Om bolaget (STORM)

Storm Real Estate

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,44 %
 • Utv. idag NOK
  -0,002 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  0,448
 • Högst
  0,448
 • Lägst
  0,448
 • Antal
  7 106
 • Tid
  16:25:06

Storm Real Estate

Storm Real Estate ASA er et eiendomsinvesteringsselskap med fokus på Russland.

VD
Erik E. Mathiesen
Ordförande
Stein Aukner
Hemsida
www.stormcapi...
Bransch
Finans & Fastighet
Börsvärde
39 755 530 NOK
Storm Real Estate
88 345 623 aktier
Totalt
88 345 623 aktier
Introdatum
2007-08-23

Kommande händelser

2019-06-11
Bolagsstämma
2019-06-12
Ordinarie utdelning Storm Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-06-12
 • Utdelningsdag: -
2019-08-16
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-05-16
Ordinarie utdelning Storm Real Estate
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-16
 • Utdelningsdag: -
2019-02-08
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-08-10
Delårsrapport
2018-07-19
Händelse: Nedskrivning fondemission
 • Villkor: -
 • Betalt/aktie: 0,38
 • Handlas utan rätt: 2018-07-19
 • Tidsperiod: - - -
 • Likviddag: -
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Finans & Fastighet)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,66 -2,20 -6,50 -1,09 -1,38
ABG Sundal Collier Holding -0,40 -1,06 -14,84 -9,14 -38,04
ALM Equity 0,00 -2,50 -0,51 20,37 -6,25
ALM Equity Pref 0,82 0,41 0,62 1,03 -4,85
Admiral Capital B 0,00 -0,94 -2,78 3,96 31,25
Aega 1,33 8,57 63,44 56,70 72,73
Agat Ejendomme 2,01 -1,45 -7,08 -1,21 -42,84
Akelius Residential Pref -0,29 0,15 -1,43 -0,86 0,58
Aker 0,48 -3,38 -20,76 -17,68 -11,03
Aktia Bank Abp -0,49 -4,49 -8,49 -10,62 -6,05
Alm. Brand 0,00 -2,47 -8,50 5,90 -10,98
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
-
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-