Om bolaget (WALWIL)

Wallenius Wilhelmsen

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,44 %
 • Utv. idag NOK
  -0,10 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,40
 • Högst
  22,82
 • Lägst
  22,06
 • Antal
  87 884
 • Tid
  16:25:07

Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhemsen är ett norskt-svenskt bolag som idag fokuserar på logistiklösningar anpassade för fordonsbranschen. Lösningarna levereras huvudsakligen till bilar, lastbilar och tyngre fordon och innefattar distribution och tjänster relaterade till hamnterminaler, sjöfart, samt lösningar inom diverse försörjningskedjor. Bolaget grundades 1999 och har sitt huvudkontor i Lysaker.
VD
Craig Jasienski
Ordförande
Lars Håkan Larsson
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Industri
Börsvärde
9 519 861 105 NOK
Wallenius Wilhelmsen
423 104 938 aktier
Totalt
423 104 938 aktier
Introdatum
2010-06-24

Kommande händelser

2019-08-21
Delårsrapport
2019-11-05
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-26
Ordinarie utdelning Wallenius Wilhelmsen
 • Utdelning/aktie: 0,5108 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-26
 • Utdelningsdag: 2019-05-09
2019-05-07
Delårsrapport
2019-04-25
Bolagsstämma
2019-02-13
Årsrapport
2018-11-06
Delårsrapport
2018-10-12
Namnändringar
 • Tidigare namn: Wallenius Wilhelmsen
 • Nytt namn: Wallenius Wilhelmsen
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-11-26
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-23
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-22
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-21
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-20
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-19
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -
2018-11-16
Köp av egna aktier.
 • Pris: -
 • Totalpris: -

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,60 2,89 -3,86 -3,71 -5,75
2020 Bulkers 4,00 3,59 -1,27 - -
3M Co 1,29 2,80 -5,51 -2,50 -20,69
51job Inc -2,01 8,67 -11,31 -1,66 -3,09
A. O. Smith Corp 1,43 4,41 7,48 5,02 -20,80
A.P. Møller - Mærsk A 0,71 6,73 -2,35 -3,22 -16,99
A.P. Møller - Mærsk B 1,63 7,22 -1,47 -3,26 -17,43
AAR Corp -0,17 5,86 0,21 33,87 -8,15
Aalberts NV 1,90 0,85 -1,18 10,91 -5,91
Aallon Group Oyj 1,90 1,42 2,14 2,14 -
Aannemingsmaatschappij Cfe NV 1,93 7,13 6,19 4,32 -18,29
Ägare Kapital % Röster %
WALLENIUSREDERIERNA AK... 37,80 37,80
WILH. WILHELMSEN HOLDI... 37,80 37,80
FOLKETRYGDFONDET 1,80 1,80
VERDIPAPIRFONDET DNB N... 1,70 1,70
DANSKE INVEST NORSKE I... 1,40 1,40
DANSKE INVEST NORSKE A... 0,80 0,80
STOREBRAND NORGE I VER... 0,70 0,70
VPF NORDEA NORGE VERDI 0,70 0,70
HANDELSBANK NORDISKA S... 0,60 0,60
INVESCO FUNDS 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2019-05-07
Räntetäckningsgrad
1,27
Räntabilitet eget kapital %
10,00
Balanslikviditet
1,18
Räntabilitet totalt kapital %
1,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
12,00
Soliditet %
35,00
Ändring totalt kapital %
0,16
Kapitalomsättningshast.
0,49
Bruttomarginal %
17,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
7,00
Kundfordringar oms. hast.
0,13
Nettomarginal %
2,00
Andel utdelad vinst %
-