• Idag har marknaderna i USA stängt på grund av helgdag.

Om bolaget (GENE)

Genesis IT

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,21 %
 • Utv. idag SEK
  -1,05 SEK
 • Köp
  15,90
 • Sälj
  16,85
 • Senast
  15,85
 • Högst
  16,90
 • Lägst
  15,85
 • Antal
  649
 • Tid
  13:10:00

Genesis-IT

Genesis IT är ett IT-företag som erbjuder IT i form av affärs- och verksamhetssystem, molntjänster samt IT-driftlösningar till små och medelstora företag.

VD
Tommy Flink
Ordförande
Anna Flink
Hemsida
www.genesis.se
Bransch
-
Börsvärde
168 309 635 SEK
Genesis IT
9 959 150 aktier
Totalt
9 959 150 aktier
Introdatum
2000-04-17

Kommande händelser

2019-05-28
Delårsrapport
2019-08-30
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-10
Ordinarie utdelning Genesis IT
 • Utdelning/aktie: 0,54 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: 2019-05-16
2019-05-09
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-29
Delårsrapport
2018-08-31
Delårsrapport
2018-05-30
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
115 085 000
Immateriella anläggningstillgångar 379 000
Materiella anläggningstillgångar 49 851 000
Finansiella anläggningstillgångar 5 000
Summa anläggningstillgångar 50 235 000
Kassa och bank 49 469 000
Summa omsättningstillgångar 64 850 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 99 202 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 15 883 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,84 %
 • Röstandel: 2,84 %
2018-06-30
 • Vem: Monitor Erp System AB
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 2,78 %
 • Röstandel: 2,78 %
2018-06-30
 • Vem: Jan Lundmark
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 3,22 %
 • Röstandel: 3,22 %
2018-06-30
 • Vem: XL-BYGG
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 12,97 %
 • Röstandel: 12,97 %
2018-06-30
 • Vem: Stenvalls Trä Aktiebolag
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 60,99 %
 • Röstandel: 60,99 %
Ägare Kapital % Röster %
Stenvalls Trä Aktiebolag 60,99 60,99
XL-BYGG 12,97 12,97
Jan Lundmark 3,22 3,22
Avanza Pension 2,84 2,84
Monitor Erp System AB 2,78 2,78
Patrik Liljegren 2,51 2,51
Nordnet Pensionsförsäk... 0,94 0,94
Jörgen Persson 0,40 0,40
Ola Knutsson 0,38 0,38
Agnes Muranyi 0,37 0,37
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
18,43
Balanslikviditet
4,52
Räntabilitet totalt kapital %
20,85
Kassalikviditet
4,52
Ändring eget kapital %
15,10
Soliditet %
89,52
Ändring totalt kapital %
10,82
Kapitalomsättningshast.
0,73
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
27,78
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
22,30
Andel utdelad vinst %
27,36