Om bolaget (FPIP)

FormPipe Software

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  +0,00 %
 • Utv. idag SEK
  +0,00 SEK
 • Köp
  -
 • Sälj
  -
 • Senast
  22,80
 • Högst
  23,05
 • Lägst
  22,70
 • Antal
  2 471
 • Tid
  17:29:59

Formpipe Software

FormPipe Software är ett programvarubolag inriktade mot att erbjuda produkter och tjänster inom Enterprise Content Management, ECM. Bolagets ECM-lösningar används för att strukturera information i kundbolag, myndigheter och organisationer. Produkterna innefattar exempelvis dokumenthantering, diarieföring och avtalshantering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Christian Sundin
Ordförande
Bo Nordlander
Hemsida
http://www.fo...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 212 365 079 SEK
FormPipe Software
53 173 907 aktier
Totalt
53 173 907 aktier
Introdatum
2005-01-19

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning FormPipe Software
 • Utdelning/aktie: 0,6 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-05
 • Vem: Sparebank 1 SMN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-08-02
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: 1 200 000
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 4,44 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,45 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 -0,82 -1,05 -5,45 -3,10 -7,53
01 Communique Laboratory Inc 0,00 -9,09 -4,76 -4,76 17,65
21Vianet Group Inc -1,17 8,69 4,66 1,19 -30,32
24SevenOffice 2,56 5,96 -5,33 -5,33 105,13
2U Inc 0,39 2,18 -49,87 -54,95 -78,57
3D Systems Corp -2,14 -1,86 -24,37 -18,04 -67,21
58.com Inc -1,83 -5,07 -11,96 -4,50 -28,19
5th Planet Games -1,50 14,20 -10,45 -29,64 -63,52
8x8 Inc -1,33 -0,89 -6,66 3,11 8,26
9F Inc -6,68 8,60 - - -
A10 Networks Inc -1,54 0,14 -5,89 13,39 0,43
Ägare Kapital % Röster %
Aktiebolaget Grenspeci... 10,20 10,20
UBS Switzerland AG/Cli... 6,30 6,30
Humle Småbolagsfond 5,80 5,80
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 5,80 5,80
HANDELSBANKENS NORDISK... 4,90 4,90
WERNHOFF, THOMAS 4,90 4,90
Försäkringsbol., Avanz... 4,70 4,70
Andra AP-fonden 4,40 4,40
Skandinaviska Enskilda... 4,40 4,40
CARNEGIE MICRO CAP 3,80 3,80
SEB Life International 3,80 3,80
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,53
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,00
Soliditet %
60,00
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
47,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-