Om bolaget (TAGM B)

TagMaster B

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,000 SEK
 • Köp
  0,706
 • Sälj
  0,710
 • Senast
  0,710
 • Högst
  0,710
 • Lägst
  0,690
 • Antal
  227 837
 • Tid
  11:00:55

TagMaster

TagMaster är ett teknikbolag. Idag utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer bolaget radiofrekvensbaserade produkter och system (RFID) för automatisk identifiering av fordon, spårbunden trafik, lastbärare och individer. Produkterna exporteras huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika. Företaget har ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. Bolaget grundades 1994 och har huvudkontor i Kista.
VD
Jonas Svensson
Ordförande
Rolf Norberg
Hemsida
https://tagma...
Bransch
Teknik
Börsvärde
259 993 601 SEK
TagMaster B
366 188 171 aktier
Totalt
366 188 171 aktier
Introdatum
1999-09-01

Kommande händelser

2021-01-28
Årsrapport
2021-04-29
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-10-22
Delårsrapport
2020-07-16
Delårsrapport
2020-04-30
Ordinarie utdelning TagMaster B
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-30
 • Utdelningsdag: -
2020-04-29
Delårsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-01-30
Årsrapport
2019-10-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,09 -0,94 1,25 2,07 5,34
01 Communique Laboratory Inc -1,30 -3,80 68,89 90,00 406,67
1911 Gold Corp -1,82 -18,18 -20,59 -14,29 107,69
21Vianet Group Inc -3,63 2,70 21,13 11,51 208,49
24SevenOffice 0,75 5,50 11,94 30,84 143,50
3D Systems Corp 9,31 21,60 74,15 21,06 -5,08
48North Cannabis Corp 0,00 9,68 -5,56 -20,93 -72,13
8x8 Inc 1,50 2,05 13,00 1,86 -11,02
9F Inc -16,18 60,98 76,83 -27,14 -87,52
A10 Networks Inc 0,99 -2,32 5,60 -3,89 10,66
AAC Clyde Space 2,46 -4,11 3,36 -11,92 -38,53
Ägare Kapital % Röster %
Gert Sviberg med bolag 13,70 13,70
Eiffel Investment Grou... 10,60 10,60
Tomas Brunberg inklusi... 8,80 8,80
Familjen Hamilton/Lewe... 8,20 8,20
LMK Stiftelsen 6,00 6,00
Avanza Pension 3,70 3,70
Ribbskottet 3,60 3,60
SEB AB Luxembourg Bran... 3,60 3,60
Mikael Aronowitsch ink... 3,40 3,40
Nordnet Pensionsförsäk... 2,70 2,70
Datum för årsredovisning
2020-10-22
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-10,56
Balanslikviditet
204,04
Räntabilitet totalt kapital %
-6,88
Kassalikviditet
148,10
Ändring eget kapital %
-10,50
Soliditet %
56,31
Ändring totalt kapital %
-5,51
Kapitalomsättningshast.
87,47
Bruttomarginal %
66,55
Varulagrets oms. hast.
13,90
Rörelsemarginal %
-6,80
Kundfordringar oms. hast.
16,46
Nettomarginal %
-7,87
Andel utdelad vinst %
-