Om bolaget (ESN)

Essential Energy Services Ltd

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +7,69 %
 • Utv. idag CAD
  +0,015 CAD
 • Köp
  0,200
 • Sälj
  0,210
 • Senast
  0,210
 • Högst
  0,210
 • Lägst
  0,195
 • Antal
  17 655
 • Tid
  21:59:57

Essential Energy Services Ltd.

Essential Energy Services tillhandahåller viktiga oljefälttjänster till olje- och gaskällor i Kanada. Bolagets service riggar används för att reparera, kompensera och stimulera befintliga olje- och naturgaskällor och genomföra kompletteringsarbete på nya källor. Företaget har sitt huvudkontor i Calgary, Kanada.
VD
Garnet Amundson
Ordförande
James Banister
Hemsida
https://essen...
Bransch
Energi
Börsvärde
0
Essential Energy Services Ltd
141 856 813 aktier
Totalt
141 856 813 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-08-10
Delårsrapport
2020-06-15
Bolagsstämma
2020-05-13
Delårsrapport
2020-03-04
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Energi)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,26 -0,64 9,76 7,64 12,43
Abraxas Petroleum Corp 9,13 -4,78 53,21 -35,71 -51,08
Adams Resources & Energy Inc 7,80 7,31 46,12 30,42 -11,66
Advantage Oil & Gas Ltd 1,46 -2,79 -4,57 0,97 -12,18
Aemetis Inc 7,58 11,82 -39,30 -0,44 127,46
Africa Energy Corp -6,98 0,00 5,26 -13,04 42,86
Africa Energy Corp -0,39 -0,77 -3,93 -17,26 27,93
Africa Oil -0,89 -3,48 20,65 2,78 -9,02
Africa Oil -0,34 0,00 20,59 3,80 -15,85
Akastor -4,11 -7,54 8,07 10,38 -17,28
Aker -1,99 -0,91 26,75 24,17 2,76
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-08-10
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-9,84
Balanslikviditet
623,09
Räntabilitet totalt kapital %
-9,55
Kassalikviditet
221,79
Ändring eget kapital %
-8,31
Soliditet %
86,41
Ändring totalt kapital %
-17,39
Kapitalomsättningshast.
73,66
Bruttomarginal %
3,20
Varulagrets oms. hast.
28,64
Rörelsemarginal %
-11,55
Kundfordringar oms. hast.
8,46
Nettomarginal %
-12,96
Andel utdelad vinst %
-