Om bolaget (PHAL)

PharmaLundensis

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +0,00 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,50
 • Högst
  2,50
 • Lägst
  2,50
 • Antal
  865
 • Tid
  17:29:46

PharmaLundensis

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas. EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens.

VD
Staffan Skogvall
Ordförande
Linus Sjödahl
Hemsida
www.pharmalun...
Bransch
-
Börsvärde
63 823 862 SEK
PharmaLundensis
25 529 545 aktier
Totalt
25 529 545 aktier
Introdatum
2010-07-06

Kommande händelser

2018-10-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-UR
 • Noteringsperiod: 2018-10-19 - 2018-10-31
2018-10-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:20
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-15
 • Tidsperiod: 2018-10-19 - 2018-11-02
 • Likviddag: -
2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-10-19 - -
2018-10-18
Delårsrapport
2018-10-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-16
Delårsrapport
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-08-03
2018-06-18
Ordinarie utdelning PharmaLundensis
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-03-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2018-03-27
 • Tidsperiod: 2018-04-04 - 2018-05-18
 • Likviddag: -
2018-05-17
Delårsrapport
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-04-18
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-16
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 537 000
Immateriella anläggningstillgångar 9 309 000
Materiella anläggningstillgångar 1 472 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa anläggningstillgångar 10 782 000
Kassa och bank 1 451 000
Summa omsättningstillgångar 1 755 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 900 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 637 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Arne Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 1,08 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,95 %
 • Röstandel: 1,95 %
2018-06-30
 • Vem: Staffan Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,84 %
 • Röstandel: 49,84 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,25 %
 • Röstandel: 1,25 %
2018-06-30
 • Vem: Vict Th Engwalls Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 1,04 %
2017-12-31
 • Vem: Arne Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 1,08 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,35 %
 • Röstandel: 1,35 %
2017-12-31
 • Vem: Staffan Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 52,27 %
 • Röstandel: 52,27 %
2017-12-31
 • Vem: Vict Th Engwalls Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 1,04 %
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Skogvall 49,84 49,84
Avanza Pension 1,95 1,95
Nordnet Pensionsförsäk... 1,25 1,25
Arne Skogvall 1,08 1,08
Vict Th Engwalls Stift... 1,04 1,04
Staffan Engelbert Bodén 0,61 0,61
Handelsbanken Liv Förs... 0,57 0,57
Christer Cederberg 0,44 0,44
Håkan Landin 0,43 0,43
Bo Wahlgren 0,41 0,41
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-33,06
Räntabilitet eget kapital %
-125,56
Balanslikviditet
1,52
Räntabilitet totalt kapital %
-103,55
Kassalikviditet
1,52
Ändring eget kapital %
-29,78
Soliditet %
82,29
Ändring totalt kapital %
-25,81
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-