Om bolaget (ETX)

Etrion

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -0,89 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,014 SEK
 • Köp
  1,550
 • Sälj
  1,566
 • Senast
  1,566
 • Högst
  1,582
 • Lägst
  1,534
 • Antal
  41 860
 • Tid
  17:10:12

Etrion

Etrion Corporation är en oberoende producent av solkraft. Etrion bygger, äger och driver solkraftverk i Italien Chile och Japan. Per halvårsskiftet 2015 har Etrion 139 MW solkraft operativt.

VD
Marco A. Northland
Ordförande
Ian H. Lundin
Hemsida
www.etrion.com
Bransch
Kraftförsörjning
Börsvärde
527 869 031 SEK
Etrion
225 874 818 aktier
Totalt
225 874 818 aktier
Introdatum
2010-11-05

Kommande händelser

2019-03-15
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-11-07
Delårsrapport
2018-08-08
Delårsrapport
2018-06-08
Ordinarie utdelning Etrion
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-08
 • Utdelningsdag: -
2018-06-07
Bolagsstämma
2018-05-07
Delårsrapport
2018-03-13
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
1 750 580 000
Immateriella anläggningstillgångar 80 253 000
Materiella anläggningstillgångar 1 160 317 000
Finansiella anläggningstillgångar 28 206 000
Summa anläggningstillgångar 1 268 784 000
Kassa och bank 356 520 000
Summa omsättningstillgångar 481 796 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 74 509 000
Minoritetsintressen 6 750 000
Avsättningar 27 422 000
Långfristiga skulder 1 519 989 000
Kortfristiga skulder 121 910 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-05-18
 • Vem: Indus Capital Partners, LLC
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2018-05-18
 • Vem: Carey Trustees Limited as Trustee of the Alumbrera Trust
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 34,85 %
 • Röstandel: 34,85 %

Andra bolag i samma bransch (Kraftförsörjning)

Köp/Sälj Aktie Utv. i dag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,96 -0,07 -0,15 -5,45 -9,48
Arendals Fossekompani 2,42 6,29 7,64 6,29 3,05
Arise -1,73 -5,29 -6,85 -6,34 31,27
Athena Investments 2,20 13,76 13,07 -2,11 -18,95
Fjordkraft Holding 1,03 -0,38 5,99 10,08 -
Fortum Oyj -0,63 -0,13 -7,34 -4,54 6,63
Skånska Energi B 0,00 0,00 7,43 0,00 47,22
Ørsted 0,18 0,36 -1,33 9,09 26,09
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
2,03
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
3,95
Räntabilitet totalt kapital %
13,90
Kassalikviditet
3,95
Ändring eget kapital %
-161,36
Soliditet %
4,64
Ändring totalt kapital %
-26,51
Kapitalomsättningshast.
0,09
Bruttomarginal %
10,95
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-30,47
Kundfordringar oms. hast.
1,47
Nettomarginal %
89,49
Andel utdelad vinst %
0,00