Om bolaget (GAIN)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,98 %
 • Utv. idag USD
  +0,27 USD
 • Köp
  13,87
 • Sälj
  13,96
 • Senast
  13,93
 • Högst
  13,98
 • Lägst
  13,73
 • Antal
  203 220
 • Tid
  22:00:59

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David J. Gladstone
Ordförande
David J. Gladstone
Hemsida
https://ir.gl...
Bransch
Finans
Börsvärde
0
Gladstone Investment Corp
32 822 459 aktier
Totalt
32 822 459 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2019-11-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-18
 • Utdelningsdag: 2019-11-29
2019-12-02
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-02
 • Utdelningsdag: 2019-12-13
2019-12-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-18
 • Utdelningsdag: 2019-12-31

Tidigare händelser

2019-10-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-21
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-09-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-16
 • Utdelningsdag: 2019-09-30
2019-09-03
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,03 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-03
 • Utdelningsdag: 2019-09-13
2019-08-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-19
 • Utdelningsdag: 2019-08-30
2019-08-01
Bolagsstämma
2019-07-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-19
 • Utdelningsdag: 2019-07-31
2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-18
 • Utdelningsdag: 2019-06-28
2019-06-04
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-04
 • Utdelningsdag: 2019-06-14
2019-05-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-21
 • Utdelningsdag: 2019-05-31
2019-04-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-18
 • Utdelningsdag: 2019-04-30
2019-03-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-19
 • Utdelningsdag: 2019-03-29
2019-02-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-02-19
 • Utdelningsdag: 2019-02-28
2019-01-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-01-17
 • Utdelningsdag: 2019-01-31
2018-12-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-19
 • Utdelningsdag: 2018-12-31
2018-12-06
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-12-06
 • Utdelningsdag: 2018-12-14
2018-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-19
 • Utdelningsdag: 2018-11-30
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,64 0,68 7,35 14,99 16,74
1347 Property Insurance Holdings Inc 2,15 2,59 6,03 -12,36 -18,66
180 Degree Capital Corp -1,77 -0,45 5,21 16,23 9,36
1st Constitution Bancorp 0,88 0,52 2,31 12,72 -2,79
1st Source Corp 0,06 -0,21 13,14 14,86 9,10
360 Finance Inc -3,03 4,86 4,63 -7,58 -
A-Mark Precious Metals Inc -1,94 5,79 -17,97 -26,81 -16,02
ABG Sundal Collier Holding -0,59 -0,59 -0,88 -0,74 -32,53
ABN Amro Bank NV 0,55 0,93 6,03 6,90 -24,95
Aareal Bank AG -8,29 -7,25 -1,73 8,31 -9,92
Aberdeen International Inc 0,00 -14,29 -25,00 -40,00 -57,14
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-