Om bolaget (TAGM B)

TagMaster B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -5,07 %
 • Utv. idag SEK
  -0,042 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,786
 • Högst
  0,828
 • Lägst
  0,766
 • Antal
  469 944
 • Tid
  17:29:55

TagMaster

TagMaster utvecklar, marknadsför och säljer radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer. Företaget har två affärsområden Traffic Solutions (parkeringsgarage. prioritering av kollektivtrafik och betalvägar) och Rail Solutions (idenitifiering av tåg och bussar) Företaget är globalt, största marknader är Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika

VD
Jonas Svensson
Ordförande
Rolf Norberg
Hemsida
http://www.ta...
Bransch
Industrivaror & tjänster
Börsvärde
303 203 805 SEK
TagMaster B
366 188 171 aktier
Totalt
366 188 171 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
2020-01-30
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TAGM-BTAB
 • Noteringsperiod: 2019-05-14 - 2019-06-20
2019-06-11
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,80
 • Handlas utan rätt: 2019-06-11
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-05-09
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 3:5
 • Betalt/aktie: 0,80
 • Handlas utan rätt: 2019-05-09
 • Tidsperiod: 2019-05-14 - 2019-05-28
 • Likviddag: -
2019-05-14
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: TAGM-TRB
 • Noteringsperiod: 2019-05-14 - 2019-05-24
2019-04-26
Ordinarie utdelning TagMaster B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: -
2019-04-25
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-01-24
Årsrapport
2019-01-23
Årsrapport
2018-10-25
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
186 858 000
Immateriella anläggningstillgångar 53 286 000
Materiella anläggningstillgångar 1 425 000
Finansiella anläggningstillgångar 9 135 000
Summa anläggningstillgångar 63 846 000
Kassa och bank 23 276 000
Summa omsättningstillgångar 123 012 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 96 731 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 17 604 000
Långfristiga skulder 18 364 000
Kortfristiga skulder 54 159 000
Årets resultat 17 070 000
Totala intäkter 198 591 000
Rörelseresultat 14 593 000
Summa finansnetto -432 000
Resultat efter finansiella poster 14 161 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industrivaror & tjänster)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,23 -0,13 2,28 2,10 5,10
A.P. Møller - Mærsk A -2,01 -0,07 7,32 -10,06 -8,77
A.P. Møller - Mærsk B -1,78 -0,08 8,75 -8,55 -7,14
ABB Ltd -1,02 0,79 2,65 7,16 -3,96
AF Gruppen 0,60 1,20 3,68 11,18 30,50
AKVA Group -0,50 1,53 9,32 17,35 6,97
Absolent Group -1,16 0,00 6,52 37,10 134,81
Addtech B 0,18 -0,71 8,12 45,72 41,73
Ages Industri B -2,70 -2,70 5,88 -1,37 -25,77
Alelion Energy Systems -3,70 -17,46 -36,00 -76,58 -92,03
Alfa Laval 0,45 -0,49 -0,69 -0,15 -2,92
Ägare Kapital % Röster %
Ålandsbanken AB, W8IMY 16,66 16,66
CTM Invest AB 11,73 11,73
Familjen Hamilton/Lewe... 9,39 9,39
LMK Stiftelsen 7,45 7,45
Jan Westlund 4,65 4,65
Avanza Pension 3,83 3,83
Mikael Aronowitsch ink... 3,27 3,27
Nordnet Pensionsförsäk... 3,11 3,11
Ribbskottet AB 2,98 2,98
Jonas Svensson 1,64 1,64
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
2,18
Räntabilitet eget kapital %
3,33
Balanslikviditet
2,44
Räntabilitet totalt kapital %
0,44
Kassalikviditet
1,56
Ändring eget kapital %
8,89
Soliditet %
63,05
Ändring totalt kapital %
-10,60
Kapitalomsättningshast.
1,11
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
5,29
Rörelsemarginal %
0,40
Kundfordringar oms. hast.
6,11
Nettomarginal %
1,72
Andel utdelad vinst %
0,00