Om bolaget (NGG)

National Grid PLC

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,88 %
 • Utv. idag USD
  +0,46 USD
 • Köp
  52,86
 • Sälj
  52,87
 • Senast
  52,86
 • Högst
  52,99
 • Lägst
  52,63
 • Antal
  399 890
 • Tid
  19:54:02

National Grid

National Grid är ett engelskt gas- och elbolag som distribuerar gas och el. Bolaget äger och driver elöverföringsnät i England , Skottland och Wales, gasöverföringsnät i Storbritannien och elöverföringsnät i nordöstra USA. Från och med april 2019 är eldelen utbruten och satt på eget bolag. Bolaget grundades 1990 och har sitt huvudkontor i London, England.
VD
John Pettigrew
Ordförande
Peter Gershon
Hemsida
https://inves...
Bransch
Allmännyttigt
Börsvärde
3 995 447 600 USD
National Grid PLC
76 249 000 aktier
Totalt
76 249 000 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2019-05-30
Ordinarie utdelning National Grid PLC
 • Utdelning/aktie: 2,0256 USD
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-30
 • Utdelningsdag: 2019-08-14
2019-07-29
Bolagsstämma
2018-11-21
Ordinarie utdelning National Grid PLC
 • Utdelning/aktie: 1,0616 USD
 • Handlas utan utdelning: 2018-11-21
 • Utdelningsdag: 2019-01-09
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Allmännyttigt)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,35 1,07 8,93 2,84 1,82
A2A SpA 1,25 -0,45 3,39 4,22 2,65
AES Corp 0,69 2,96 5,33 -4,93 16,35
ALLETE Inc 0,69 0,09 2,44 3,35 13,17
Acea SpA 0,00 0,70 -0,35 -2,37 32,01
Aega -4,76 -9,09 -16,67 -19,46 23,71
Algonquin Power & Utilities Corp -0,30 2,59 4,74 10,30 27,14
Algonquin Power & Utilities Corp -0,06 3,23 4,74 9,41 30,09
Algonquin Power & Utilities Corp Pref -0,80 -2,56 -0,55 -4,20 -19,65
Alliant Energy Corp 0,66 3,38 3,00 8,07 21,26
AltaGas Canada Inc -0,52 -0,92 -6,22 8,18 -
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-
Soliditet %
-
Ändring totalt kapital %
0,07
Kapitalomsättningshast.
-
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-