Om bolaget (TAGM B)

TagMaster B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +10,35 %
 • Utv. idag SEK
  +0,088 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,938
 • Högst
  0,950
 • Lägst
  0,836
 • Antal
  1 630 937
 • Tid
  17:29:36

TagMaster

TagMaster är ett teknikbolag. Idag utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer bolaget radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer. Produkterna exporteras huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika. Företaget har ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. Bolaget grundades 1994 och har huvudkontor i Kista.
VD
Jonas Svensson
Ordförande
Rolf Norberg
Hemsida
http://www.ta...
Bransch
Teknik
Börsvärde
311 259 945 SEK
TagMaster B
366 188 171 aktier
Totalt
366 188 171 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2019-07-12
Delårsrapport
2019-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TAGM-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-05-14 - 2019-06-20
2019-06-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,80
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:5
 • Betalt/aktie: 0,80
 • Handlas utan rätt: 2019-05-09
 • Tidsperiod: 2019-05-14 - 2019-05-28
 • Likviddag: -
2019-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TAGM-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-05-14 - 2019-05-24
2019-04-26
Ordinarie utdelning TagMaster B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-24
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,67 -1,67 2,78 13,40 17,72
01 Communique Laboratory Inc -15,00 -19,05 -10,53 -22,73 54,55
21Vianet Group Inc 2,48 0,73 1,35 17,81 -26,81
24SevenOffice -5,28 -5,80 10,00 12,91 102,01
3D Systems Corp -2,56 -6,91 5,93 25,32 -29,47
8x8 Inc 0,53 3,74 10,46 -15,93 19,75
9F Inc -1,09 -0,91 -8,79 11,57 -
A10 Networks Inc -3,87 -6,55 0,75 -4,42 12,21
AAC Clyde Space 8,52 18,10 11,46 26,21 14,30
Ability Inc 2,07 -11,56 -33,65 -46,09 -88,14
Absolicon -0,36 -2,11 -7,62 -7,62 4,10
Ägare Kapital % Röster %
Ålandsbanken 16,70 16,70
Familjen Hamilton 9,40 9,40
Avanza Pension 8,30 8,30
Nordnet Pension 4,10 4,10
Mikael Aronowitsch ink... 3,20 3,20
Ribbskottet 3,00 3,00
Datum för årsredovisning
2019-10-24
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-2,00
Balanslikviditet
2,08
Räntabilitet totalt kapital %
-5,00
Kassalikviditet
1,40
Ändring eget kapital %
109,00
Soliditet %
59,00
Ändring totalt kapital %
1,14
Kapitalomsättningshast.
0,61
Bruttomarginal %
66,00
Varulagrets oms. hast.
0,24
Rörelsemarginal %
-2,00
Kundfordringar oms. hast.
0,25
Nettomarginal %
-8,00
Andel utdelad vinst %
-