• Torsdag 2/4 kl 6:30 - 8:00 genomför vi ett rutinmässigt systemunderhåll. Under tiden kan viss funktionalitet inkl. kontoöversikten vara otillgänglig eller visa fel information.

Om bolaget (FTK)

Flotek Industries Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -8,99 %
 • Utv. idag USD
  -0,0800 USD
 • Köp
  0,7400
 • Sälj
  0,8900
 • Senast
  0,8100
 • Högst
  0,8639
 • Lägst
  0,8000
 • Antal
  121 651
 • Tid
  22:00:03

Flotek Industries

Flotek Industries är ett globalt serviceföretag som levererar olje- och gasborrningstjänster. Företaget säkrar borrhål med olika kemikalier, cement mm, man hjälper till med hantering och lagring av olja samt tillhandahåller djupborrningsutrustning. Floteks kunder är stora och oberoende oljeföretag. Bolaget grundades 1985 och har sitt huvudkontor i Houston, Texas.
VD
John Chisholm
Ordförande
John Chisholm
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Energi
Börsvärde
56 315 081 USD
Flotek Industries Inc
63 275 372 aktier
Totalt
63 275 372 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-24
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -3,81 -3,05 -15,08 -21,16 -10,54
ADS Crude Carriers -1,85 19,37 35,20 -13,40 36,60
Abraxas Petroleum Corp -9,67 -4,79 -48,90 -68,69 -91,84
Adams Resources & Energy Inc -11,19 -20,10 -31,55 -46,18 -44,74
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 0,70 -32,86 -45,42 -33,18
Aemetis Inc 8,40 10,53 -17,41 -37,41 -33,66
Africa Energy Corp -8,33 -5,71 -40,00 -38,89 -35,29
Africa Energy Corp -3,90 -12,09 -41,73 -42,20 -35,93
Africa Oil 2,33 3,53 -27,87 -26,67 -20,72
Africa Oil 4,10 5,48 -26,80 -25,21 -18,38
Akastor -2,28 -4,81 -53,16 -60,82 -71,36
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-44,22
Balanslikviditet
368,78
Räntabilitet totalt kapital %
-33,18
Kassalikviditet
316,28
Ändring eget kapital %
-14,06
Soliditet %
74,74
Ändring totalt kapital %
-18,90
Kapitalomsättningshast.
51,48
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
18,18
Rörelsemarginal %
-64,20
Kundfordringar oms. hast.
13,10
Nettomarginal %
-64,46
Andel utdelad vinst %
-