Om bolaget (GOG)

Golden Tag Resources Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,350
 • Sälj
  0,350
 • Senast
  0,380
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  14:35:47

Golden Tag Resources

Golden Tag Resources är verksamma inom gruvsektorn. Bolaget är specialiserade inom prospektering, exploatering samt vidare distribution av ädelmetaller. Råvarorna består huvudsakligen av guldförnödenheter. Övriga produkter som tillverkas inkluderar silver och koppar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med störst inriktning mot grossisthandeln. Verksamheten drivs runtom den globala marknaden med störst närvaro inom den nordamerikanska marknaden.
VD
Greg Mckenzie
Ordförande
Greg Mckenzie
Hemsida
https://www.g...
Bransch
-
Börsvärde
64 283 197 CAD
Golden Tag Resources Ltd
169 166 308 aktier
Totalt
169 166 308 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2021-04-30
Årsrapport
2020-11-30
Delårsrapport
2020-08-31
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2021-04-30
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-63,79
Balanslikviditet
1 141,03
Räntabilitet totalt kapital %
-57,75
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
417,20
Soliditet %
91,24
Ändring totalt kapital %
459,75
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-