Om bolaget (AOI)

Africa Oil

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,83 %
 • Utv. idag SEK
  +0,160 SEK
 • Köp
  8,860
 • Sälj
  8,885
 • Senast
  8,885
 • Högst
  8,900
 • Lägst
  8,720
 • Antal
  264 038
 • Tid
  16:03:33

Africa Oil

Africa Oil Corporation är ett kanadensiskt olje- och gasbolag. Bolaget driver huvudsakligen sin verksamhet i Kenya och Etiopien med omfattande projekteringsprojekt. Målet är att effektivt utvinna naturresurser på ett sätt som både är hållbart och gynnsamt för bolagets aktieägare. Huvudkontoret ligger i Vancouver, Kanada.
VD
Keith C. Hill
Ordförande
John Craig
Hemsida
http://www.af...
Bransch
Energi
Börsvärde
4 111 345 805 SEK
Africa Oil
349 526 977 aktier
Totalt
349 526 977 aktier
Introdatum
2010-09-30

Kommande händelser

2019-08-14
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-05-09
Delårsrapport
2019-04-23
Ordinarie utdelning Africa Oil
 • Utdelning/aktie: 0 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-23
 • Utdelningsdag: -
2019-04-18
Bolagsstämma
2019-02-28
Årsrapport
2018-11-13
Delårsrapport
2018-08-14
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-03-22
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,01 %
 • Röstandel: 5,13 %
2019-03-11
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,89 %
 • Röstandel: 5,01 %

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,18 -1,86 -1,59 -4,09 1,46
ADS Crude Carriers 0,00 -1,94 1,51 3,59 -
Africa Energy Corp 1,23 -2,03 2,89 -4,76 53,27
African Petroleum Corporation 10,63 26,71 31,92 -2,63 11,89
Akastor -0,35 -0,17 -4,34 -16,47 -29,87
Aker BP 2,48 -3,36 3,72 -16,82 -9,08
Aker Solutions 2,66 -7,97 -14,86 -32,67 -46,54
AqualisBraemar -0,25 0,00 2,27 -6,67 -11,74
Archer 1,00 -1,62 -4,32 -18,11 -48,93
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -14,51 -13,16
Atlantic Petroleum 0,00 0,00 0,00 -4,82 10,49
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2019-05-09
Räntetäckningsgrad
-48,79
Räntabilitet eget kapital %
-0,08
Balanslikviditet
10,21
Räntabilitet totalt kapital %
-0,07
Kassalikviditet
10,21
Ändring eget kapital %
-0,02
Soliditet %
0,96
Ändring totalt kapital %
-0,01
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-