Om bolaget (ARISE)

Arise

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,50 %
 • Utv. idag SEK
  +0,10 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,10
 • Högst
  20,60
 • Lägst
  19,60
 • Antal
  38 680
 • Tid
  17:29:50

Arise

Arise är ett integrerat vindkraftbolag med en projektportfölj om ca 1 000 MW, koncentrerad till södra Sverige. Företaget utvecklar, bygger och förvaltar vindkraft i egen regi och åt externa investerare.

VD
Daniel Johansson
Ordförande
Joachim Gahm
Hemsida
www.arise.se
Bransch
Kraftförsörjning
Börsvärde
670 911 400 SEK
Arise
33 545 570 aktier
Totalt
33 545 570 aktier
Introdatum
2010-03-24

Kommande händelser

2019-07-17
Delårsrapport
2017-03-31
Nya/slutnoterade instrument
 • Värdepapper: ARISE-KV1
 • Noteringsperiod: 2017-03-31 - 2022-02-24

Tidigare händelser

2019-05-09
Ordinarie utdelning Arise
 • Utdelning/aktie: 0,00 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-05-09
 • Utdelningsdag: -
2019-05-08
Delårsrapport
2019-05-08
Bolagsstämma
2019-02-15
Årsrapport
2018-11-09
Delårsrapport
2018-07-18
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
2 124 000 000
Immateriella anläggningstillgångar 0
Materiella anläggningstillgångar 1 398 000 000
Finansiella anläggningstillgångar 479 000 000
Summa anläggningstillgångar 1 877 000 000
Kassa och bank 146 000 000
Summa omsättningstillgångar 247 000 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 843 000 000
Minoritetsintressen 0
Avsättningar 46 000 000
Långfristiga skulder 1 079 000 000
Kortfristiga skulder 157 000 000
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2018-10-09
 • Vem: Johan Claesson
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 20,00 %
 • Röstandel: 20,00 %
2018-10-01
 • Vem: Nordea Bank Abp
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 9,24 %
 • Röstandel: 9,24 %

Andra bolag i samma bransch (Kraftförsörjning)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,53 2,10 -3,82 1,15 -0,91
Arendals Fossekompani 1,43 -1,05 -3,73 -15,48 -25,65
Athena Investments 1,93 -5,13 -25,40 -13,15 -13,35
Etrion -1,29 0,00 -2,30 1,32 -15,00
Fjordkraft Holding 3,02 0,61 4,60 10,68 15,97
Fortum Oyj -0,31 4,28 4,94 -2,01 -6,92
Skånska Energi B 0,00 -2,93 -2,67 -0,68 10,61
Ørsted 1,44 -0,04 5,22 9,17 25,64
Ägare Kapital % Röster %
Johan Claesson m. bolag 15,90 15,90
Briban Invest AB 15,80 15,80
Tredje AP-Fonden 10,00 10,00
Ernström Finans AB 4,50 4,50
Peter Gyllenhammar . B... 4,50 4,50
Svenska Handelsbanken... 4,10 4,10
Leif Jansson with m. b... 3,60 3,60
Catella Fondförvaltning 2,40 2,40
Olof Andersson Förvalt... 1,90 1,90
Avanza Pension 1,70 1,70
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
1,31
Räntabilitet eget kapital %
2,52
Balanslikviditet
0,92
Räntabilitet totalt kapital %
5,68
Kassalikviditet
0,90
Ändring eget kapital %
-2,25
Soliditet %
39,83
Ändring totalt kapital %
-2,59
Kapitalomsättningshast.
0,16
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
42,88
Rörelsemarginal %
34,40
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
6,12
Andel utdelad vinst %
0,00