Om bolaget (FPIP)

FormPipe Software

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,90 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  20,60
 • Högst
  21,25
 • Lägst
  20,50
 • Antal
  37 629
 • Tid
  17:29:30

Formpipe Software

FormPipe Software är ett IT-bolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling av programvaror inom Enterprise Content Management. Bolagets lösningar används för att strukturera information i företag, myndigheter och organisationer. Produkterna innefattar exempelvis dokumenthantering, diarieföring och avtalshantering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Christian Sundin
Ordförande
Bo Nordlander
Hemsida
https://www.f...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 116 652 047 SEK
FormPipe Software
53 173 907 aktier
Totalt
53 173 907 aktier
Introdatum
2005-01-19

Kommande händelser

2020-02-14
Årsrapport
2020-04-28
Delårsrapport
2020-04-29
Bolagsstämma
2020-07-16
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning FormPipe Software
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-02-12
Årsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-05
 • Vem: Sparebank 1 SMN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-08-02
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: 1 200 000
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 4,44 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,45 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,24 1,82 1,72 5,87 22,22
01 Communique Laboratory Inc -9,09 -9,09 -16,67 17,65 17,65
21Vianet Group Inc -3,81 8,94 49,06 24,07 10,21
3D Systems Corp -1,67 0,00 26,21 35,02 -1,06
8x8 Inc 0,29 8,95 12,68 11,17 2,78
9F Inc 0,74 -0,42 -2,87 -21,74 -
A10 Networks Inc -2,52 -2,39 -1,56 3,27 3,89
AAC Clyde Space 0,76 3,12 -4,93 -4,84 19,05
Absolute Software Corp 1,22 0,44 4,71 19,08 9,89
Acacia Communications Inc -0,13 0,31 1,59 5,80 60,85
Accenture PLC -0,04 -0,23 -0,94 11,62 38,99
Ägare Kapital % Röster %
Aktiebolaget Grenspeci... 10,30 10,30
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 7,60 7,60
UBS Switzerland AG/Cli... 6,80 6,80
Humle Småbolagsfond 6,40 6,40
WERNHOFF, THOMAS 4,90 4,90
Nordea Småbolagsfond S... 4,70 4,70
Andra AP-fonden 4,40 4,40
Försäkringsbol., Avanz... 3,70 3,70
CARNEGIE MICRO CAP 3,30 3,30
SEB svenska småbolag c... 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
-
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
12,00
Balanslikviditet
0,61
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
4,00
Soliditet %
60,00
Ändring totalt kapital %
0,02
Kapitalomsättningshast.
0,60
Bruttomarginal %
47,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
12,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
12,00
Andel utdelad vinst %
-