Om bolaget (GOOD)

Gladstone Commercial Corp

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,67 %
 • Utv. idag USD
  -0,14 USD
 • Köp
  20,80
 • Sälj
  21,35
 • Senast
  20,82
 • Högst
  21,17
 • Lägst
  20,82
 • Antal
  161 902
 • Tid
  22:00:02

Gladstone Commercial

Gladstone Commercial skapades för att investera i och äga nettohyrda industriella och kommersiella fastigheter och göra långsiktiga industriella och kommersiella hypotekslån. Bolaget söker aktivt och utvärderar fastigheter för potentiellt förvärv och hypotekslån. Företaget grundades 2003 och har sitt huvudkontor i Virginia, USA.
VD
David Gladstone
Ordförande
David Gladstone
Hemsida
https://www.g...
Bransch
Fastigheter
Börsvärde
762 826 749 USD
Gladstone Commercial Corp
36 394 406 aktier
Totalt
36 394 406 aktier
Introdatum
-

Kommande händelser

2021-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-05-18
 • Utdelningsdag: 2021-05-28
2021-06-17
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-06-17
 • Utdelningsdag: 2021-06-30

Tidigare händelser

2021-05-11
Delårsrapport
2021-05-06
Bolagsstämma
2021-04-22
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-04-22
 • Utdelningsdag: 2021-04-30
2021-03-17
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-03-17
 • Utdelningsdag: 2021-03-31
2021-02-16
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-02-16
 • Utdelningsdag: 2021-02-26
2021-02-17
Årsrapport
2021-01-21
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2021-01-21
 • Utdelningsdag: 2021-01-29
2020-12-22
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-12-22
 • Utdelningsdag: 2020-12-31
2020-11-19
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-11-19
 • Utdelningsdag: 2020-11-30
2020-11-06
Delårsrapport
2020-10-22
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-10-22
 • Utdelningsdag: 2020-10-30
2020-09-22
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-09-22
 • Utdelningsdag: 2020-09-30
2020-08-21
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-08-21
 • Utdelningsdag: 2020-08-31
2020-07-23
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-07-23
 • Utdelningsdag: 2020-07-31
2020-07-28
Delårsrapport
2020-06-18
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-06-18
 • Utdelningsdag: 2020-06-30
2020-05-18
Ordinarie utdelning Gladstone Commercial Corp
 • Utdelning/aktie: 0,12515 USD
 • Handlas utan utdelning: 2020-05-18
 • Utdelningsdag: 2020-05-29
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
Just nu finns det ingen information att visa

Andra bolag i samma bransch (Fastigheter)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,86 -0,68 -1,35 11,60 43,64
AG Mortgage Investment Trust Inc -0,95 5,58 8,62 20,93 53,51
AGNC Investment Corp 0,32 1,16 2,09 3,55 15,94
Acadia Realty Trust -1,54 -1,41 3,95 15,10 80,91
Acres Commercial Realty Corp -0,04 1,59 3,62 - -
Acres Commercial Realty Corp 5,20 7,23 0,32 42,19 -
Acrinova A -0,37 -9,70 4,25 26,17 50,84
Acrinova B -3,27 -10,23 -8,85 - -
Adapteo 1,83 46,75 44,21 87,01 135,88
Aedifica SA 0,29 -0,58 1,78 0,10 10,27
Agat Ejendomme 1,05 0,26 1,32 4,35 -11,11
Ägare Kapital % Röster %
Datum för årsredovisning
2020-11-06
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
-
Balanslikviditet
-
Räntabilitet totalt kapital %
-
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
-21,96
Soliditet %
18,41
Ändring totalt kapital %
10,00
Kapitalomsättningshast.
12,05
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
-
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
-
Andel utdelad vinst %
-