Om bolaget (GAIN)

Gladstone Investment Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +1,95 %
 • Utv. idag USD
  +0,32 USD
 • Köp
  16,66
 • Sälj
  16,70
 • Senast
  16,70
 • Högst
  16,70
 • Lägst
  16,42
 • Antal
  19 968
 • Tid
  16:31:31

Gladstone Investment

Gladstone Investment verkar som ett icke-diversifierat investmentbolag för förvaltning. Bolaget investerar i efterställda lån, mezzaninskuld, preferenslagret och teckningsoptioner för att köpa stamaktier av små och medelstora företag i samband med förvärv, förändringar i kontroll och rekapitaliseringar. Gladstone investerar också i senior säkrade lån och eget kapital. Företaget grundades 2005 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Gladstone
Ordförande
David Gladstone
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Finans
Börsvärde
543 898 276 USD
Gladstone Investment Corp
33 205 023 aktier
Totalt
33 205 023 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-12-22
 • Utdelningsdag: 2021-12-31

Tidigare händelser

2021-11-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-11-18
 • Utdelningsdag: 2021-11-30
2021-10-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,075 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-10-21
 • Utdelningsdag: 2021-10-29
2021-10-12
Delårsrapport
2021-09-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-21
 • Utdelningsdag: 2021-09-30
2021-09-02
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,03 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-09-02
 • Utdelningsdag: 2021-09-15
2021-08-20
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-08-20
 • Utdelningsdag: 2021-08-31
2021-08-05
Bolagsstämma
2021-08-02
Delårsrapport
2021-07-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-07-22
 • Utdelningsdag: 2021-07-30
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30
2021-06-07
Bonusutdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,06 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-07
 • Utdelningsdag: 2021-06-17
2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-05-12
Årsrapport
2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-03
Delårsrapport
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Investment Corp
 • Utdelning/aktie: 0,07 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 2,02 4,01 0,29 -1,95 22,23
180 Degree Capital Corp 0,69 -0,95 1,39 -1,76 17,07
1st Constitution Bancorp 1,29 2,92 -1,84 12,93 44,60
1st Source Corp 0,21 5,12 -3,74 4,11 22,09
26 Capital Acquisition Corp 0,00 -0,10 -0,71 1,13 -
360 DigiTech Inc 6,39 -4,44 8,15 -15,74 87,00
49 North Resources Inc 0,00 -16,67 -16,67 -64,29 -73,68
A-Mark Precious Metals Inc 2,18 -7,04 -10,19 29,74 113,94
ABG Sundal Collier Holding 0,88 -0,43 -3,76 -2,33 46,66
Aareal Bank AG 0,31 1,10 5,31 31,69 36,34
Aberdeen International Inc 0,00 4,00 -3,70 -31,58 160,00
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-02-03
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-1,46
Balanslikviditet
58,62
Räntabilitet totalt kapital %
-2,52
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
59,32
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
1,01
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-85,85
Kundfordringar oms. hast.
97,77
Nettomarginal %
-248,97
Andel utdelad vinst %
-