Om bolaget (PEN)

Panoro Energy

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,67 %
 • Utv. idag NOK
  -0,12 NOK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  17,68
 • Högst
  17,90
 • Lägst
  17,36
 • Antal
  1 086 876
 • Tid
  16:25:05

Panoro Energy

Panoro Energy innehar verksamhet inom olje- och gasindustrin. Idag bedriver bolaget prospektering och produktion av olje- och gasfyndigheter. Störst verksamhet återfinns inom Afrika, där Gabon och Nigeria är länder med potential och utveckling av oljeborrningar. Utöver är bolaget engagerade i transport och försäljning utav naturgas och olja. Bolaget etablerades 2009 och har sitt huvudkontor i London.
VD
John Hamilton
Ordförande
Julien Balkany
Hemsida
http://www.pa...
Bransch
Energi
Börsvärde
1 224 637 472 NOK
Panoro Energy
68 799 858 aktier
Totalt
68 799 858 aktier
Introdatum
2010-06-09

Kommande händelser

2020-02-26
Årsrapport
2020-05-28
Delårsrapport
2020-05-28
Bolagsstämma
2020-08-27
Delårsrapport
2020-11-23
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-11-20
Delårsrapport
2019-08-22
Delårsrapport
2019-05-24
Ordinarie utdelning Panoro Energy
 • Utdelning/aktie: 0,00 NOK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-24
 • Utdelningsdag: -
2019-05-23
Delårsrapport
2019-05-23
Bolagsstämma
2019-02-26
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -1,04 -0,35 2,93 9,24 19,49
ADS Crude Carriers -1,64 -4,00 -16,67 -8,40 21,83
Abraxas Petroleum Corp -2,36 -5,51 -31,13 -6,50 -81,57
Advantage Oil & Gas Ltd -2,02 7,05 -2,80 5,19 7,52
Aemetis Inc 3,19 -4,02 -9,54 -21,30 -15,38
Africa Energy Corp 0,00 1,54 -1,49 13,79 32,00
Africa Energy Corp -1,80 1,24 -2,39 15,84 38,42
Africa Oil -1,55 -1,55 -17,53 2,42 9,48
Africa Oil -1,06 -1,22 -16,76 6,17 11,73
Akastor -1,85 -2,80 -1,42 9,58 -33,14
Aker -2,73 -4,47 -13,81 1,38 -23,77
Ägare Kapital % Röster %
Sundt AS 7,70 7,70
F2 Funds AS 5,50 5,50
Skandinaviska Enskilda... 5,50 5,50
JP Morgan Securities LLC 4,50 4,50
DNB Markets Aksjehandel 4,00 4,00
Hortulan AS 3,60 3,60
Alden AS 3,10 3,10
Danske Invest Norge Vekst 3,10 3,10
Tvenge Torstein Ingvald 1,50 1,50
JP Morgan Securities PLC 1,40 1,40
Datum för årsredovisning
2019-11-20
Räntetäckningsgrad
8,41
Räntabilitet eget kapital %
0,37
Balanslikviditet
1,37
Räntabilitet totalt kapital %
0,13
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
1,97
Soliditet %
0,41
Ändring totalt kapital %
1,29
Kapitalomsättningshast.
0,30
Bruttomarginal %
0,71
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
0,51
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,43
Andel utdelad vinst %
-