Om bolaget (GTY)

Getty Realty Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,34 %
 • Utv. idag USD
  +0,11 USD
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  32,79
 • Högst
  32,92
 • Lägst
  32,60
 • Antal
  41 333
 • Tid
  22:00:05

Getty Realty

Getty Realty är en fastighetsinvesteringsfond. Fonden är specialiserad på ägande, uthyrning och finansiering av närbutiker och bensinstationer. Bensinstationerna är inte knutna till något specifikt märke utan runt 10 varumärken är aktuella. Getty Realty äger fastigheter i ett 30-tal stater i USA. Bolaget grundades 1955 och har sitt huvudkontor i Jericho, New York.
VD
Christopher Constant
Ordförande
Leo Liebowitz
Hemsida
http://ir.get...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
1 346 463 255 USD
Getty Realty Corp
41 201 446 aktier
Totalt
41 201 446 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-12-24
Ordinarie utdelning Getty Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,37 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-12-24
 • Utdelningsdag: 2020-01-09
2019-09-18
Ordinarie utdelning Getty Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-09-18
 • Utdelningsdag: 2019-10-03
2019-07-24
Delårsrapport
2019-06-19
Ordinarie utdelning Getty Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-19
 • Utdelningsdag: 2019-07-05
2019-04-30
Delårsrapport
2019-03-20
Ordinarie utdelning Getty Realty Corp
 • Utdelning/aktie: 0,35 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-03-20
 • Utdelningsdag: 2019-04-04
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,09 0,13 3,32 8,11 19,12
AG Mortgage Investment Trust Inc 0,55 1,24 3,48 6,37 -5,38
AGNC Investment Corp 1,15 1,68 6,09 11,09 9,64
Acadia Realty Trust 1,27 0,08 0,24 -7,70 -13,40
Acrinova 0,00 -0,85 2,63 3,54 67,14
Adapteo 0,27 -3,60 -2,09 -3,18 -
Aedifica SA 0,45 3,22 12,90 16,81 62,41
Agat Ejendomme -1,73 -0,75 -5,48 11,83 -3,87
Agree Realty Corp 1,48 0,10 6,92 3,50 18,04
Akelius Residential Prop. D 0,11 -0,76 -1,51 4,11 -
Alexander & Baldwin Inc 0,61 -0,09 4,61 3,10 -7,50
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
0,12
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,02
Soliditet %
0,49
Ändring totalt kapital %
0,06
Kapitalomsättningshast.
0,12
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,48
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
1,19