Om bolaget (GAIN)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,37 %
 • Utv. idag USD
  -0,21 USD
 • Köp
  14,80
 • Sälj
  15,24
 • Senast
  15,09
 • Högst
  15,32
 • Lägst
  15,02
 • Antal
  81 718
 • Tid
  22:00:04

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Bolaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Gladstone
Ordförande
David Gladstone
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
508 036 851 USD
Gladstone Investment Corp
33 205 023 aktier
Totalt
33 205 023 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2022-05-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-05-19
 • Utdelningsdag: 2022-05-31
2022-06-03
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-03
 • Utdelningsdag: 2022-06-15
2022-06-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-06-21
 • Utdelningsdag: 2022-06-30

Tidigare händelser

2022-05-11
Årsrapport
2022-04-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-04-21
 • Utdelningsdag: 2022-04-29
2022-03-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-03-22
 • Utdelningsdag: 2022-03-31
2022-02-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-17
 • Utdelningsdag: 2022-02-28
2022-02-03
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-02-03
 • Utdelningsdag: 2022-02-14
2022-02-09
Delårsrapport
2022-01-20
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2022-01-20
 • Utdelningsdag: 2022-01-31
2021-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-22
 • Utdelningsdag: 2021-12-31
2021-12-06
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-06
 • Utdelningsdag: 2021-12-15
2021-11-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-18
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-10-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-21
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
2021-10-12
Delårsrapport
2021-09-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-21
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-09-02
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,03 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-02
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-08-20
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-20
 • Utdelningsdag: 2021-08-31
2021-08-05
Bolagsstämma
2021-08-02
Delårsrapport
2021-07-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-22
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-06-07
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-07
 • Utdelningsdag: 2021-06-17
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,60 -0,15 -6,07 -10,34 -10,49
180 Degree Capital Corp 1,44 1,12 -3,51 -11,73 -22,26
1st Source Corp -0,81 -1,31 -3,86 -11,45 -9,66
26 Capital Acquisition Corp -0,10 -0,10 -0,20 -0,10 2,07
360 DigiTech Inc 0,36 11,71 -5,47 -31,09 -46,06
49 North Resources Inc 20,00 20,00 -14,29 -25,00 -50,00
A-Mark Precious Metals Inc -4,31 1,27 -29,41 -11,86 19,95
ABG Acquisition I Corp 0,00 0,00 -0,10 0,82 -1,31
ABG Sundal Collier Holding -2,35 -2,21 -23,24 -24,29 -17,10
Aareal Bank AG -1,10 -1,20 -3,56 11,98 43,12
Aberdeen International Inc 0,00 5,88 -21,74 -33,33 -53,85
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,46
Balanslikviditet
58,62
Räntabilitet totalt kapital %
-2,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,32
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-85,85
Kundfordringar oms. hast.
97,77
Nettomarginal %
-248,97
Andel utdelad vinst %
-