Om bolaget (PTF)

Pender Growth Fund Inc

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,00 CAD
 • Köp
  8,22
 • Sälj
  8,85
 • Senast
  8,22
 • Högst
  8,22
 • Lägst
  8,22
 • Antal
  3 700
 • Tid
  22:00:08

Pender Growth Fund

Pender Growth Fund är en closed-end fond. Med closed-end menas en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har alltid ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar i huvudsak i små bolag och startup företag i Kanada. Fonden grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Vancouver, Kanada.
VD
David Barr
Ordförande
David Barr
Hemsida
https://www.p...
Bransch
Teknik
Börsvärde
62 324 212 CAD
Pender Growth Fund Inc
7 582 021 aktier
Totalt
7 582 021 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2022-06-01
Bolagsstämma
2021-11-26
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -2,41 -2,37 -7,51 -5,97 -20,45
01 Communique Laboratory Inc -8,57 -3,03 0,00 -5,88 -45,76
1911 Gold Corp -4,55 -22,22 -36,36 -36,36 -66,13
24SevenOffice -3,15 -5,25 4,78 -39,21 -65,89
3D Systems Corp -2,88 1,69 -17,74 -13,70 -69,61
8x8 Inc -4,93 -4,93 -26,79 -34,53 -84,96
9F Inc -8,46 -17,86 -37,65 -76,25 -86,31
A10 Networks Inc -0,96 3,63 -9,01 -5,16 0,15
AAC Clyde Space 0,32 -7,01 -16,93 -21,78 -55,10
Absolicon B -0,82 0,21 -9,25 -4,28 -21,15
abrdn Asia-Pacific Income Fund VCC 0,41 -2,40 -2,79 -2,40 -22,78
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-08-27
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
283,00
Räntabilitet totalt kapital %
23,96
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
64,66
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
37,87
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
63,27
Andel utdelad vinst %
-