Om bolaget (FPIP)

FormPipe Software

 • Köp Sälj
 • Utv. idag %
  -0,23 %
 • Utv. idag SEK
  -0,05 SEK
 • Köp
  21,40
 • Sälj
  21,50
 • Senast
  21,40
 • Högst
  21,70
 • Lägst
  21,40
 • Antal
  8 657
 • Tid
  13:01:58

Formpipe Software

FormPipe Software är ett programvarubolag inriktade mot att erbjuda produkter och tjänster inom Enterprise Content Management, ECM. Bolagets ECM-lösningar används för att strukturera information i kundbolag, myndigheter och organisationer. Produkterna innefattar exempelvis dokumenthantering, diarieföring och avtalshantering. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Christian Sundin
Ordförande
Bo Nordlander
Hemsida
http://www.fo...
Bransch
Teknik
Börsvärde
1 140 580 305 SEK
FormPipe Software
53 173 907 aktier
Totalt
53 173 907 aktier
Introdatum
2005-01-19

Kommande händelser

2019-10-24
Delårsrapport
2020-02-14
Årsrapport

Tidigare händelser

2019-07-12
Delårsrapport
2019-04-29
Ordinarie utdelning FormPipe Software
 • Utdelning/aktie: 0,6000 SEK
 • Handlas utan utdelning: 2019-04-29
 • Utdelningsdag: 2019-05-06
2019-04-26
Bolagsstämma
2019-04-25
Delårsrapport
2019-02-12
Årsrapport
2018-10-23
Delårsrapport
Summa eget kapital,
avsättningar och skulder
-
Immateriella anläggningstillgångar -
Materiella anläggningstillgångar -
Finansiella anläggningstillgångar -
Summa anläggningstillgångar -
Kassa och bank -
Summa omsättningstillgångar -
Summa tillgångar -
Eget kapital -
Minoritetsintressen -
Avsättningar -
Långfristiga skulder -
Kortfristiga skulder -
Årets resultat -
Rörelseresultat -
Summa finansnetto -
Resultat efter finansiella poster -
Visa hela balans- och resultaträkningen
2019-08-05
 • Vem: Sparebank 1 SMN
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 0,00 %
 • Röstandel: 0,00 %
2019-08-02
 • Vem: Nordea Funds Ltd
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 5,08 %
 • Röstandel: 5,08 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: 1 200 000
 • Aktiekapital: 4,44 %
 • Röstandel: 4,44 %
2019-05-07
 • Vem: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
 • Antal: -
 • Aktiekapital: 4,45 %
 • Röstandel: 4,45 %

Andra bolag i samma bransch (Teknik)

Köp/Sälj Aktie Utv. idag 1 vecka 1 mån 3 mån 12 mån
INDEX OMX Stockholm 30 0,14 3,38 3,59 7,86 13,15
01 Communique Laboratory Inc -10,53 -10,53 -22,73 -26,09 -15,00
10X Genomics Inc 1,64 9,86 -11,80 - -
21Vianet Group Inc 2,08 -4,68 0,97 16,46 -13,65
24SevenOffice 2,47 3,75 25,76 8,50 116,15
3D Systems Corp 0,48 4,01 -0,95 -5,14 -51,15
58.Com Inc 0,22 1,69 -8,57 -10,84 -21,09
5th Planet Games 1,70 19,60 -3,86 -29,81 -70,97
8x8 Inc -1,06 -3,42 -20,45 -25,36 0,81
9F Inc 2,11 2,98 12,04 - -
A10 Networks Inc 1,35 4,01 -6,78 -11,43 13,66
Ägare Kapital % Röster %
Aktiebolaget Grenspeci... 10,30 10,30
SWEDBANK ROBUR MICROCAP 7,60 7,60
UBS Switzerland AG/Cli... 6,80 6,80
Humle Småbolagsfond 6,40 6,40
WERNHOFF, THOMAS 4,90 4,90
Nordea Småbolagsfond S... 4,70 4,70
Andra AP-fonden 4,40 4,40
Försäkringsbol., Avanz... 3,70 3,70
CARNEGIE MICRO CAP 3,30 3,30
SEB svenska småbolag c... 2,50 2,50
Datum för årsredovisning
2019-07-12
Räntetäckningsgrad
-
Räntabilitet eget kapital %
13,00
Balanslikviditet
0,53
Räntabilitet totalt kapital %
7,00
Kassalikviditet
-
Ändring eget kapital %
3,00
Soliditet %
60,00
Ändring totalt kapital %
-0,02
Kapitalomsättningshast.
0,63
Bruttomarginal %
47,00
Varulagrets oms. hast.
-
Rörelsemarginal %
13,00
Kundfordringar oms. hast.
-
Nettomarginal %
11,00
Andel utdelad vinst %
-