Om bolaget (GAIN)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,22 %
 • Utv. idag USD
  +0,03 USD
 • Köp
  13,86
 • Sälj
  13,91
 • Senast
  13,91
 • Högst
  13,97
 • Lägst
  13,86
 • Antal
  95 270
 • Tid
  22:00:03

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Gladstone
Ordförande
David Gladstone
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
460 885 719 USD
Gladstone Investment Corp
33 205 023 aktier
Gladstone Investment Corp
2 990 000 aktier
Totalt
33 205 023 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-06-07
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-07
 • Utdelningsdag: 2021-06-17
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-08-05
Bolagsstämma

Tidigare händelser

2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-03
Delårsrapport
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-19
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-19
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-04
Delårsrapport
2020-10-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-22
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-10-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-22
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-09-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-22
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-09-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-22
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-08-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-21
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-08-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-21
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-07-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-23
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-23
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-23
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-29
Delårsrapport
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-06-05
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,09 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-05
 • Utdelningsdag: 2020-06-17
2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,132812 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,97 0,03 0,15 12,27 46,81
180 Degree Capital Corp -0,41 -1,36 -2,81 5,22 51,25
1st Constitution Bancorp -0,74 -0,58 8,15 8,52 56,69
1st Source Corp -0,25 -0,10 0,59 13,63 53,64
360 DigiTech Inc 0,21 -7,95 -3,15 22,15 185,78
49 North Resources Inc 0,00 -7,14 -7,14 -27,78 116,67
A-Mark Precious Metals Inc 4,23 5,97 13,30 19,25 184,14
ABG Sundal Collier Holding 0,86 -3,52 -8,16 23,80 136,21
ABN Amro Bank NV 0,08 1,06 3,94 26,70 66,42
Aareal Bank AG 1,03 0,17 -5,93 21,24 64,17
Aberdeen International Inc -5,71 -19,51 -37,74 -44,07 450,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,46
Balanslikviditet
58,62
Räntabilitet totalt kapital %
-2,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,32
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-85,85
Kundfordringar oms. hast.
97,77
Nettomarginal %
-248,97
Andel utdelad vinst %
-