Om bolaget (TPC)

Tutor Perini Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -2,75 %
 • Utv. idag USD
  -0,37 USD
 • Köp
  12,60
 • Sälj
  14,72
 • Senast
  13,08
 • Högst
  13,49
 • Lägst
  12,99
 • Antal
  444 484
 • Tid
  22:00:05

Tutor Perini

Tutor Perini är ett byggföretag tillhandahåller diversifierad generell upphandling, bygghantering och arkitekturtjänster till privata kunder och offentliga organ över hela världen. Tutor är också involverade i byggande och återuppbyggnad av infrastruktur, inklusive motorvägar, broar, tunnlar och vattenhanterings- och avloppsreningsanläggningar. Bolaget grundades 1894 och har sitt huvudkontor i Los Angeles, Kalifornien.
VD
Ronald N. Tutor
Ordförande
Ronald N. Tutor
Hemsida
http://invest...
Bransch
Industri
Börsvärde
683 625 907 USD
Tutor Perini Corp
50 827 205 aktier
Totalt
50 827 205 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

Just nu finns det ingen information att visa

Tidigare händelser

2020-05-20
Bolagsstämma
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Industri)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,26 -0,64 9,76 7,64 12,43
2020 Bulkers -1,64 -0,99 5,28 4,91 -28,98
24Storage 1,21 -0,48 4,23 -6,26 -
3M Co 0,75 -2,95 5,47 1,33 2,09
51job Inc -0,95 0,19 3,47 8,61 -7,99
A. O. Smith Corp -0,36 -5,35 3,76 9,33 15,91
A.P. Møller - Mærsk A -2,03 0,35 20,67 28,78 30,22
A.P. Møller - Mærsk B -2,65 -0,65 18,29 26,52 29,18
Aalberts NV -2,16 -0,03 23,84 16,83 -2,52
Aallon Group Oyj -1,03 -0,62 2,78 -6,34 -11,52
Aannemingsmaatschappij CFE NV 2,67 8,20 42,19 23,59 -10,33
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
6,16
Balanslikviditet
174,81
Räntabilitet totalt kapital %
0,28
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
0,08
Soliditet %
30,21
Ändring totalt kapital %
12,18
Kapitalomsättningshast.
102,08
Bruttomarginal %
5,65
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
1,82
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
0,28
Andel utdelad vinst %
-