Om bolaget (ESN)

Essential Energy Services Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag CAD
  +0,000 CAD
 • Köp
  0,280
 • Sälj
  0,290
 • Senast
  0,285
 • Högst
  -
 • Lägst
  -
 • Antal
  0
 • Tid
  15:13:36

Essential Energy Services Ltd.

Essential Energy Services tillhandahåller viktiga oljefälttjänster till olje- och gaskällor i Kanada. Bolagets service riggar används för att reparera, kompensera och stimulera befintliga olje- och naturgaskällor och genomföra kompletteringsarbete på nya källor. Företaget har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Garnet Amundson
Ordförande
James Banister
Hemsida
https://essen...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Essential Energy Services Ltd
141 856 813 aktier
Totalt
141 856 813 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-08-10
Delårsrapport
2020-06-15
Bolagsstämma
2020-05-13
Delårsrapport
2020-03-04
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,78 2,67 4,14 7,91 23,32
Abraxas Petroleum Corp 0,00 -6,87 50,57 65,13 -8,18
Adams Resources & Energy Inc 0,00 3,85 20,00 5,32 -2,59
Advantage Oil & Gas Ltd 0,00 -3,02 17,89 22,97 20,66
Aemetis Inc 0,00 82,07 97,23 554,82 2 087,91
Africa Energy Corp 0,00 8,62 5,00 -21,25 14,55
Africa Energy Corp -2,54 3,10 -0,10 -22,11 2,67
Africa Oil 0,00 -2,31 7,63 14,41 4,10
Africa Oil -2,61 -2,38 5,33 11,11 -5,48
Akastor 5,91 18,46 21,26 6,50 -6,44
Aker 0,21 3,28 0,21 45,16 72,76
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,84
Balanslikviditet
623,09
Räntabilitet totalt kapital %
-9,55
Kassalikviditet
221,79
Ändring eget kapital %
-8,31
Soliditet %
86,41
Ändring totalt kapital %
-17,39
Kapitalomsättningshast.
73,66
Bruttomarginal %
3,20
Varulagrets oms. hast.
28,64
Rörelsemarginal %
-11,55
Kundfordringar oms. hast.
8,46
Nettomarginal %
-12,96
Andel utdelad vinst %
-