Om bolaget (PHAL)

PharmaLundensis

 • Köp Sälj
 • Utv. i dag %
  -10,18 %
 • Utv. i dag SEK
  -0,23 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  2,03
 • Högst
  2,04
 • Lägst
  2,03
 • Antal
  1 994
 • Tid
  17:29:53

PharmaLundensis

PharmaLundensis affärsidé är att utveckla nya och kreativa läkemedel mot sjukdomar som idag saknar effektiv behandling. En ny behandling mot den svåra lungsjukdomen KOL med IodoCarb® befinner sig i klinisk fas. EcoFilter® mot farlig antibiotikaresistens.

VD
Staffan Skogvall
Ordförande
Linus Sjödahl
Hemsida
www.pharmalun...
Bransch
-
Börsvärde
50 625 285 SEK
PharmaLundensis
22 400 569 aktier
Totalt
22 400 569 aktier
Introdatum
2010-07-06

Kommande händelser

2019-02-21
Årsrapport

Tidigare händelser

2018-10-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-BTU
 • Noteringsperiod: 2018-10-19 - 2019-01-15
2019-01-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2019-01-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-12-14
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-12-14
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-10-15
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 4:20
 • Betalt/aktie: 2,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-15
 • Tidsperiod: 2018-10-19 - 2018-11-02
 • Likviddag: -
2018-10-19
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-UR
 • Noteringsperiod: 2018-10-19 - 2018-10-31
2018-10-18
Delårsrapport
2018-10-15
Händelse: Korrektion nyemision
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2018-10-15
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2018-08-16
Delårsrapport
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-BTA
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-08-03
2018-06-18
Ordinarie utdelning PharmaLundensis
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2018-06-18
 • Utdelningsdag: -
2018-06-15
Bolagsstämma
2018-03-27
Händelse: Nyemission
 • Villkor: 1:7
 • Betalt/aktie: 3,50
 • Handlas utan rätt: 2018-03-27
 • Tidsperiod: 2018-04-04 - 2018-05-18
 • Likviddag: -
2018-05-17
Delårsrapport
2018-04-04
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: PHAL-TR
 • Noteringsperiod: 2018-04-04 - 2018-04-18
2018-02-15
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
9 301 000
Immateriella anläggningstillgångar 5 729 000
Materiella anläggningstillgångar 1 063 000
Finansiella anläggningstillgångar 1 000
Summa anläggningstillgångar 6 793 000
Kassa och bank 2 107 000
Summa omsättningstillgångar 2 508 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 7 654 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 0
Kortfristiga skulder 1 647 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-06-30
 • Vem: Arne Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,08 %
 • Röstandel: 1,08 %
2018-06-30
 • Vem: Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,95 %
 • Röstandel: 1,95 %
2018-06-30
 • Vem: Nordnet Pensionsförsäkring
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,25 %
 • Röstandel: 1,25 %
2018-06-30
 • Vem: Staffan Skogvall
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 49,84 %
 • Röstandel: 49,84 %
2018-06-30
 • Vem: Vict Th Engwalls Stiftelse
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 1,04 %
 • Röstandel: 1,04 %
Ägare Kapital % Röster %
Staffan Skogvall 49,84 49,84
Avanza Pension 1,95 1,95
Nordnet Pensionsförsäk... 1,25 1,25
Arne Skogvall 1,08 1,08
Vict Th Engwalls Stift... 1,04 1,04
Staffan Engelbert Bodén 0,61 0,61
Handelsbanken Liv Förs... 0,57 0,57
Christer Cederberg 0,44 0,44
Håkan Landin 0,43 0,43
Bo Wahlgren 0,41 0,41
Datum för årsredovisning
2017-12-31
Räntetäckningsgrad
-33,06
Räntabilitet eget kapital %
-125,56
Balanslikviditet
1,52
Räntabilitet totalt kapital %
-103,55
Kassalikviditet
1,52
Ändring eget kapital %
-29,78
Soliditet %
82,29
Ändring totalt kapital %
-25,81
Kapitalomsättningshast.
0,00
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-