Om bolaget (AOI)

Africa Oil

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,11 %
 • Utv. idag SEK
  -0,010 SEK
 • Köp
  8,785
 • Sälj
  8,800
 • Senast
  8,800
 • Högst
  9,095
 • Lägst
  8,750
 • Antal
  1 386 246
 • Tid
  16:18:24

Africa Oil

Africa Oil är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Bolaget driver huvudsakligen sin verksamhet i Kenya och Etiopien med omfattande projekteringsprojekt, där bolaget är verksamma inom hela värdekedjan, från exploatering, prospektering till distribution. Störst andel av råvarorna består av naturgas och diverse oljor som vidare används i industriella processer. Huvudkontoret ligger i Vancouver.
VD
Keith C. Hill
Ordförande
John Craig
Hemsida
http://www.af...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 151 399 031 SEK
Africa Oil
351 723 430 aktier
Totalt
471 214 419 aktier
Introdatum
2010-09-30

Kommande händelser

2020-04-21
Bolagsstämma
2020-05-06
Delårsrapport
2020-08-13
Delårsrapport
2020-11-09
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-02-24
Årsrapport
2019-11-13
Delårsrapport
2019-08-14
Delårsrapport
2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning Africa Oil
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-18
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-22
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-03-11
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,75 -5,01 -1,56 2,45 12,49
ADS Crude Carriers -0,92 -11,48 -22,86 -20,59 9,64
Abraxas Petroleum Corp 0,00 -4,16 -29,17 -16,45 -83,76
Advantage Oil & Gas Ltd -1,33 -7,88 0,91 -10,12 -5,53
Aemetis Inc 0,03 3,90 -8,05 -18,37 -11,11
Africa Energy Corp -1,67 -10,61 -10,61 1,72 15,69
Africa Energy Corp 0,00 -10,29 -11,02 1,16 26,01
Akastor -3,03 -10,43 -9,36 -0,48 -37,93
Aker -0,85 -10,99 -16,84 -8,94 -30,28
Aker BP 0,47 -7,58 -16,86 -12,51 -21,08
Aker Solutions -1,18 -12,53 -37,73 -43,24 -70,39
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-11-13
Räntetäckningsgrad
1,13
Räntabilitet eget kapital %
-0,01
Balanslikviditet
10,13
Räntabilitet totalt kapital %
-0,12
Kassalikviditet
10,13
Ändring eget kapital %
-0,03
Soliditet %
0,96
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-