Om bolaget (RCON)

Recon Technology Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -6,40 %
 • Utv. idag USD
  -0,0479 USD
 • Köp
  0,7001
 • Sälj
  0,7400
 • Senast
  0,7002
 • Högst
  0,7700
 • Lägst
  0,7002
 • Antal
  28 013
 • Tid
  19:50:11

Recon Technology

Recon Technology är ett holdingbolag. Bolaget erbjuder genom sina dotterbolag tjänster som syftar till att automatisera utvinning av petroleum i Kina. Recon har utvecklat specialiserad mjukvara och hårdvara för att hantera oljeutvinningsprocessen i realtid. Företaget grundades 2007 och har sitt huvudkontor i Kina.
VD
Shenping Yin
Ordförande
Shenping Yin
Hemsida
http://www.re...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Recon Technology Ltd
18 480 349 aktier
Totalt
18 480 349 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-09-27
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-07-02
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 1,07 8,93 2,84 1,82
ADS Crude Carriers 1,98 4,04 8,99 11,35 1,98
AKITA Drilling Ltd 0,00 -1,22 -3,57 -40,00 -69,14
Advantage Oil & Gas Ltd -3,26 10,05 30,00 26,83 -37,72
Africa Energy Corp 0,00 0,00 33,33 26,83 13,04
Africa Energy Corp -3,59 -3,59 28,77 23,85 15,34
Africa Oil 0,81 -3,10 11,61 2,46 -10,07
Africa Oil -0,38 -3,21 11,85 3,54 -4,13
Akastor 0,35 -1,88 15,69 3,42 -31,38
Aker BP 1,87 2,18 16,90 13,12 -14,46
Aker Solutions -1,43 1,65 13,84 -14,14 -49,70
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-54,00
Balanslikviditet
0,59
Räntabilitet totalt kapital %
-37,00
Kassalikviditet
0,55
Ändring eget kapital %
122,00
Soliditet %
62,00
Ändring totalt kapital %
0,66
Kapitalomsättningshast.
0,70
Bruttomarginal %
5,00
Varulagrets oms. hast.
0,08
Rörelsemarginal %
-48,00
Kundfordringar oms. hast.
0,29
Nettomarginal %
-54,00
Andel utdelad vinst %
-