Om bolaget (WALWIL)

Wallenius Wilhelmsen

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,95 %
 • Utv. idag NOK
  -0,44 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  14,46
 • Högst
  14,92
 • Lägst
  14,08
 • Antal
  832 579
 • Tid
  16:25:19

Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhemsen levererar logistiklösningar för fordonsbranschen. Lösningarna levereras huvudsakligen till bilar, lastbilar och tyngre fordon och innefattar distribution och tjänster för hamnterminaler, sjöfart, samt diverse försörjningskedjor. Bolaget är en del av Wallenius Wilhelmsen koncernen och grundades ursprungligen 1999. Huvudkontoret ligger i Lysaker.
VD
Craig Jasienski
Ordförande
Lars Håkan Larsson
Hemsida
https://www.w...
Bransch
Industri
Börsvärde
6 304 263 576 NOK
Wallenius Wilhelmsen
423 104 938 aktier
Totalt
423 104 938 aktier
Introdatum
2010-06-24

Kommande händelser

2020-08-18
Delårsrapport
2020-11-10
Delårsrapport

Tidigare händelser

2020-05-14
Delårsrapport
2020-04-29
Ordinarie utdelning Wallenius Wilhelmsen
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2020-04-29
 • Utdelningsdag: -
2020-04-28
Bolagsstämma
2020-02-12
Årsrapport
2019-11-12
Ordinarie utdelning Wallenius Wilhelmsen
 • Utdelning/aktie: 0,54824 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-11-12
 • Utdelningsdag: 2019-11-21
2019-11-05
Delårsrapport
2019-08-21
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,68 2,59 3,29 -2,34 7,90
2020 Bulkers 6,09 4,68 -5,81 -21,67 -
24Storage 1,42 3,61 -4,07 -7,42 -
3M Co -0,26 6,72 5,26 4,73 -2,10
51job Inc 0,31 13,10 12,25 -14,13 -8,33
A. O. Smith Corp 2,06 12,70 14,11 20,32 17,41
A.P. Møller - Mærsk A -2,23 -6,06 0,00 -4,22 -10,26
A.P. Møller - Mærsk B -0,46 -5,65 -0,76 -3,25 -8,77
Aalberts NV -1,28 7,13 -4,38 -26,55 -16,53
Aallon Group Oyj -1,24 7,43 3,70 -6,01 14,94
Aannemingsmaatschappij Cfe NV -1,20 5,12 -7,14 -17,11 -20,47
Ägare Kapital % Röster %
WALLENIUSREDERIERNA AK... 37,80 37,80
WILH. WILHELMSEN HOLDI... 37,80 37,80
FOLKETRYGDFONDET 2,30 2,30
VERDIPAPIRFONDET DNB N... 1,70 1,70
DANSKE INVEST NORSKE I... 1,50 1,50
HSBC Bank PLC 1,50 1,50
Catella Hedgefond 0,70 0,70
STOREBRAND NORGE I VER... 0,70 0,70
VPF NORDEA NORGE VERDI 0,70 0,70
DANSKE INVEST NORSKE A... 0,60 0,60
Datum för årsredovisning
2020-02-12
Räntetäckningsgrad
145,34
Räntabilitet eget kapital %
12,26
Balanslikviditet
102,44
Räntabilitet totalt kapital %
1,44
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
2,84
Soliditet %
37,47
Ändring totalt kapital %
6,48
Kapitalomsättningshast.
50,14
Bruttomarginal %
20,59
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
9,16
Kundfordringar oms. hast.
10,74
Nettomarginal %
2,87
Andel utdelad vinst %
0,00