• Torsdag 27/2 kl 6:45 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (CLB)

Core Laboratories NV

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,31 %
 • Utv. idag USD
  -0,67 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  38,70
 • Senast
  28,34
 • Högst
  29,31
 • Lägst
  27,92
 • Antal
  936 684
 • Tid
  22:00:04

Core Laboratories

Core Laboratories är ett företag som är verksamt inom olje- och gasindustrin i USA, Kanada och internationellt. Företaget tillhandahåller reservoar- och magasinsbeskrivningar, produkter och tjänster som skall leda till produktionsförbättringar som att återvinna olja och gas från kundernas tankar. Bolaget grundades 1938 och har sitt huvudkontor i Amsterdam,, Nederländerna.
VD
David Demshur
Ordförande
David Demshur
Hemsida
https://www.c...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 289 368 480 USD
Core Laboratories NV
44 445 656 aktier
Totalt
44 445 656 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-05-20
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-01-23
Ordinarie utdelning Core Laboratories NV
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-23
 • Utdelningsdag: 2020-02-14
2019-10-17
Ordinarie utdelning Core Laboratories NV
 • Utdelning/aktie: 0,55 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-17
 • Utdelningsdag: 2019-11-19
2019-07-19
Ordinarie utdelning Core Laboratories NV
 • Utdelning/aktie: 0,55 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-19
 • Utdelningsdag: 2019-08-12
2019-07-24
Delårsrapport
2019-04-25
Ordinarie utdelning Core Laboratories NV
 • Utdelning/aktie: 0,55 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-25
 • Utdelningsdag: 2019-05-21
2019-04-24
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,73 -6,15 0,60 2,55 13,04
ADS Crude Carriers 5,56 -6,56 -14,29 -15,56 12,87
Abraxas Petroleum Corp 4,01 -8,06 -25,74 -17,39 -83,72
Advantage Oil & Gas Ltd -1,86 -14,92 -0,47 -14,92 -5,80
Aemetis Inc -4,25 0,69 -7,05 -21,02 -16,24
Africa Energy Corp -7,58 -7,58 -3,17 5,17 27,08
Africa Energy Corp 0,23 -13,23 -5,87 1,88 18,96
Africa Oil 7,56 0,00 -9,86 1,59 7,56
Africa Oil 9,66 2,77 -5,85 6,39 15,57
Akastor 7,56 -2,71 0,56 -2,40 -34,60
Aker 0,18 -11,40 -15,08 -10,46 -30,13
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,54
Balanslikviditet
1,98
Räntabilitet totalt kapital %
0,11
Kassalikviditet
1,53
Ändring eget kapital %
0,16
Soliditet %
0,23
Ändring totalt kapital %
0,22
Kapitalomsättningshast.
0,86
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
0,14
Kundfordringar oms. hast.
0,20
Nettomarginal %
0,12
Andel utdelad vinst %
0,83