Om bolaget (GAIN)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,44 %
 • Utv. idag USD
  -0,05 USD
 • Köp
  11,33
 • Sälj
  11,41
 • Senast
  11,36
 • Högst
  11,51
 • Lägst
  11,32
 • Antal
  288 491
 • Tid
  22:00:01

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David J. Gladstone
Ordförande
David J. Gladstone
Hemsida
https://ir.gl...
Bransch
Finans
Börsvärde
377 094 372 USD
Gladstone Investment Corp
33 049 463 aktier
Totalt
33 049 463 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2020-06-05
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-05
 • Utdelningsdag: 2020-06-17
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-08-06
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
2020-04-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-23
 • Utdelningsdag: 2020-04-30
2020-03-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-03-19
 • Utdelningsdag: 2020-03-31
2020-02-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-02-18
 • Utdelningsdag: 2020-02-28
2020-02-05
Delårsrapport
2020-01-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-01-23
 • Utdelningsdag: 2020-01-31
2019-12-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-18
 • Utdelningsdag: 2019-12-31
2019-12-02
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-02
 • Utdelningsdag: 2019-12-13
2019-11-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-18
 • Utdelningsdag: 2019-11-29
2019-11-05
Delårsrapport
2019-10-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-10-21
 • Utdelningsdag: 2019-10-31
2019-09-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-16
 • Utdelningsdag: 2019-09-30
2019-09-03
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,03 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-03
 • Utdelningsdag: 2019-09-13
2019-08-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-08-19
 • Utdelningsdag: 2019-08-30
2019-07-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-07-19
 • Utdelningsdag: 2019-07-31
2019-07-31
Delårsrapport
2019-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,068 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-18
 • Utdelningsdag: 2019-06-28
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,68 5,05 11,30 1,71 11,02
1347 Property Insurance Holdings Inc 3,34 -0,22 1,75 -16,25 -19,30
180 Degree Capital Corp 2,96 5,45 21,68 -12,56 -9,38
1st Constitution Bancorp 0,90 3,96 9,75 -23,08 -28,61
1st Source Corp 1,50 3,65 11,06 -12,40 -20,48
360 Finance Inc -0,32 -5,70 12,00 7,40 -34,51
49 North Resources Inc 0,00 -10,00 50,00 12,50 28,57
A-Mark Precious Metals Inc 0,94 1,06 25,96 90,76 26,79
ABG Sundal Collier Holding 0,37 4,62 16,74 13,81 15,74
Aareal Bank AG 0,78 8,21 29,29 -22,42 -24,24
Aberdeen International Inc -12,50 0,00 0,00 16,67 -22,22
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-