Om bolaget (STORM)

Storm Real Estate

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag NOK
  +0,00 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  3,54
 • Högst
  3,58
 • Lägst
  3,54
 • Antal
  10 020
 • Tid
  16:25:10

Storm Real Estate

Storm Real Estate ASA är ett norskt fastighetsbolag som bedriver sin huvudsakliga verksamhet med investeringar inom Ryssland. Bolaget förvärvar, utvecklar och förvaltar diverse kommersiella fastigheter, vanligtvis i form av kontorsbyggnader. Storm Real Estate grundades 2007 som Östra Property AS. Huvudkontoret är beläget i Oslo men innehar en operativ förvaltning styrd från Moskva.
VD
Morten Astrup
Ordförande
Stein Aukner
Hemsida
https://storm...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
31 274 353 NOK
Storm Real Estate
8 834 563 aktier
Totalt
8 834 563 aktier
Introdatum
2007-08-23

Kommande händelser

2019-08-16
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-10
Händelse: Split
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: -
 • Handlas utan rätt: 2019-07-10
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
2019-06-27
Bolagsstämma
2019-05-10
Ordinarie utdelning Storm Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-10
 • Utdelningsdag: -
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-10
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 1,78 -1,24 -0,43 -3,91 1,33
ALM Equity 0,00 -2,00 -1,51 2,08 -4,85
ALM Equity Pref 0,00 0,99 0,99 5,15 -0,97
Acrinova 0,00 0,00 10,07 18,84 21,95
Adapteo 0,00 2,54 - - -
Aedifica SA 0,11 1,40 12,53 15,30 17,58
Agat Ejendomme 2,37 -0,77 -3,48 -12,61 -42,94
Akelius Residential Pref -0,14 0,00 1,87 2,01 2,01
Altarea SCA 0,45 0,47 1,03 -4,75 -8,06
Amasten Fastighets 3,30 -2,16 12,12 51,87 81,29
Amasten Fastighets Pref -0,28 1,44 0,00 5,71 13,55
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-