Om bolaget (TGP)

Teekay LNG Partners LP

 • Köp
  Det går inte att köpa det här värdepappret.
  Sälj
 • Utv. idag %
  +0,06 %
 • Utv. idag USD
  +0,01 USD
 • Köp
  16,91
 • Sälj
  16,93
 • Senast
  16,92
 • Högst
  16,93
 • Lägst
  16,91
 • Antal
  538 767
 • Tid
  22:00:00

Teekay LNG Partners

Teekay LNG Partners är ett transportföretag som tillhandahåller marina transporttjänster över hela världen. Bolaget verkar genom två segment, flytande gas och konventionell tankfartyg. Det transporterar flytande petroleumgaser, inklusive propan, butan och etan, petrokemiska gaser, såsom etylen, propylen och ammoniak. Bolaget grundades 2004 och har sitt huvudkontor i Hamilton, Bermuda.
VD
Mark Kremin
Ordförande
David Schellenberg
Hemsida
https://www.t...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 470 345 366 USD
Teekay LNG Partners LP
6 800 000 aktier
Teekay LNG Partners LP
5 000 000 aktier
Teekay LNG Partners LP
86 951 234 aktier
Totalt
86 951 234 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-11-04
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-04
 • Utdelningsdag: 2021-11-12
2021-09-29
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5313 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-09-29
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-29
 • Utdelningsdag: 2021-10-15
2021-08-04
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-04
 • Utdelningsdag: 2021-08-13
2021-06-29
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5313 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-06-29
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-29
 • Utdelningsdag: 2021-07-15
2021-05-04
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,2875 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-04
 • Utdelningsdag: 2021-05-14
2021-03-30
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5313 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-03-30
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-30
 • Utdelningsdag: 2021-04-15
2021-02-25
Årsrapport
2021-02-01
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,25 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-01
 • Utdelningsdag: 2021-02-12
2020-12-30
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5313 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
2020-12-30
Ordinarie utdelning Teekay LNG Partners LP
 • Utdelning/aktie: 0,5625 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-30
 • Utdelningsdag: 2021-01-15
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,16 2,09 0,29 -0,37 21,45
Adams Resources & Energy Inc 2,69 3,84 -6,86 -7,79 1,42
Advantage Energy Ltd -0,45 -1,19 -15,14 11,54 268,51
Aemetis Inc 7,87 -3,80 -26,84 38,04 532,31
Africa Energy Corp 0,00 -2,04 -20,00 -23,81 -34,25
Africa Energy Corp 6,34 2,52 -6,06 -12,74 -26,25
Africa Oil 2,62 7,69 -7,55 20,25 63,33
Africa Oil 0,35 4,04 -2,35 31,87 87,36
Akastor -1,11 -4,64 -6,81 -5,65 -26,14
Aker -0,24 2,18 -3,16 32,00 63,47
Aker BP 1,40 9,42 -8,69 36,67 51,45
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-25
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
50,29
Räntabilitet totalt kapital %
2,08
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-10,27
Kapitalomsättningshast.
12,18
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
38,25
Kundfordringar oms. hast.
1,29
Nettomarginal %
17,05
Andel utdelad vinst %
-