Om bolaget (FPIP)

FormPipe Software

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -1,96 %
 • Utv. idag SEK
  -0,40 SEK
 • Köp
  20,25
 • Sälj
  20,40
 • Senast
  20,05
 • Högst
  20,05
 • Lägst
  20,05
 • Antal
  300
 • Tid
  09:00:50

Formpipe Software

FormPipe Software är ett programvarubolag inom ECM (Enterprise Content Management). Bolaget utvecklar och levererar ECM-produkter för att strukturera information i större företag, myndigheter och organisationer. Bolagets programvaror används vid bl.a dokumenthantering. ärendehantering och processer kopplade till organisationens olika informationsflöden. Kunderna finns främst inom Sverige: Bonnier, Huddinge Kommun, Länsstyrelsen, Netonnet, Tele2, Unicef mf.

VD
Christian Sundin
Ordförande
Bo Nordlander
Hemsida
www.formpipe.com
Bransch
Informationsteknik
Börsvärde
1 081 547 452 SEK
FormPipe Software
52 887 406 aktier
Totalt
52 887 406 aktier
Introdatum
2005-01-19

Kommande händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-10-24
Delårsrapport

Tidigare händelser

2019-04-29
Ordinarie utdelning FormPipe Software
 • Utdelning/aktie: 0,60 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
2018-07-13
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
676 281 000
Immateriella anläggningstillgångar 465 071 000
Materiella anläggningstillgångar 4 596 000
Finansiella anläggningstillgångar 17 901 000
Summa anläggningstillgångar 487 568 000
Kassa och bank 82 663 000
Summa omsättningstillgångar 188 715 000
Summa tillgångar 0
Eget kapital 363 051 000
Minoritetsintressen 2 079 000
Avsättningar 0
Långfristiga skulder 97 137 000
Kortfristiga skulder 214 014 000
Årets resultat 24 832 000
Total fakturering 390 240 000
Rörelseresultat 37 674 000
Summa finansnetto -4 780 000
Resultat efter finansiella poster 32 894 000
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: 1 200 000
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 4,44 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,45 %
2018-05-31
 • Vem: Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,96 %
 • Röstandel: 4,96 %

Andra bolag i samma bransch (Informationsteknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,49 -0,61 -6,50 0,17 -0,49
ALLGON B 2,74 4,17 12,50 47,54 11,39
Acconeer 0,20 -2,30 -3,71 -11,20 -13,51
Addnode Group B -0,35 -4,00 1,41 15,20 64,01
Advenica AB -1,59 15,53 1,36 -3,38 -70,48
Agillic 0,00 1,92 -5,36 -4,44 -27,60
Alcadon Group 0,00 -1,08 -5,17 0,36 -46,71
Anoto Group 1,80 2,00 -11,79 -60,63 -72,49
Arbona A -1,89 -0,95 -5,45 -11,11 -6,31
Arbona B 0,00 11,65 6,48 -8,00 35,29
Artificial Solutions Intern. 0,00 11,11 35,51 -41,70 -59,72
Ägare Kapital % Röster %
AKTIEBOLAGET GRENSPECI... 10,20 10,20
UBS SWITZERLAND AG /CL... 6,30 6,30
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 5,79 5,79
HUMLE SMÅBOLAGSFOND 5,76 5,76
WERNHOFF, THOMAS 4,92 4,92
HANDELSBANKEN NORDISKA... 4,85 4,85
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGE... 4,69 4,69
ANDRA AP-FONDEN 4,42 4,42
CARNEGIE MICRO CAP 3,83 3,83
SEB LIFE INTERNATIONAL 3,75 3,75
Datum för årsredovisning
2018-12-31
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
10,58
Balanslikviditet
0,65
Räntabilitet totalt kapital %
7,39
Kassalikviditet
0,65
Ändring eget kapital %
7,70
Soliditet %
55,71
Ändring totalt kapital %
3,79
Kapitalomsättningshast.
0,59
Bruttomarginal %
-
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
13,09
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
9,82
Andel utdelad vinst %
79,55