Om bolaget (PHAL)

PharmaLundensis

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  +6,41 %
 • Utv. i dag SEK
  +0,22 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,65
 • Högst
  3,65
 • Lägst
  3,30
 • Antal
  8 106
 • Tid
  17:29:34

PharmaLundensis

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas. EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens.

VD
Staffan Skogvall
Ordförande
Linus Sjödahl
Hemsida
www.pharmalun...
Bransch
-
Börsvärde
79 498 948 SEK
PharmaLundensis
23 177 536 aktier
Totalt
23 177 536 aktier
Introdatum
2010-07-06

Kommande händelser

2018-08-16
Delårsrapport
2018-11-15
Delårsrapport
2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-08-03
2018-06-18
Ordinarie utdelning PharmaLundensis
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-03-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2018-03-27
 • Tidsperiod: 2018-04-04 - 2018-05-18
 • Likviddag: -
2018-05-17
Delårsrapport
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-04-18
2018-02-15
Årsrapport
2017-11-16
Delårsrapport
2017-08-17
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
12 537 000
Immateriella anläggningstillgångar 9 309 000
Materiella anläggningstillgångar 1 472 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa anläggningstillgångar 10 782 000
Kassa och bank 1 451 000
Summa omsättningstillgångar 1 755 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 10 900 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 637 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2017-12-31
 • Vem: Arne Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 1,08 %
2017-12-31
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,94 %
 • Röstandel: 1,94 %
2017-12-31
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,35 %
 • Röstandel: 1,35 %
2017-12-31
 • Vem: Staffan Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 52,27 %
 • Röstandel: 52,27 %
2017-12-31
 • Vem: Vict Th Engwalls Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 1,04 %
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Skogvall 52,27 52,27
Avanza Pension 1,94 1,94
Nordnet Pensionsförsäk... 1,35 1,35
Arne Skogvall 1,08 1,08
Vict Th Engwalls Stift... 1,04 1,04
Handelsbanken Liv Förs... 0,59 0,59
Staffan Engelbert Bodén 0,45 0,45
Christer Cederberg 0,42 0,42
Håkan Landin 0,42 0,42
Kay Pollak 0,40 0,40
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-33,06
Räntabilitet eget kapital %
-125,56
Balanslikviditet
1,52
Räntabilitet totalt kapital %
-103,55
Kassalikviditet
1,52
Ändring eget kapital %
-29,78
Soliditet %
82,29
Ändring totalt kapital %
-25,81
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-