 högkvalitativa kanadensiska företag vars aktier ger investerare en attraktiv utdelning och som har visat en god resultatutveckling och haft en historik av kapitaltillväxt.
VD
Wayne Finch
Ordförande
Wayne Finch
Hemsida
https://www.q...
Bransch
Finans
Börsvärde
56 694 605 CAD
Dividend Select 15 Corp
6 031 341 aktier
Totalt
6 031 341 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-10-28
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,078 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-28
 • Utdelningsdag: 2021-11-10

Tidigare händelser

2021-09-28
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07383 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-28
 • Utdelningsdag: 2021-10-08
2021-08-30
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07142 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-30
 • Utdelningsdag: 2021-09-10
2021-07-29
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06783 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-29
 • Utdelningsdag: 2021-08-10
2021-06-29
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06625 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-09
2021-05-28
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06192 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-28
 • Utdelningsdag: 2021-06-10
2021-04-29
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05908 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-29
 • Utdelningsdag: 2021-05-10
2021-03-30
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05617 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-09
2021-02-25
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05542 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-25
 • Utdelningsdag: 2021-03-10
2021-01-28
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05475 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-28
 • Utdelningsdag: 2021-02-10
2020-12-30
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05425 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-08
2020-11-27
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,0505 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-27
 • Utdelningsdag: 2020-12-10
2020-10-29
Ordinarie utdelning Dividend Select 15 Corp
 • Utdelning/aktie: 0,05275 CAD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-29
 • Utdelningsdag: 2020-11-10
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,06 1,22 2,19 -0,41 27,68
180 Degree Capital Corp 0,28 0,00 -0,14 -7,95 28,67
1st Constitution Bancorp 0,25 0,37 11,26 15,45 95,40
1st Source Corp -0,39 0,37 10,84 11,91 44,13
26 Capital Acquisition Corp -0,30 0,92 1,55 0,31 -
360 DigiTech Inc 0,82 11,37 11,69 -21,12 88,29
49 North Resources Inc -14,29 -14,29 -40,00 -45,45 -76,00
A-Mark Precious Metals Inc -1,51 -2,14 16,44 41,06 99,70
ABG Sundal Collier Holding -0,53 -2,29 3,99 -3,30 69,01
Aareal Bank AG -0,59 -1,53 21,77 34,03 61,31
Aberdeen International Inc -3,13 -11,43 -11,43 -40,38 287,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
6 577,78
Räntabilitet totalt kapital %
-11,29
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-29,71
Soliditet %
98,50
Ändring totalt kapital %
-29,37
Kapitalomsättningshast.
-9,31
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
121,24
Andel utdelad vinst %
-94,20